Nyheter

Vil ikke dekke prisveksten for Den norske kirke

STATSBUDSJETTET: Høyre mener Den norske kirke og andre trossamfunn må klare seg med langt færre millioner neste år.

I Høyres alternative statsbudsjett for 2024, som ble lagt fram torsdag, gjør partiet store kutt på livssynsfronten – nesten 268 millioner kroner.

  • Overføringene til Den norske kirke skal bare være nominelle, altså mer eller mindre en videreføring av årets nivå: 174,1 millioner kroner kuttes.
  • Tilskuddene til trossamfunn skal også videreføres nominelt: 92,7 millioner kroner kuttes.

Dermed mener Høyre at Sp-statsråd Kjersti Toppe, som har ansvaret for Den norske kirke og øvrige tros- og livssynssamfunn, har vært for raus med pengene.

Dekker ikke prisvekst

Regjeringen foreslår nemlig at Den norske kirke skal få 2,57 milliarder kroner i rammebevilgning, noe som innebærer en økning på fem prosent sammenlignet med årets overføring.

Høyres budsjett ville tilsi at majoritetskirken ikke blir kompensert for den sterke prisveksten.

Prioriteringen veker harme i Senterpartiet:

– Folkekirken må styrkes, ikke svekkes, sier Åslaug Sem-Jacobsen til Vårt land. Hun er tros- og livssynspolitisk talskvinne i Sp.

Hun mener Den norske kirke og andre trossamfunn trenger de millionene som ligger i 2024-forslaget fra regjeringen.

– Det er krevende tider for alle som prøver å være der for oss.

Åslaug Sem-Jacobsen

Høyre vil spare fellessskapet

Høyres tros- og livssynspolitisk talsmann, Tage Pettersen, forsvarer kuttene:

– Det er trange tider, og de fleste har fått dårligere råd under dagens regjering. Derfor har vi gjort noen knalltøffe prioriteringer i dette budsjettet, slik at vi får tatt et skikkelig krafttak for privatøkonomien og for å inkludere flere i jobb, sier han til Vårt Land og utdyper:

– Vi foreslår å beholde rammetilskuddet til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn på samme nivå som i år. Samlet sparer dette fellesskapet for om lag 266 millioner kroner. I regjeringens budsjettforslag er det foreslått bevilget over 3,8 milliarder kroner til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Folkekirken må styrkes, ikke svekkes

—  Åslaug Sem-Jacobsen, Senterpartiet

Vil «ikke stimulere til pilegrimsarbeid»

To andre kirkelige poster må også klare seg med mindre neste år, mener Høyre. Budsjettet til Nidaros domkirke barberes med 4,1 millioner og partiet vil «ikke stimulere til pilegrimsarbeid», og kutter støtten med nesten 9,2 millioner.

Det siste betyr at Høyre nuller regjeringens støtte til regionale pilegrimssentre, som neste år er foreslått til 9.180.000 kroner.

– Var det ikke Høyres Linda Helleland, som kulturminister, som hentet fram og styrket pilegrimsarbeidet, spør Sem-Jacobsen.

Melby: Ikke bærekraftig

Høyres alternative statsbudsjett følger opp Venstres kutt på tros- og livssynsfronten.

Venstre økser bort hele 192 kirkemillioner i sitt alternative statsbudsjett og setter partirekord i kutt for Den norske kirke, meldte Vårt Land sist uke.

– Den støtteordningen vi har i dag er ikke bærekraftig. Derfor er det riktig å redusere den, sa Venstre-leder Guri Melby til Vårt Land.

Frp tok vekk mest

Venstre – og nå Høyre – plasserer seg nærmere Frp – som vil kutte mest av alle i «folkekirkens» midler. I fjor ville Frp hugge bort 240 millioner. Frp har ikke lagt fram sitt 2024-forslag.

Høyre følger også opp Venstres barbering av støtten til andre tros- og livssynsorganisasjoner. Fra denne posten vil Venstre fjerne 38,3 millioner kroner neste år.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhendeavdelinga i Vårt Land. Han har arbeidd i Vårt Land sidan 1992 og har tidlegare vore deskjournalist, vaktsjef, nyhendeleiar og samfunnsredaktør (nyhenderedaktør) i avisa. Han skriv særleg om asyl-, flyktning- og integreringspolitikk, oppvekst og utanriks – og konsekvensar av vedtak i regjeringa og Stortinget. Tips gjerne på: bjbj@vl.no

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter