Nyheter

Sp-Lundteigen tar ideell-oppgjør: – KrF har søkt nødhavn hos Høyre

VELFERD: Sp-nestor mener KrF svikter ideelle institusjoner ved å «sause» deres vilkår sammen med kommersielle konserns: – KrF har forlatt den ideelle tenkingen. Jeg sier bare lykke til.

– Det er jo naturlig at Venstre og Høyre stiller seg bak en sånn tenkning. Men KrF?

Senterpartiets Per Olaf Lundteigen er skuffet over Kristelig Folkeparti.

Tirsdag advarte Kjell Ingolf Ropstad, Høyre og Venstre i Vårt Land om at regjeringens forslag til endringer i barnehageloven kan rasere landets private barnehager.

Nå tar Sp-nestor Lundteigen et oppgjør med det han mener er en foruroligende utvikling hos KrF i debatten om hvem som skal drive velferdstjenestene våre og på hvilke vilkår.

Lundteigen mener KrF sauser sammen kommersielle og ideelle institusjoner under fanen private. Konsekvensen er at KrF i praksis bidrar til at de ideelle skvises ut av velferden, etter hans mening.

– KrF må velge om de først og fremst er for de ideelle, eller om de i praksis går til den kommersielle siden, sier han.

Sp og regjeringen «kjører nå på» for å styrke ideelles posisjon innen asyl, barnevern, sykehjem og skoler i tillegg til barnehager, mener Lundteigen.

– KrF burde sett muligheten til å være med på laget, men det gjør de ikke. For de har valgt ideologisk å søke nødhavn hos Høyre. Jeg sier bare lykke til, sier stortingsrepresentanten fra Buskerud.

Derfor slo Høyre, Venstre og KrF alarm

Bakteppet for at Høyre, Venstre og KrF slo alarm i Vårt Land, er regjeringens forslag til endringer i barnehageloven, som venstresiden i Stortinget ventelig vil sikre flertall for.

Der foreslår kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) å flytte makt fra staten og og la kommunene:

  • Kutte i antall plasser en barnehage er godkjent for hvert tiende år. Formålet må være å unngå overkapasitet i kommunen.
  • Justere driftstilskudd til barnehager minst én gang i året.

De borgerlige mener dette vil skape uforutsigbarhet og utrygghet, som gjør det vanskelig for private barnehager å drive godt. De frykter at kommunene vil «trekke ned de private når de kan» mens taperen blir mangfold og familiers valgfrihet.

– Foreldrenes valg, ikke kommunen, bør styre hvor man får barnehageplass, sa Kjell Ingolf Ropstad, som er KrFs utdanningspolitiske talsmann.

Sp: – Løper Private Barnehagers Landsforbunds ærend

– Et kraftig overspill, svarer Per Olaf Lundteigen på trioens kritikk.

– Å skrike opp og rope ulv tjener ikke de som går Private Barnehagers Landsforbund (PBL) sitt ærende. For det er dette de gjør i denne saken, hevder Sp-nestoren.

1.916 barnehager er medlem i PBL. Blant dem er cirka 40 prosent «foreninger og stiftelser» mens resten er selskaper, opplyser de til Vårt Land.

Han forsvarer regjeringens ønske om å la kommuner redusere antall plasser en barnehage er godkjent for:

– Når det blir flere eller færre smårollinger, så må du justere tilbudet. I dag skjer det ved at offentlige barnehager må legges ned eller redusere kapasiteten. Sånn kan vi jo ikke ha det. Det må være en helhetlig vurdering som kommunestyret gjør. For eksempel ut fra geografiske hensyn og folks behov.

Lundteigen legger til:

– Nå har vi regjering som vil styre slik at offentlige og ideelle får en mer sentral plass på bekostning av private børsnoterte selskaper.

Hvordan gjelder denne saken PBL?

– PBL er veldig klart på de kommersielle barnehagenes side og synes det er helt greit med dagens utvikling, som innebærer en monopolisering av tilbudet, sier Lundteigen

På spørsmål om hva han mener med monopolisering, leverer han en bredere kritikk om at idelle institusjoner taper og kommersielle konsern vinner i dagens system med anbud og kontrollregimer. Konkurranse skulle gi mer mangfold i velferden, resultatet ble motsatt, ifølge Lundteigen:

– Det har gått kraftig utover antallet ideelle aktører.

Per Olaf Lundteigen

Vantro over KrF-kronikk: – Har forlatt den ideelle linjen

Per Olaf Lundteigen er ingen barnehagepolitiker, men som nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har han fulgt utviklingen blant ideelle velferdstilbud – og i KrF.

Som et eksempel på at «KrF har forlatt den ideelle tenkningen», trekker Lundteigen fram et innlegg som bystyrerepresentant for KrF i Oslo, Øyvind Håbrekke, skrev i Vårt Land i fjor vår.

Håbrekke, som også er styreleder ved den ideelle behandlingsinstitusjonen Modum Bad, advarte ideell sektor mot å gjøre felles sak med krefter som samtidig vil «avkommersialisere».

Ved å gå til kamp for å svekke kommersielle sin rolle innen offentlig finansiert velferd, og sette dem opp mot ideelle, kan man miste «hensynet til mangfold og maktspredning» av syne, advarte Håbrekke.

– Her vek en KrF-politiker tilbake fra å ta fram det særegne, positive som ideelle institusjoner står for og sikre dem en bedre stilling enn kommersielle aktører, sier Per Olaf Lundteigen vantro.

Kaller utspillet næringsfiendtlig

– Vi er mot markedstenkning og kommersialisering i utforming av tjenestene. Det er likevel en misforståelse at kampen for ideelle er ensbetydende med en kamp for såkalt avkommersialisering, som er noe enkelte miljøer på venstresiden fant opp for få år siden, svarer Øyvind Håbrekke etter å ha hørt utspillet til Lundteigen.

Han kaller dette en næringsfiendtlig tanke som stemmer dårlig med KrFs haugianske tradisjoner.

– KrF er restriktive med tanke på å slippe til bedrifter i driften av velferdstjenester, men barnehagesektoren er et godt eksempel på hvordan lokalt gründerskap kan bidra positivt.

Også Private Barnehagers Landsforbund reagerer på kritikken.

– Lundteigen mangler åpenbart kunnskap om både PBL, barnehagesektoren og høringsforslaget fra regjeringen, svarer Marius Iversen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i PBL.

Han sier at organisasjonen representerer og kjemper for alle typer private barnehager.

– Vi er dessuten svært langt unna å ha en monopolsituasjon med ensretting av tilbud i barnehagesektoren, i motsetning til hva som er situasjonen i andre deler av utdanningssektoren, sier Iversen.

Per Olaf Lundteigen

Hva med Sp selv?

På spørsmål om Sp selv leverer på å styrke de ideelles andel av velferdstjeneste, svarer Lundteigen at «en kan sikkert stille spørsmål ved om» partiet innfrir. Men han viser også til Avkommersialiseringsutvalget, som SV fikk gjennomslag for.

– Utvalget skal definere ideell sektor. Slik får vi plattformen som skal brukes innenfor hele velferdsområdet i diskusjonen om offentlige, ideelle og kommersielle, sier Lundteigen.

– Noen vil hevdet at du nå bruker retorikk fra ytre venstre her?

– Det er grunnleggende historieløst når vi kjenner Sps verdiforankring. For Sp er det bare positivt at de er for de ideelle, det er jo et framskritt. Vi i Sp blir jo ikke redde av at flere støtter oss, svarer Lundteigen.

Har Sp faktisk invitert KrF med på å gjøre felles sak for ideelle?

– KrFs ledelse vet at Sp står med åpne armer for å lage en større, bredere allianse for den ideelle sektoren innenfor velferdstjenestene. Men når en går ut på den måten som Kjell Ingolf Ropstad gjør her, så bruker han jo akkurat samme språk som Høyre, sier Lundteigen.


Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter