Nyheter

Svak krone rammer organisasjonene – håper gaver kan veie opp

MISJON OG BISTAND: Den svake kronekursen har gitt et kostnadshopp for misjons- og bistandsorganisasjoner som jobber i utlandet. Nå håper flere på at større giverglede her hjemme kan veie opp.

De siste månedene har den norske krona svekket seg betydelig. Målt mot euro har norske kroner aldri vært mindre verdt, sett bort fra noen få dager under den første koronanedstengingen i mars 2020. Mot amerikanske dollar har krona falt med 20 prosent i løpet av ett år, ifølge NTB.

Den svake krona merkes blant misjons- og bistandsorganisasjonene som har prosjekter utenlands.

– Vi gjorde en beregning for noen uker siden. Hvis kronekursen holder seg sånn som det er nå ut året, så blir det en merkostnad på 2 millioner kroner i innværende år, sier Kari Anne Moen Salte til Vårt Land.

Hun er økonomisjef i Det Norske Misjonsselskap (NMS), og forklarer at beregningen gjelder både utenlandsprosjekter og utsendte ansatte.

Også informasjonsleder Espen Ottosen i Norsk-Luthersk Misjonssamband (NLM) er bekymret for utviklingen.

– I verste fall må vi redusere antall utsendinger på sikt – hvis ikke den svake kronekursen veies opp av økte inntekter. Det vil i så fall bety at arbeidet vårt vil bli noe svekket og redusert, sier han til Vårt Land.

Forpliktelser i dollar

Bo Christoffer Brekke, seksjonsleder for Frelsesarmeens internasjonale bistandsarbeid, forklarer at det er inngått langsiktige avtaler med lokale partnere i utlandet. Planer og budsjetter for prosjektene er basert på amerikanske dollar.

– Når krona plutselig er verdt mye mindre, så blir det krevende. Men vi prøver å ivareta de forpliktelsene vi har overfor våre partnere, sier han til Vårt Land.

Selv om det er lagt inn slingringsmonn med tanke på kronekursen i budsjettet, går kursfallet den siste tiden forbi det de har tatt høyde for. I tillegg har mange av landene Frelsesarmeen jobber i, hatt veldig høy inflasjon det siste året. Dermed har alt blitt dyrere.

– Vi håper at dette er en forbigående trend, og så skal vi gjøre vårt for at ikke lokalsamfunn og partnere blir skadelidende, sier han.

I første omgang er det satsninger på nye prosjekter som kan måtte strammes inn, mens dagens prosjekter driftes som før.

– Vi er heldige som er del av en stor og solid organisasjon, så vi har litt handlingsrom for å tilpasse oss, sier Brekke.

Kan bli ansettelsesstopp

Også NMS vil gjøre sitt ytterste for å skjerme utenlandsprosjektene, selv om de nå regner med å gå med underskudd.

– Det skal være svært alvorlig før svingning i valutakurs går ut over prosjektene, men internt sparer vi der vi kan, sier Moen Salte.

– Det som nok er sannsynlig, er at vi vurderer å utsette nyrekruttering hvis noen slutter. Om det blir i Norge eller i utlandet kommer an på hvor oppsigelsene kommer, fortsetter hun.

Uansett hvordan det gjøres, vil innsparinger ramme arbeidet på en eller annen måte, forklarer hun.

– Er vi heldig, så får vi mer gaver enn budsjettert. Det er det vi håper på, at økte gaveinntekter kan veie opp.

Vil ikke avlyse avtalte utsendinger

For NLMs del gikk man inn i 2023 med et budsjett som allerede sto i minus.

– Administrasjonen har fått i oppgave å komme nærmere balanse. Dette vanskeliggjør det arbeidet, sier Ottosen.

For 2023 har NLM budsjettert med 90 millioner kroner til utenlandsarbeidet. Allerede i første kvartal er det brukt mer enn budsjettert, men det var altså før den siste rekka av kronekursfall som slo inn fra april. Etter det har kostnadene økt, men foreløpig har ikke organisasjonen finregnet på hva det vil bety.

– Det er en forsinkelse i dette fordi vi sender penger på forskudd. Så foreløpig ser vi det ikke veldig tydelig i regnskapstallene, men det vil vi gjøre i større grad fremover, sier Ottosen.

– Vi må se an situasjonen, og håpe at det går motsatt vei med krona, legger han til.

Hvis antall utsendinger må reduseres, vil det innføres over tid.

– Vi ønsker ikke å avslutte et utenlandsopphold som er avklart og avtalt, sier Ottosen.

Tori Aarseth

Tori Aarseth

Tori Aarseth er tilknyttet Vårt Lands nyhetsavdeling som journalist.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter