Nyheter

Fengselskutt rammer barna til de innsatte

KRIMINALOMSORG: Barn med pappa eller mamma i fengsel rammes av stadige kutt i kriminalomsorgen, ifølge brukerorganisasjon. Kriminalomsorgsdirektoratet har tatt saken videre.

Siden 2014 har kriminalomsorgen måttet kutte om lag 300 millioner kroner.

Og bare i løpet av 2023 må de kutte opptil 200 millioner ekstra kroner. Dette for å kunne finansiere økte kostnader som følge av ekstraordinær prisvekst, samt økte utgifter til strøm og husleie. Det bekrefter Kriminalomsorgsdirektoratet overfor Vårt Land.

Les reportasjen om besøksbarna: – En dag kom jeg hjem fra skolen. Og så var ikke mamma der

Må avlyse planlagte besøk

Barn med mamma eller pappa i fengsel rammes av kuttene, ifølge organisasjonen For fangers pårørende (FFP). Det hender de mottar henvendelser fra pårørende som har bestilt besøk, men som like før får vite at besøket deres er avlyst. Fengslene begrunner avlysningen med ressursmangel.

– Vi har eksempler på at pårørende har bestilt både fly og hotell for å kunne besøke mamma eller pappa i fengsel, og så skjer dette i siste liten, sier kriminolog og seniorrådgiver Bente Grambo i FFP.

Hun forteller at fengslene også har et økende behov for å samarbeide med frivillige organisasjoner for å få gjennomført tilbud til innsatte som de tidligere «sto for selv». Som foreldrekurs for fedre i fengsel. Det drives nå i samarbeid mellom fengsel og frivillige organisasjoner.

– Det er selvfølgelig mye bra med dette, men det sier også noe om bemanningssituasjonen, sier hun.

Har tatt saken videre

Kriminalomsorgsdirektoratet er gjennom eget Brukerråd gjort kjent med at fengsler avlyser besøk grunnet ressursmangel, slik FFP også erfarer.

– KDI er nå kjent med at enkelte fengsler har begrenset besøkstiden og at det skyldes redusert bemanning grunnet sykdom og mindre adgang til oppdekking av ubesatte vakter, skriver seniorrådgiver i Kriminalomsorgsdirektoratet, Kristin Tandberg, i en epost til Vårt Land.

Hun forteller at KDI har tatt saken opp i styringsdialog med kriminalomsorgens fem regioner. Det er de som har oppfølgingsansvaret i saken overfor de lokale fengselsenhetene.

– KDI anser at besøk av barn og familie er svært viktig for å opprettholde en relasjon mellom innsatte og de nærmeste. Det kan være et godt utgangspunkt for å lykkes med den innsattes tilbakeføring til samfunnet.

Videre forteller hun at KDIs føringer for kutt i utgangspunktet ikke skal gi konsekvenser for barns rett til å besøke mamma eller pappa i fengsel.

– Men det kan godt tenkes enkelte fengsler vil si at sparingen har gått utover barna til innsatte. At drift personal kveldstid med sykdom og sånt kan gjøre at det blir konsekvensen. Det kan være en realitet, sier Tandberg.

Kriminalomsorgsdirektoratets føringer om sparing og kutt går ut på å holde enheter i dvale, ikke ta inn innsatte, færre reiser og strømsparing, ifølge Tandberg.

– Provoserende

Sofia Haugan.

Dokumentarfilmskaper Sofia Haugan har vokst opp med far i fengsel, og vært åpen om det i filmen Røverdatter. Hun er opprørt over at det stadig kuttes i kriminalomsorgen.

– Det er ekstremt provoserende at regjeringen kutter i bevilgningene til fengslene. Det gjør det vanskeligere å opprettholde kontakten.

Ifølge barnekonvensjonens artikkel 9 har barn som er skilt fra en eller begge foreldre rett til å opprettholde personlig forbindelse og direkte kontakt med begge foreldrene regelmessig, så lenge dette ikke er i strid med barnets beste.

– Politisk sett er det også viktig for å hjelpe innsatte tilbake til samfunnet, at de har familie i behold. Kortsiktige kutt i bevilgningene kommer til å ha negative konsekvenser for samfunnet, sier hun.

«Ikke medbringes»

De siste årene har det skjedd et skifte i perspektivet på barn av innsatte i norske fengsler, forteller Bente Grambo i For fangers pårørende (FFP).

I 2014 kom ordningen om barneansvarlig i kriminalomsorgen på plass. Sverige var før Norge i løypa. I dag er det lovpålagt for alle fengsler å ha en barneansvarlig.

– Før skulle barn «ikke medbringes», nå er de velkomne på besøk, og det er mer bevissthet om barns rettigheter. Man ser på barn av innsatte på en helt annen måte, sier Grambo.

Likevel kunne en del praktiske småting vært løst på en bedre måte, mener hun.

Å bestille besøk kan være en nøysom prosess. Enkelte fengsler har svært begrenset telefontid for besøksbestilling, og man risikerer å sitte i telefonkø i lang tid. Andre fengsler tilbyr bestilling av besøk digitalt.

Mister kontakt

«Tomine» har i Vårt Land fortalt om hvordan det er å ha en mamma i fengsel. Det er ikke hennes egentlig navn, hun er anonymisert.

For henne har liten besøkstid, mangel på besøksbolig og få ringeminutter gjort det vanskelig å holde kontakt med mammaen. Med ringetid på 20 minutter i uka, blir det få minutter for moren å fordele på Tomine og søsknene.

– Så man mister jo litt kontakten, sier Tomine.

Besøksbarna. Kutt i kriminalomsorgen rammer barn av innsatte. For Tomine (16) har det vært vanskelig å holde kontakt med mamma i et fengsel langt unna, uten besøksbolig og med liten fleksibel ringeordning.

Etter fotballtrening hender det hun har tapte anrop på mobilen.

– Det hadde også vært lettere om vi utenfor kunne ringt til henne i fengsel, sier Tomine.

– Man har kunnet sende brev og sånn. Men jeg har ikke gjort så mye av det, siden det er litt gammeldags. Jeg tror jeg har skrevet ett brev.

Norge har «kjempestreng praksis»

Seniorrådgiver Bente Grambo i For fangers pårørende (FFP), viser også til at Norge har en «kjempestreng praksis» når det gjelder besøk av foreldre i varetekt. Til tross for at Europarådet i 2018 anbefalte at barn bør få se forelder i fengsel innen første uka i fengsel, kan det gå flere måneder i Norge. Det er politiet som har ansvaret under varetekt med brev- og besøksforbud.

– Er det fare for saken at barna får si hei til pappa? Sannsynligvis ikke. Her trengs det bevisstgjøring og mer individuelle vurderinger, sier Grambo.

Før skulle barn «ikke medbringes», nå er de velkomne på besøk, og det er mer bevissthet om barns rettigheter. Man ser på barn av innsatte på en helt annen måte

—  Bente Grambo, seniorrådgiver i For Fangers Pårørende

---

Barn med foreldre i fengsel

  • Mellom 6000–9000 barn har forelder som soner i fengsel, ifølge et anslag utarbeidet av SSB og For fangers pårørende.
  • Det finnes ingen nasjonale register over antall barn med foreldre i fengsel. Ifølge et selvrapporteringssystem fra innsatte var det i april 2022 nesten 1.400 barn av innsatte i norske fengsler.
  • Stadig flere idømmes samfunnsstraff. Fra om lag 700 i 1997 til over 2.000 i dag. Det gjør at familieforhold i større grad kan opprettholdes under soning.
  • Siden 2014 alle fengsler lovpålagt å ha en barneansvarlig. De skal sørge for at barn møtes på en god måte, fra vakta til besøksrommet. Samt fremme barneperspektivet og barnekonvensjonen blant ansatte.
  • Europarådet kom med anbefalinger i 2018, om at barn normalt bør få besøke en fengslet forelder innen en uke etter fengslingen, og deretter få besøke forelderen regelmessig.

Kilde: KDI, SSB, FFP

---

Les mer om mer disse temaene:

Tove Bø

Tove Bø

Tove Bø er vaktsjef i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter