Nyheter

– Dette gjør ordningen uforutsigbar og politisk sårbar

STATSBUDSJETTET: Regjeringen har lovet frivillige organisasjoner full momskompensasjon og regelstyring, men kommer ikke med garantier i 2024-budsjettet.

Da Arbeiderpartiet og Senterpartiet snekret politisk plattform i Hurdal i 2021, kom de med en lovnad til de mange frivillige organisasjonene:

Regjeringen vil «gi full momskompensasjon gjennom ei regelstyrt ordning til idrett, frivilligheit og kultur».

Lovnaden blir ikke innfridd i forslaget til 2024-statsbudsjett, påpeker paraplyorganisasjonen Frivillig Norge:

  • Regjeringen setter av 2,44 milliarder kroner til momskompensasjonsordningen, noe som trolig ikke er nok. For økt aktivitet og høy inflasjon fordrer mer penger i potten.
  • Regjeringen foreslår heller ikke å regelstyre ordningen, det betyr at budsjettet ikke gir frivilligheten en garanti om full momskompensasjon.

Ber Stortinget om hjelp

– Dette gjør ordningen uforutsigbar og politisk sårbar. Slik burde ikke den viktigste ordningen for frivilligheten fungere, generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Paraplyorganisasjonens kartlegging viser at frivillige organisasjoners utgifter til moms øker, og i større grad enn tidligere.

– Vi er bekymret for at rammen trolig ikke vil holde til full momskompensasjon. Økt aktivitet i frivilligheten er utelukkende et gode for samfunnet vårt. Nå er det opp til Stortinget å ta ansvar for å sikre full momskompensasjon for 2024, sier Slotterøy Johnsen.

Ordningen blir forvaltet av kulturminister Lubna Jaffery (Ap). I forslaget til 2024-budsjett skriver Kulturdepartementet at regjeringen har «sikret full momskompensasjon til frivillige organisasjoner».

Vi er bekymret for at rammen trolig ikke vil holde til full momskompensasjon

—  Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge

KA: Uklar ordning

Torsdag fortalte Vårt Land om støttekuttene som rammet frivillige organisasjoner hardt i fjor. Da fjernet regjeringen en lang rekke øremerkede tilskudd på statsbudsjettet, og henviste organisasjoner til søknadsbaserte ordninger.

Blant dem som ble hardt rammet var Kristent interkulturelt arbeid (KIA) og Kirkens SOS, skrev Vårt Land.

Kirkens SOS ble for budsjettåret 2023 flyttet fra å ha et fast tilskudd på statsbudsjettet, til å måtte søke om tilskudd fra en pott for frivillige organisasjoner innen psykisk helse- og rusfeltet.

I statsbudsjettforslaget for 2024 videreføres tilskuddet på samme nivå som i revidert nasjonalbudsjett for 2024, uten justering for lønns- og prisvekst. Regjeringen varsler i budsjettet at det skal bli mulig å søke om flerårige tildelinger, men innretningen på dette er uklar, melder Hovedorganisasjonen KA som har en rekke ideelle medlemsorganisasjoner.

Sliter med høye kostnader

– Endringen i statsbudsjettet for 2023 skapte stor usikkerhet for mange frivillige organisasjoner. Vi er skuffet over at tilskuddet til hjelpetelefoner som Kirkens SOS ikke justeres i en tid med høy prisvekst i samfunnet, sier Jens A. Bjelland, direktør for politikk, ledelse og innovasjon i KA.

Også KIA er henvist til søknadsordninger som gir redusert statsstøtte, noe som særlig rammer innvandrerkvinner som ikke får tilrettelagt norskopplæring.

---

Momskompensasjon

  • Frivillige organisasjoner betaler merverdiavgift på varer og tjenester. Det betyr 25 prosent skatt på frivillighet.
  • I 2009 ble det innført en momskompensasjonsordning, men denne dekker ikke 100 prosent av frivillighetens momsutgifter.
  • I 2021 lovet Støre-regjeringen full momskompensasjon gjennom Hurdalsplattformen, men den er fortsatt ikke regelstyrt, altså at man garanterer 100 prosent refusjon av moms.

---

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter