Nyheter

Vil utvide forbud mot forkynning i skolen

LOVFORSLAG: Regjeringen vil utvide forbudet mot forkynning i skolen til å gjelde alle fag. – Hva er de redde for, spør Øyvind Håbrekke i Skaperkraft.

I dag gjelder forbudet kun på grunnskolen, og i KRLE-faget spesifikt, men i et nytt lovforslag kommer det fram at de ønsker å utvide:

– Forslaget innebærer at forkynningsforbudet skal gjelde for både grunnskolen og den videregående opplæringa, og for KRLE og andre fag, skriver Kunnskapsdepartemtentet i en pressemelding fredag.

Departementet foreslår at forbudet mot forkynning skal bli skilt ut som en egen paragraf i den nye loven, for å gjøre det tydelig at forbudet skal gjelde i all opplæring.

Frykter forsiktighetskultur

– Hva er de redde for, spør Øyvind Håbrekke, faglig leder i tankesmien Skaperkraft.

Han stusser på at regjeringen vil utvide forbudet, og mener et definert problem bør ligge til grunn for å at man skal innføre et forbud. Samtidig vedgår han at visse rammer er av det gode.

– Vi ønsker ikke at skolen skal ha partipolitisk påvirkning, vi ønsker ikke for mange kommersielle innslag. Det er flere hensyn som er bra å ta, men hvorfor vil de ramme inn religion?

Jeg tror dette vil bidra til en forsiktighetskultur i stedet for en åpenhetskultur

—  Øyvind Håbrekke, faglig leder i Skaperkraft

Håbrekke er også KrF-politiker, men uttaler seg her som Skaperkraft-leder. Han tolker den foreslåtte innstrammingen som en underliggende frykt for religion og trosuttrykk. Han tror de færreste vil merke noen forskjell på et slikt forbud, og mener det er grunn nok i seg selv til at et forbud ikke er nødvendig. Han frykter i stedet det vil kunne svekke undervisningen:

– Dette vil åpne for diskusjoner og tvilstilfeller, og ingen vil bryte loven. Jeg tror dette vil bidra til en forsiktighetskultur i stedet for en åpenhetskultur.

Christian Lomsdalen, Ph.d-stipendiat i fritaksretten, Universitetet i Bergen

Human-Etisk Forbund jubler

Christian Lomsdalen i Human-Etisk Forbund (Hef) synes på sin side den tverrfaglige tilnærmingen er på sin plass.

– Den understreker at KRLE er et ordinært skolefag som ikke trenger spesiell lovregulering, sier Lomsdalen i en pressemelding.

Hef-leder mener man endelig «for alvor» kan prate om en inkluderende fellesskole.

– At forbudet nå skal gjelde all opplæring er gode nyheter for alle elever i den norske fellesskolen. Det er viktig at dette følges opp slik at skolen kan være en trygg og inkluderende felleskapsarena uansett hva du eller foreldrene dine tror på, sier Lomsdalen i uttalelsen.

---

Forbud mot forkynning

  • I dag er det forbudt ved lov å forkynne på grunnskolen, og i KRLE-faget spesifikt.
  • Det nye lovforslaget vil gjøre det ulovlig å forkynne i alle fag, og i videregående opplæring.
  • I forslaget til ny paragraf skriver Kunnskapsdepartementet at forbudet innebærer at undervisningen ikke skal gi rom for religionsutøving, selv om den skal kunne gi kunnskap om tro, religioner og livssyn.
  • Loven er sendt til Stortinget for behandling, og skal tre i kraft fra skolestart 2024.
  • Forslag til forskrifter vil bli sendt på høring senere i 2023.

Kilde: Kunnskapsdepartementet

---

Kristin Gunleiksrud Raaum.

Kirkerådsleder: – Udramatisk

Vårt Land har tidligere skrevet at Kirkerådet frykter at forbudet ville skape usikkerhet rundt skolegudstjenestene. Kunnskapsdepartementet poengterte den gang at det ikke er ment å påvirke skolegudstjenester. Statssekretær Kjetil Vevle bekrefter overfor Vårt Land at innstrammingen stadig ikke er ment å endre rammene for skolegudstjenestene.

Selv om forslaget nå utvides, er kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum trygg på at dette ikke vil få store konsekvenser. Hun forteller at det for Den norske kikre (DNK) er viktig å «være på tilbudssiden overfor skolen med utgangspunkt i kompetansemålene».

– Vi har ganske mye kirke-skole-samarbeid. Skolegudstjenestene er en del av dette, men vi har også andre former for samarbeid. Det kan være knyttet til høytider, arbeid med død, musikk og salmer, kunst, lokal kulturarv.

– Tror du dette kan påvirke det samarbeidet?

– Nei, dette er helt udramatisk. Vi legger til grunn at dette samarbeidet fortsetter som før, og vil bidra der vi kan til at kompetansemålene gjør at elevene blir godt kjent med kristen kulturarv.


Les mer om mer disse temaene:

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen er nyhetsleder i Vårt Land.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter