Nyheter

Olaug Bollestad er skuffet over Senterpartiet: Mener KRLE bør vernes

OPPLÆRINGSLOV: Regjeringen foreslår å fjerne KRLE-fagets særstilling i norsk lovverk. KrF reagerer på at Senterpartiet ikke lenger står på deres side.

Endringen av Opplæringsloven er på trappene, og skal vedtas i Stortinget 1. juni. Regjeringen, med støtte fra SV, har sannsynligvis flertall.

Fredag kunne Vårt Land melde at regjeringen med kunnskapsminister Tonje Brenna i spissen vil ta ut KRLE-fagets plass i en egen paragraf i lovverket. Det vil si at religions- og livssynsfaget mister sin særstilling.

– Viktig for norsk kulturarv

Det har vært strid rundt KRLE lenge, og faget har de siste femten årene gått gjennom ulike endringer, som fra å hete KRL (Kristendom, Religion og Livssyn), til RLE (Religion, Livssyn og Etikk) til det nåværende KRLE (Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk).

I 2015 fikk KrF gjennomslag for å legge til K-en i KRLE-faget. Nå er KrF-leder Olaug Bollestad skuffet over at Senterpartiet ikke vil garantere for fremtiden til faget.

– I snart 10 år har det vært ro rundt faget, men nå vil altså Senterpartiet igjen åpne for at faget endres og at det kan gjøres uten et stortingsflertall, skriver hun i en e-post til Vårt Land.

Kristendommen har en spesiell plass i den norske kulturarven, og Bollestad mener at dette bør bevares og videreføres til nye generasjoner. Derfor mener hun det er naturlig at KRLE har en egen plass i opplæringsloven

Jan Tore Sanner (H) mener det er meningsløst å avvikle dagens lærerspesialistordning. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Frykter nye endringer for hver regjering

Utdanningspolitisk talsperson og tidligere kunnskapsminister for Høyre, Jan Tore Sanner, mener denne endringen vil føre til at enhver sittende regjering kan gjøre endringer i faget hvis det ikke er sikret i lovverket.

– Konsekvensen kan bli at regjeringer til venstre kan svekke KRLE-faget, uten at dette er forankret i Stortinget.

Høyre vil derfor kjempe for fortsatt lovregulering av målene for faget. Fra Solberg-regjeringen lå ett prinsipp i bunn: At et tema det ofte er politisk strid og engasjement rundt, bør være forankret i lovverk som Stortinget skal skjøtte.

Oppfordrer til ro om K-en i KRLE. Men kan ikke garantere for den

Sanner er overrasket over at Senterpartiet lar dette skje, som tradisjonelt har vært opptatt av den kristne kulturarv.

– Vi er opptatt av kristen verdiarv, men mener at det også er godt omtalt i formålsparagrafen i opplæringsloven, sier Marit Knutsdatter Strand til Vårt Land. Hun er stortingsrepresentant og utdanningspolitisk talsperson for Sp.

Ifølge Kunnskapsdepartementet er tanken at faget skal behandles på lik linje med andre fag i skolen: Mål og innhold skal defineres i læreplanen, og Utdanningsdirektoratet får ansvaret for å formulere hva elevene skal lære.

Strand ønsker ikke mer politisk innblanding i KRLE-faget, og mener at endringer av læreplanen må være faglig fundert.

– Jeg oppfordrer til ro om K-en i KRLE. Fokus må være på et godt innhold, sier hun.

Selv om Sp ønsker å beholde K-en i KRLE-faget, kan ikke Strand garantere at det ikke skjer endringer med Sp i regjering.

Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Oppland Senterparti.
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Mener Sp bidrar til mer uro

Bollestad er skuffet over at Senterpartiet ikke lenger står på deres side.

– Tidligere har vi opplevd at Senterpartiet har stått på linje med oss i disse spørsmålene. Jeg syns det er trist at de ikke lenger står sammen med oss i disse spørsmålene.

Bollestad mener Knutsdatter Strand i Senterpartiet taler med to tunger.

– Knutsdatter Strand formaner til ro rundt KRLE, men det må de som regjeringsparti ta ansvar for. Senterpartiet kan skape ro, men i stedet bidrar de til å skape stor uro når regjeringen foreslår det de gjør.

Idun Kjøl Wiig

Idun Kjøl Wiig er tilknyttet Vårt Lands nyhetsavdeling som journalist.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter