Nyheter

FN starter arbeid med skattekonvensjon: – Gjennombrudd

SKATTEKONVENSJON: Etter press fra afrikanske land vedtok et flertall i FNs generalforsamling å starte arbeidet med en skattekonvensjon for å stoppe skattetriksing som gjør skaper fattigdom. Men Norge lot være å stemme.

– Dette er et gjennombrudd for en sak som handler om å ta tak i en av de viktigste årsakene til at fattige land blir holdt nede i fattigdom. Det er fantastisk å se Afrika og land i sør ta lederskap og få med seg det store flertallet i FN på det, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Forum for utvikling og miljø mener vedtaket er en historisk seier i kampen mot skattetriksing fra selskaper og rike personer.

– Enorme summer stjeles fra fellesskapet hvert eneste år, samtidig som vi sliter med å finansiere grunnleggende velferd og klimatiltak. Det er på tide å tette hullene, sier generalsekretær Kathrine Sund-Henriksen i Forum for utvikling og miljø.

Men Norge stemte verken for eller mot. Det synes Høybråten er skuffende.

– Norge stemte ikke for resolusjonen fordi vi hadde ønsket en grundigere utredning av hva konvensjonen skal inneholde i forkant. Dette handler om hvordan den skal komplementere eksisterende skattestrukturer, noe som er viktig for Norge, svarer utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) i en e-post.

Klima finansieringsutvalget. Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp

Mye viktigere enn bistanden

Høybråten har sett at det har bygget seg opp et momentum for å få til vedtaket om å starte arbeid med en global skattekonvensjon i regi av FN. Selv har Kirkens Nødhjelp jobbet inn mot Kirkenes Verdensråd og Det lutherske verdensforbund, og saken har stått høyt på dagsorden i det all-afrikanske kirkemøtet som Høybråten kom hjem fra denne uka.

Han understreker likevel at det er en lang vei fram. Verdier som skapes i fattige land, forsvinner ut og blir ikke skattlagt, gjennom lovlige og ulovlige skattetilpasninger.

– Dette utgjør mye større summer enn bistand, fordi det handler om landenes egen skattebase, og evnen landene har til selv å bygge egen kapasitet og tjenester på ulike måter. Bare skatten fra noen få av de internasjonale selskapene kan bety skolegang og helsetjenester for mange tusen mennesker, sier Høybråten.

r

SV mener regjeringen svikter egne løfter

SV er også skuffet over at Norge ikke stemte for, og viser til at regjeringen i Hurdalsplattformen sier at den skal ta «en ledende rolle i det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig kapitalflyt og skatteunndragelse», og også «arbeide for en internasjonal konvensjon om økonomisk åpenhet».

Av landene stemte 125 for, 48 imot og 9 avsto fra å stemme. Colombia og Chile skilte seg ut i gruppen av OECD-land og stemte for.

Ingrid Fiskaa, utenrikspolitisk talsperson i SV, gratulerer de afrikanske landene med en viktig resolusjon.

– Enorme summer forsvinner hvert år fra både rike og fattige lands statskasser fordi internasjonale selskaper løper fra skatteregningen sin. Jeg forventer at regjeringen spiller en mer proaktiv rolle i det videre arbeidet i FN, sier Fiskaa i en e-post.

Utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) sier UD har snakket med nordmenn på Gaza, men at det er vanskelig når nettet er nede.Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Barth Eide sier at Norge har bidratt til OECDs skattearbeid i mange år, og at dette har gitt viktige resultater i kampen mot ulovlig kapitalflyt.

– Vi ønsker å spille en brobyggerrolle fremover og er opptatt av at skatteprosesser gjøres mer inkluderende, og responderer bedre på utviklingslands behov. Selv om resolusjonen ble vedtatt uten utredning, ønsker vi å delta konstruktivt i neste fase og bidra til å utforme videre steg, sier utenriksministeren.

Kathrine Sund-Henriksen, forum for miljø og utvikling

Ber Norge pushe

Forum for utvikling og miljø tolker det at Norge ikke stemte imot som et forsiktig ja.

– Det var en liten gruppe OECD-land som ikke stemte nei. Når Norge vil være brobygger, er det viktig at dette blir en rolle som pusher prosessen framover og ikke ender med dårlige kompromisser, sier generalsekretær Sund-Henriksen.

Et enstemmig vedtak ville styrket prosessen.

– Vi skulle ønske alle hadde stemt for. Selv om vi har fått en resolusjon der afrikanske land har tatt lederskap og gått foran, er det en vei å gå og ingen enkel prosess, spesielt å få med de rike OECD-landene, sier Sund-Henriksen.

Hun ønsker at Norge jobber aktivt overfor de andre OECD-landene. Sund-Henriksen understreker at OECD har fått til positive endringer mot skatteflukt, men ikke nok. I 2021 undertegnet over 100 land en avtale initiert av OECD om en global minsteskatt på 15 prosent. Skatteeksperter har understreket at 15 prosent er altfor lavt.

– Dette handler også om tillit, som er en stor utfordring innad i land og mellom land. Å ha den type prosesser under FN er ekstremt viktig for afrikanske land og for å bygge opp en global tillit i den situasjonen verden er i, sier Sund-Henriksen.

Mange motkrefter

Forhandlinger om en skattekonvensjon skal starte innen august 2024. Høybråten understreker at i tillegg til problemet med at skatt uteblir, har mange fattige land store problemer med gjeld som bygger seg opp.

Kirkens Nødhjelp forventer at Norge arbeider for en slik konvensjon.

– Det vil være viktig både for kampen mot skattetriksing, men også for å bygge bro mellom fattige og rike land i en tid som preges av polarisering, sier Høybråten.

Han understreker at det er mange motkrefter som ikke ønsker en skattekonvensjon som virker.

– Dette handler om å bryte en ond sirkel som holder fattige land fast i fattigdom og ulikhet, sier Høybråten.

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter