Nyheter

Bekkelagshjemmet: Sykehjemsetaten er spent på beboerundersøkelsen etter at Lovisenberg overtok

SYKEHJEMSDRIFT: I anbudet om Bekkelagshjemmet kunne Lovisenberg tilby flere ansatte, ifølge Sykehjemsetaten. Det var vanskelig å konkurrere mot når Lovisenberg har lavere tariff og pensjon, mener Kirkens Bymisjon.

Vårt Land har tidligere skrevet om oppsigelser ved Bekkelagshjemmet etter at Lovisenberg omsorg overtok driften. 17 ansatte valgte å levere sin oppsigelse innen ett år hadde gått. Mange av dem hadde jobbet der i over 20 år.

Flere av de tidligere ansatte Vårt Land har snakket med er kritiske til Sykehjemsetaten. De mener blant annet at de ansatte og pårørendes ønsker om å fortsette under Kirkens Bymisjon, ikke ble hørt.

Sørli viser til loven om offentlige anskaffelser og sier at de gjennomføre en konkurranse i tråd med regelverket.

– I de stillingene Lovisenberg kunne tilby var det flere faglærte og ufaglærte enn Kirkens Bymisjon, forklarer Anne Berger Sørli. Hun er direktør for private langtidshjem i Sykehjemsetaten.

Ifølge Sørli var det snakk om «drøyt tre og et halvt årsverk mer enn Kirkens Bymisjon», deriblant en såkalt kvalitetsleder som alle sykehjemmene i Oslo nå har.

---

Sykehjemsetaten

  • Sykehjemsetaten ble opprettet av Oslo bystyre i 2007.
  • Mens det var ledige sykehjemsplasser i enkelte bydeler, var det mangel på plasser i andre. Et av formålene med Sykehjemsetaten er å praktisere fritt sykehjemsvalg.
  • Sykehjemsetaten drifter og har økonomisk ansvar for det enkelte sykehjem.
  • Etaten har 100 medarbeidere.
  • Kilder: Sykehjemsetaten og Wikipedia

---

Spent på brukerundersøkelsen

Oslo kommune har mange avtaler med ideelle leverandører av sykehjemstjenester med en totalramme på mange milliarder kroner i avtaleperiodene. Det er viktig at samfunnets midler blir brukt best mulig og vi kan ikke forskjellsbehandle en leverandør. Vi la imidlertid vekt på innspillene i utformingen av konkurransegrunnlaget, som for eksempel pårørendesamarbeid.

Tidligere ansatte på Bekkelagshjemmet.

– Var ansattes pensjon og lønnstillegg med i vurderingen?

– Det stilles krav i konkurransene om at virksomheten skal ha tariffavtaler for regulering av lønn svarer Sørli, og legger til at Lovisenberg som Kirkens Bymisjon har pensjonsordningen KLP.

– Også de som ikke er sykepleiere?

– De følger leverandørens tariffavtaler. Jeg har ikke noen kommentarer på lønn og pensjon utover det.

– Er det politisk vedtatt, eller er det Sykehjemsetatens beslutning å ikke stille krav til lønnsnivå for ansatte uten sykepleierutdanning?

Det er et krav at leverandøren skal ha en tariffavtale hvor ansattes lønn er regulert. Dette er forankret i Oslo kommunes retningslinjer for anskaffelser.

– Hvordan påvirkes kvaliteten på tjenestene når så mange som 17 ansatte slutter?

– Det blir spennende å følge beboerundersøkelsen fremover og hvilke resultater de viser. Det er mange kvaliteter i avtalen med Lovisenberg. Jeg er spent på hvordan pårørende og beboere opplever den nye driveren, sier Sørli.

Til sak om Sykehjemsetaten og ny privat drift av et sykehjem på Bekkelaget.

Hun legger til følgende i en sitatsjekk på e-post:

«Det er beklagelig at så mange ansatte slutter, men vi erfarer at enkelte ansatte er knyttet til sin arbeidsgiver og derfor velger å søke seg stilling hos sin tidligere arbeidsgiver. Det ser vi også her».

Ifølge en tidligere ansatt, som Vårt Land har snakket med, er det 3 av 17 som har fått seg jobb hos Kirkens Bymisjon etter at de sa opp ved Bekkelagshjemmet.

Kvalitetene hos Lovisenberg som Sørli viser til, er forhold som «høyere bemanning, aktiviteter for beboerne og satsing på kvalitetsutvikling».

Sørli sier hun ikke har noen øvrig kommentar til Vårt Lands sak om de mange ansatte som sluttet ved Bekkelagshjemmet.

Kommenterer ikke lønns- og arbeidsvilkår

Tillitsvalgt ved Sofienberghjemmet fortalte i intervjuet med Vårt Land at mange faglærte søkere trekker seg når de ser lønnen. Sørli svarer at lønnen er regulert i tariffavtalen og at det er ukjent for henne at noen trekker seg som følge av lønnsnivået ved Sofienberghjemmet.

– Det er utfordringer å rekruttere til våre tjenester. Dette merker alle sykehjemmene i Oslo. Slik vurderer jeg det, sier Sørli.

Tidligere ansatte på Bekkelagshjemmet.

– Lovisenberg omsorg AS driver nå 10 av 16 ideelle sykehjem i Oslo, hvilke vurderinger ligger bak at én aktør nå driver mer enn halvparten av disse sykehjemmene?

– Det er et regelverk hvor det er fritt for leverandøren å legge inn tilbud. Den som legger inn det beste tilbudet vinner.

– Blir tilbudet til beboerne bedre når faste gjennom mange år slutter, og den nye kontraktshaveren sliter med å rekruttere nye faglærte?

– Nå er vi over på et helt annet spørsmål. Alle sliter med å rekruttere.

Hun legger til følgende i en e-post: «Jeg er ikke kjent med at de har større utfordringer en andre leverandører med rekruttering, men det er selvfølgelig beklagelig hvis kompetente ansatte velger å bytte arbeidsgiver.»

– Har dere et forbedringspotensial når det gjelder vurderinger i anbudsprosesser?

– Vi har alltid et forbedringspotensial. Det er ikke noe spesielt som peker seg ut i dette tilfellet. Men man kan alltid bli bedre.

– I et intervju med Fagbladet i fjor høst sier du at lønns- og arbeidsvilkår ikke er del av anbudsprosessen. Burde det det? Gitt at bedre lønn og pensjon kan gi bedre rekruttering og dermed et bedre tilbud til beboerne?

– Det har jeg ingen kommentarer på. Annet enn at vi stiller krav om tariffavtale, svarer Sørli.

I en e-post legger hun til:

«Vi stiller krav om tariffavtale for regulering av lønn og arbeidsforhold. Det er slik lønnsnivået fastsettes i et samarbeid mellom partene i arbeidslivet, svarer Sørli.»

– Vanskelig for oss å nå opp

Tidligere driver av Bekkelagshjemmet, Kirkens Bymisjon, skriver i en e-post til Vårt Land at de har en annen tariff og pensjon enn Lovisenberg og at det er forklaringen på hvorfor Lovisenberg får flere årsverk for samme beløp.

– I Kirkens Bymisjon ønsker vi at våre ansatte skal ha gode lønnsvilkår, og ser at det er vanskelig for oss å nå opp i i konkurranser hvor konkurransevilkårene ikke stiller krav om at alle skal ha tilsvarende tariff og pensjon som det offentlige, sier Tilde Bondevik. Hun er direktør for behandling- og omsorgstjenester i Kirkens Bymisjon.

– Dere har vel ikke samme lønn og tariff som det offentlige heller?

– Vi har lønn og pensjonsavtale gjennom Virke, som ligger nær offentlig tariff. Kirkens Bymisjon ønsker lik tariff og pensjon for tilbydere i anbudskonkurranser både ideelle og kommersielle aktører. Slik at hovedpremissene for å vinne anbud er rettet mot kvalitet, og ansatte ville ikke betale prisen for lav prissetting av tilbud inn i anbudskonkurransene, sier Bondevik.Les mer om mer disse temaene:

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter