Nyheter

Lovet totalforbud mot konverteringsterapi i vår – Nå er det forsinket

LHBTQ: Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) varsler at forbud mot konverteringsterapi er forsinket. Nå risikerer regjeringen å måtte vente med ferdig lov til ut i 2024.

– For å sikre et godt og konkret lovforbud må regjeringen arbeide noe lengre med proposisjonen og fremmer forslaget i løpet av sommeren, skriver regjeringen på sin nettside.

Det betyr at Støre-regjeringen er forsinket i arbeidet med å forby konverteringsterapi, og at Stortinget tidligst får behandlet et lovforslag i høst. Etter planen skulle det sendes til Stortinget i april.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) har gått høyt ut om konverteringsterapi og bekreftet så sent som i februar at «vi skal ha et totalforbud» i Vårt Land.

Totalforbudet regjeringen først sendte på høring i fjor sommer, har imidlertid møtt kritikk fra blant annet Riksadvokaten og Norsk institutt for menneskerettigheter (NIM).

Dette skaper vansker for Trettebergstuens totalforbud

Riksadvokaten hadde flere innsigelser mot regjeringens forslag:

  • Det ikke er rettslig grunnlag for et absolutt forbud mot konverteringsterapi der voksne samtykker til dette.
  • Lovforslaget konkretiserer i for i liten grad hvilke handlinger og situasjoner forbudet rettet seg mot.

Etter det Vårt Land kjenner til, er det særlig avgrensninger her som volder regjeringen hodebry.

Foruten Anette Trettebergstuen og Kulturdepartementet, har også «livssynsminister» Kjersti Toppe (Sp) og Barne- og familiedepartementet en rolle i prosessen.

– Vi har jobbet med å se på hvilke justeringer som kan gjøres for å få et enda mer treffsikkert forbud, og å tydeliggjøre grensene for hva som skal straffes og ikke, sa Trettebergstuen til Vårt Land i februar.

Riksadvokaten mente også at regjeringen la strafferammen «vesentlig for høyt»: bøter eller fengsel i inntil tre år – seks år dersom handlingen har medført «betydelig psykisk skade.

Høyre: – Oppsiktsvekkende, ikke overraskende

Også Solberg-regjeringen sendte et mer avgrenset forslag om å forbud mot konverteringsterapi på høring, men vurderte det som menneskerettslig umulig med et totalforbud.

Det ble kritisert av Anette Trettebergstuen da Ap var i opposisjon. Hun mente Høyre, Venstre og KrF ikke gikk langt nok.

Høyres Turid Kristensen kaller det «oppsiktsvekkende, men ikke overraskende» at lovforslaget nå er forsinket.

– Jeg lurer på om det er fordi de ikke har klart å løse utfordringene med lovforslaget, som er så sterkt kritisert av Riksadvokaten og Advokatforeningen, sier hun til Vårt Land.

Høyres medlem i Familie- og kulturkomiteen sier de «venter i spenning»:

– Hvis de har løst den juridiske nøtten, håper jeg de vil redegjøre godt for det, slik vi på Stortinget får et godt kunnskapsgrunnlag når vi skal vurdere dette.

Så forsinket kan forbudet bli

Med utsettelsen kan regjeringens lovforslag først behandles etter Stortingets høståpning 1. oktober og neppe stemmes over før advent.

Da kan regjeringspartiene være opptatt med budsjettforhandlinger med SV. Det øker risiko for at forbudet mot konverteringsterapi først landes i begynnelsen av 2024.

I så fall kan det drøye til sommeren 2024 før en lovendring trer i kraft.

---

Forbud mot konverteringsterapi

  • Også Solberg-regjeringen sendte ut forslag om et forbud mot konverteringsterapi (også omtalt som «homoterapi». Men de borgerlige ville blant annet ikke totalforby dette for voksne.
  • I juni i fjor sendte kultur- og likestillingsministeren en langt strengere utgave med totalforbud ut på høring. Høringsfrist var i oktober.
  • I Hurdalsplattformen lover Støre-regjeringen å forby konverteringsterapi. Men regjeringserklæringen sa ikke noe om strengheten i et forslag.

---

Regjeringen vil også forby markedsføring

Forslaget regjeringen sendte på høring i fjor sommer, innebærer også et forbud mot å markedsføre metoder som har mål om å endre, fornekte eller undertrykke folks seksuelle orientering eller kjønnsidentitet.

Et brudd på markedsføringsforbudet vil føre til bøter eller fengselsstraffer på inntil seks måneder.

– Vi vet at skeive har dårligere levekår enn andre. De møter fordommer, diskriminering og hatkriminalitet. Konverteringsterapi er en skadelig praksis der noen metodisk og med hensikt forsøker å endre andre mennesker på grunn av hvem de er og hvem de elsker. Det ønsker vi å forby, sa kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) da hun la fram lovforslaget i juni.


Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

NTB

NTB

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter