Nyheter

Lukas Stiftelsen avvikler hospice i Malvik

MALVIK: Lukas Stiftelsen avvikler Lukas Hospice i Malvik, Trøndelag. I en pressemelding oppgir de manglende langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringen over statsbudsjettet som årsak.

«Lukas Stiftelsen avvikler prosjekt Lukas Hospice. Vi innser at det ikke er tilstrekkelig politisk vilje til å sikre finansielle rammer, slik at vi kan møte alvorlig syke og døende mennesker med tilbud om opphold på et frittstående hospice», skriver organisasjonen i en pressemelding torsdag.

«Vi har mange sterke fortellinger om hva tilbudet har betydd for pasienter og deres pårørende. En tverrfaglig stab har jobbet dedikert med å legge liv til dagene for alvorlig syke og døende pasienter», skriver organisasjonen videre.

Hospicet ble startet som et femårig prosjekt etter å ha fått øremerkede midler over statsbudsjettet i 2019.

Lukas Stiftelsen er en ideell diakonal stiftelse som eier og driver helseinstitusjoner innen rehabilitering, geriatri, psykisk helsevern og rus i Trøndelag og i Indre Østfold.

Tori Aarseth

Tori Aarseth

Tori Aarseth er tilknyttet Vårt Lands nyhetsavdeling som journalist.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter