Nyheter

Vil fjerne dagens aldersgrense på 16 år

NY ABORTLOV: Jenter yngre enn 16 år må ha samtykke fra foreldre for å få abort i dag. Lovutvalg vil fjerne aldersgrensen.

Norge skal få ny abortlov. Forslaget ble torsdag overlevert til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), som har sendt den på høring med svarfrist i mars neste år.

– Nå må vi som samfunn ta diskusjonen om hvordan abortlovgivningen skal være i vår tid, sa Kjerkol da hun mottok utredningen.

Et av liberaliseringsforslagene fra utvalget handler om mindreåriges rett til abort. Utvalget skriver:

  • Abortloven bør fortsatt gi gravide kvinner under 18 år myndighet til å søke om abort.
  • Lovverket bør ikke sette noen nedre aldersgrense for kompetanse til å søke om abort: «Loven stiller i dag krav om samtykke fra foreldrene for barn under 16 år. Utvalget mener at dette kravet ikke bør videreføres.»

Utvalget legger så fram et utfyllende punkt: Loven bør åpne for at foreldre kan søke om abort på vegne av mindreårige under 16 år «dersom barnet ikke er i stand til å forstå valgsituasjonen eller selv fremsette krav eller søknad om abort.»

Mette Løkeland-Stai er overlege ved abortregisteret i Folkehelseinstituttet (FHI). Hun hilser forslaget om å fjerne dagens aldersgrensen velkommen:

– Alt som gir kvinner større myndighet er viktig, sier hun.

I fjor fikk ni jenter under 15 år utført en abort, viser tall fra abortregisteret i FHI.

Redde for å fortelle foreldre

I arbeidet med ny abortlov har utvalget fått en dokumentasjonsrapport fra Ung.no, som er en informasjonstjeneste for ungdom i alderen 13–20 år. Ung.no gir ungdom informasjon om rettigheter, muligheter og plikter, og driftes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratetet (Bufdir).

Når Ung.no gjør søk på «foreldre» i de innsendte spørsmålene om omhandler abort, får de mange treff:

«Nærlesing av et utvalg spørsmål viser at problemstillingen «Må foreldrene mine vite om jeg skal ta abort» er noe som går igjen i spørsmålene.»

Noen spør bare om foreldre må vite, andre uttrykker tydelig at foreldrene ikke må få vite. Det er spesielt de som er i aldersgruppen 13–16 år som har mest spørsmål om foreldre må få vite om graviditeten.

l

15-åringer vil holde det hemmelig

Her er tre innsendte spørsmål til Ung.no:

Jente 15 år: Jeg tror jeg kan være gravid. Angrepille er for sent, og da må jeg ta abort. Foreldrene mine kan ikke vite at jeg er gravid, det ender ikke bra. Kan jeg ta abort uten at de vet det?

Jente 16 år: Hei. Jeg lurte på om foreldrene må vite hvis jeg skal ta abort, når jeg er 16 år. Er det sånn at når man er 16 år, så bestemmer jeg det selv, eller må foreldrene vite det.

Jente 15: Jeg og kjæresten min er bekymret for at jeg er gravid, vi har tatt test og jeg er ikke det. Men mensen min er sein. Lurte på om jeg kan ta abort uten at mine og hans foreldre vet om det? Vi begge vil ikke si det, men er bare 15 år og har hørt at jeg må være 16 år eller at legen må vurdere det, kan problemer hjemme være en grunn for å ikke fortelle foreldre om abort og graviditet?

Lurte på om jeg kan ta abort uten at mine og hans foreldre vet om det?

—  Jente, 15 år, spørsmål sendt til Ung.no

Kan sette barn i farlige situasjoner

Abortutvalget skriver i rapporten som ble levert torsdag at det finnes situasjoner hvor foreldres involvering kan sette barn i vanskelige og farlige situasjoner, eller hindre at barn oppsøker helsetjenesten:

«Videre kan krav om samtykke fra og søknad fra foreldre i ytterste konsekvens føre til at unge gravide blir tvunget til å gjennomføre en graviditet mot deres vilje», påpeker utvalget.

Men det understreker at i de fleste situasjoner hvor barn har behov for abort, vil foreldre stille opp med viktig omsorg.

– De fleste mindreårige som blir gravide vil nok involvere foreldre, sier overlege Mette Løkeland-Stai.

Utvalget mener at yngre barn må bli ivaretatt og beskyttet når de «ikke har tilstrekkelig alder og modenhet til å ta beslutninger om abort på egen hånd».

---

Abortutvalget

  • Abortutvalget ble oppnevnt i juni 2022, ble ledet av Kari Sønderland.
  • Utvalget har vurdert abortlovens bestemmelser, oppfølgingen av kvinner som tar abort og alternativer til dagens abortnemnder.
  • Utredningen Abort i Norge – Ny lov og bedre tjenester ble levert til helseminister Ingvild Kjerkol 14. desember 2023, og sendt på høring.
  • Høringsfristen er 22. mars 2024

---

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter