Nyheter

Profil bryter Sp-stillhet: Derfor ber hun partiet bidra til et tredje kjønn

TREDJE KJØNN: Sp-talskvinne Åslaug Sem-Jacobsen ber om at stor utredning av et tredje kjønn ender med et stortingsforslag fra Støre-regjeringen. Hun vil unngå at saken havner i en skuff.

– Jeg ønsker at regjeringen legger frem en sak som Stortinget kan behandle, sier hun til Vårt Land.

I mai mottar kultur- og likestillingsministeren utredningen fra Bufdir om en ny tredje kjønnskategori. Men regjeringens vei videre er usikker:

  • I Hurdalsplattformen sier regjeringen nemlig ingenting om et tredje kjønn.
  • Oppdragsgiver for utredningen – statsråd Anette Trettebergstuen – har hittil ikke kunnet love et forslag fra regjeringen. For Sp kan sette seg på tverke.

Men Sp-representant Sem-Jacobsen ønsker en ny kjønnskategori. Hun kommer nå med en oppfordring om å la de folkevalgte få ta stilling i denne stortingsperioden.

– Jeg er opptatt av at ikke-binære og transpersoner har dårligere levekår enn oss andre. Derfor er det vår jobb som samfunn å gjøre livet lettere for disse, sier Sem-Jacobsen, som er andre nestleder i Stortingets familie- og kulturkomité.

Mer enn «hun» og «han»? Sp har en nøkkel

Stortinget har flere ganger stemt ned enkeltforslag om en tredje kjønnskategori. For Ap er det å vurdere et tredje kjønn gjeldende politikk. Nøkkelen til en eventuell reform fra regjeringen har derfor Sp.

Sp bør altså ikke si stopp for et forslag?

– Det håper jeg ikke Sp gjør.

Håper utredning kan vekke forståelse

Sp-profilen håper utredningen fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) viser at det både juridisk og praktisk lar seg gjøre å innføre en ny juridisk kjønnskategori.

– Man kan ikke være helt sikker før vi får rapporten på bordet. Det jeg sier nå er min personlige mening, men jeg håper det på en måte lar seg gjøre å innføre et tredje juridisk kjønn.

I helgen er Senterpartiet samlet til landsmøte i Trondheim. Der er det strømkrisen og helt andre saker som dominerer.

---

Fremstøt for tredje kjønn

  • Åslaug Sem-Jacobsen har siden 2017 representert Telemark på Stortinget for Senterpartiet.
  • Begrepet det tredje kjønn benyttes om mennesker som ikke anses eller anser seg for å være mann eller kvinne. Minst 16 land skriver ut pass til innbyggerne sine uten å kreve rubrisering som mann eller kvinne.
  • Venstre, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne gikk i 20212 til valg på en tredje kjønnskategori. For Ap er det å vurdere en tredje kjønnskategori gjeldende politikk.

---

Yppe til bråk i Sp? Mener partiet vil bruke «innestemme»

Men internt i Sp spriker holdninger til et tredje kjønn.

– Kan ikke saken gi bråk og strid i partiet ditt?

– I Sp er folk opptatt av å behandle denne typen spørsmål med verdighet og med «innestemme». Dessuten har nok mange i partiet ikke konkludert i syn på et tredje kjønn.

– Deler flere i Sp ditt syn?

– Absolutt. For det handler om at vi gjerne vil skape et så inkluderende samfunn som mulig. Men andre i partiet vil ha en annen inngang til dette enn meg. Diskusjonen vil stå om hvordan ting kan gjøres.

Jeg håper og tror at utredningen vil vise at et tredje kjønn ikke er så krevende som mange frykter

—  Åslaug Sem-Jacobsen

Slapp ut noe fra sekken: Hele fem modeller for et tredje kjønn

Sent i 2021 ba likestillingsminister Anette Trettebergstuen Bufdir utrede tematikken. Alternativer utredningen staker ut, ble langt på vei klargjort i en delrapport Vårt Land omtalte i februar. Advokatfirmaet Lund & Co skisserte da hele fem mulige modeller:

  • En X i passet – reservasjon mot å oppgi å være mann eller kvinne.
  • Registrering under en tredje kjønnskategori i folkeregisteret.
  • Plusse på et sett lovmessige rettigheter på folkeregistreringen.
  • Rydde bort henvisninger til kjønn i dagens lovverk.

Siste alternativ var mulige kombinasjoner fra de fire modellene.

Tror bare en X i passet ikke er nok

– Hvordan synes du selv en tredje kjønnskategori kan utformes?

– Alternativet med en X i passet vil være bedre enn ingen endringer. Men jeg tror at også dette vil bli opplevd som for lite for de menneskene som jeg mener bør få det bedre, svarer hun.

På den nye nettsiden tilskudd.no har regjeringen samlet statens tilskudd til frivillig sektor på ett sted. Det mener kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) vil gjøre søknadsprosessen enklere og mer oversiktlig. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Sp-profilen trekker selv frem at debatten om kjønn fort blir amper.

– Men selv om man har en oppfatning om at det bare finnes to kjønn, er det likevel ingenting i veien for at man samtidig kan støtte innføring av en tredje juridisk kategori. Den saken handler om identitet. For meg utelukker ikke det ene det andre.

Ved en stortingsbehandling blir Sps representanter ventelig fristilt, ifølge parlamentarisk leder Marit Arnstad.

– Dette kan være et spørsmål av verdimessig karakter der våre representanter i tråd med vår tradisjon vil bli stilt fritt, sa hun til Vårt Land sent i 2021.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter