Nyheter

Konverteringsterapi-forbud justeres. Skal bli mer tydelig om hva som skal straffes

LOVFORSLAG: Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen jobber nå med å gjøre forbud mot konverteringsterapi «mer treffsikkert». Fortsatt lover hun «totalforbud».

– Vi skal ha et totalforbud mot konverteringsterapi, fastslår Trettebergstuen i en e-post til Vårt Land.

Slik bekrefter hun uttalelser hun kom med til avisen Dagen i slutten av forrige uke. Der uttalte hun at «målet» er et totalforbud mot den omstridte praksisen. Også for voksne.

Overfor Vårt Land utdyper hun hvilken tematikk i lovforslaget som kan stå foran endringer. Under høringsprosessen møtte flere sider ved totalforbudet kritikk blant annet fra Riksadvokaten og Norsk institutt for menneskerettigheter (NIM).

Sjekker nå grensene for hva som skal straffes

Trettebergstuen skriver til Vårt Land at det kom flere «gode og nyttige» innspill i høringsrunden. De vil hun «selvfølgelig» ta på alvor.

– Vi har siden høringsfristen gikk ut jobbet med å se på hvilke justeringer som kan gjøres for å få et enda mer treffsikkert forbud, og å tydeliggjøre grensene for hva som skal straffes og ikke. Dette er et pågående arbeid, så resultatet får dere se når proposisjonen legges frem, fremholder hun.

I lovforslaget var strafferammen for å utføre konverteringsterapi foreslått å være bøter eller fengsel i inntil tre år. Den kunne være seks år dersom handlingen hadde medført betydelig psykisk skade.

---

Omstridte paragrafer

  • Også Solberg-regjeringen sendte ut forslag om et forbud mot konverteringsterapi (også omtalt som «homoterapi». Men de borgerlige ville blant annet ikke totalforby dette for voksne.
  • I juni i fjor sendte kultur- og likestillingsministeren en langt strengere utgave med totalforbud ut på høring. Høringsfrist var i oktober.
  • I Hurdalsplattformen lover Støre-regjeringen å forby konverteringsterapi. Men regjeringserklæringen sa ikke noe om strengheten i et forslag.

---

Fikk kritiske uttalelser – ikke minst fra Riksadvokaten

Forslaget til strafferamme var en av flere innsigelser fra Riksadvokaten. «Vesentlig for høyt», ble det advart.

  • Hovedmeldingen fra Riksadvokaten var imidlertid at det ikke er grunnlag for et absolutt forbud mot konverteringsterapi der voksne samtykker til dette.
  • Embetet reagerte også mot at lovforslaget i liten grad konkretiserte hvilke typiske handlinger og situasjoner forbudet rettet seg mot.

Alt i et innlegg i Aftenposten like før jul skrev Trettebergstuen at hun ville vurdere innspillene fra Riksadvokaten.

Vi skal ha et totalforbud mot konverteringsterapi.

—  Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

Blir større vårsak i Stortinget

Et ferdig lovforslag fra regjeringen vil ventelig passere statsråd tidlig i april. Dermed kan forbudet mot konverteringsterapi bli en av de større sakene Stortinget behandler før sommeren.

Trettebergstuens forslag er nå på sirkulasjon mellom ulike departementer. Deretter kommer en runde på høyere nivå i regjeringen før det endelige forslaget legges frem.
Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter