Nyheter

Ida Lindtveit Røse innstilt som KrF-nestleder - Lossius i tenkeboksen om å utfordre

KrF: Valgkomiteen i KrF vil gi det ledige nestledervervet i partiet til Ida Lindtveit Røse. Jorunn Gleditsch Lossius holder det åpent om hun vil utfordre rivalen. Agder KrF: «Aktuelt» å ta kampen.

I innstillingen fra valgkomiteen som ble offentlig mandag formiddag, lanseres Røse som ny andre nestleder i partiet.

– Det vil være en stor, men også fantastisk oppgave å få være med å lede partiet vårt fremover. Sammen med mange tusen kristendemokrater over hele landet skal vi jobbe for et sterkt KrF i Norge som gir familier større innflytelse til å forme sin egen hverdag, sier Ida Lindtveit Røse i en pressemelding.

Komiteen var splittet om kandidatene, men et flertall ønsket Røse. Utfallet ble en «samlet» innstilling – og ikke en delt – selv om flere av KrFs fylkeslag ønsket Lossius.

Valget av nestleder skjer på KrFs Landsmøte 22.–23. April på Hamar.

Lossius gratulerer – avviser ikke ny kamp

Selv skriver Lossius dette til Vårt Land:

– Jeg registrerer at et flertall i valgkomiteen har pekt på Ida, og vil i den forbindelse gratulere henne med innstillingen.

På spørsmål om det er aktuelt for henne å utfordre Røse gjennom et benkeforslag på landsmøtet i april, svarer hun dette:

– Jeg er som kjent motivert for nestledervervet og vil naturligvis gjøre mine vurderinger inn imot landsmøtet. Men jeg har ikke hastverk med å ta stilling til dette.

Dermed holder Lossius en mulig nestlederkamp fortsatt åpen.

Lossius

– Vil verken utelukke eller bekrefte benkeforslag

Lossius hadde blant annet Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark og Agder som forslagsstillere inn til valgkomiteen.

Fylkeslaget i Møre og Romsdal varsler at de sannsynligvis ikke vil stille et benkeforslag på landsmøtet med Lossius som nestlederkandidat.

– Nå må Lossius først bestemme om hun stiller som kandidat, sier fylkesleder Randi Walderhaug Frisvoll til Vårt Land.

– Fylkeslaget i Møre og Romsdal var delt når vi skulle behandle saken om innspill til sentralstyret. Det er da kanskje ikke naturlig at vi kommer med benkeforslag, men kanskje heller at det kommer fra et annet fylke som er mer samla, sier Frisvoll.

Fylkeslaget i Vestfold og Telemark vil ikke verken utelukke eller bekrefte at de vil stille et benkeforslag.

– Vi har omtrent nettopp rukket og lese innstillingen fra valgkomiteen. Det er over en måned fram til landsmøte, og nå må partidemokratiet gå sin gang. Jeg vil verken bekrefte eller utelukke noe slikt. Dette blir noe vi skal diskutere, sier leder Bror Lennart Mentzoni til Vårt Land.

Lederen i KrF Kvinner, Mariam Rapp, sier de ikke har drøftet hvorvidt å stille et benkeforslag.

– Det er eventuelt mer naturlig at det er Agder som foreslår noe slikt. Jeg vil jo formode at Agder vil foreslå Jorunn, sier Rapp til Vårt Land.

Agder er fylkeslaget til Lossius.

Agder kan ta nestlederkampen på landsmøtet

Nestlederen i fylkeslaget til Lossius går et skritt lenger enn Lossius og de ovennevnte fylkeslagene. For Agder KrF er det høyst aktuelt å fremme benkeforslag på Lossius som nestleder i selve landsmøtesalen. Dermed er altså ikke KrFs nestlederduell over.

– Det kan være aktuelt å foreslå Jorunn som nestleder under landsmøtet. Innspillene valgkomiteen har fått fra fylkene, er jo delt, sånn «fifty-fifty». Prosessen viste jo at Jorunn har stor støtte i partiorganisasjonen. Dessuten reagerer vi på at valgkomiteen ikke har funnet plass til noen fra Agder i sentralstyret, sier Rune André Sørtveit Frustøl, første nestleder i Agder KrF, til Vårt Land.

Agders Per Sverre Kvinlaug, ordfører i Kvinesdal, er blant sentralstyremedlemmene som ikke foreslås gjenvalgt.

Bollestad og Ulstein tar ny tørn

Ikke uventet innstiller valgkomiteen Olaug Vervik Bollestad til en ny toårsperiode som leder, sammen med sittende nestleder Dag Inge Ulstein.

– Valgkomiteen har jobbet godt med de innspill vi har fått gjennom høringsrundene. Dette er en innstilling jeg er stolt av og som viser bredden i KrF og som både vil være en fornyelse og gi stødig lederskap fremover, sier leder for valgkomiteen, Helga Marie Bjerke.

Vil ikke ut med hvor stort flertallet var

Overfor Vårt Land er Bjerke knapp med informasjon om styrkeforholdet i komiteen.

– Hvor stort var flertallet bak Røse?

– Svaret på dette anser vi å tilhøre komiteens interne arbeid.

– Var det et knapt flertall?

– Det kommenterer jeg ikke ytterligere.

Disse foreslås til sentralstyret

Etter det Vårt Land får opplyst ønsket ikke Lossius å stille til vanlig sentralstyreplass i partiet. Til disse postene foreslår valgkomiteen:

  • Widar Skogan (Troms)
  • Magne Supphellen (Vestland)
  • Øystein Stjern (Rogaland)
  • Karoline G. Nordbø (Oslo)
  • Randi W. Frisvoll (Møre og Romsdal)

Veteranen Hans Olav Syversen er innstilt som første vararepresentant til sentralstyret.

Det er kandidater vi gjerne skulle hatt på denne listen, men som har valgt å takke nei.

—  Helga Marie Bjerke, leder av KrFs valgkomité

På spørsmål om hvorfor ikke Lossius er å finne på listen over sentralstyrekandidater, svarer komitéleder Bjerke:

– De vi har innstilt, er foreslått i høringen og via vår egen anledning til å fremme navn. Det er kandidater vi gjerne skulle hatt på denne listen, men som har valgt å takke nei.

– Var Lossius blant dem som takket nei?

– Også svaret på det spørsmålet tilhører vårt interne arbeid.

Helga Marie Bjerke er leder for KrFs valgkomité.

Kan bli overraskelser

Røse hadde flere fylkeslag i ryggen enn Lossius da valgkomiteen gikk løs på sluttspurten i arbeidet. Vårt Lands oversikt fra januar i år viste da at Røse var i tet, med blant annet anbefaling fra Rogaland, Innlandet, KrFU, Troms og Finnmark, samt hjemfylket Viken.

Lossius hadde blant annet Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark og Agder som forslagsstillere. Vestland leverte en delt innstilling.

Det er ikke tradisjon for å binde delegater under KrFs landsmøter. I flere av fylkeslagene i kjernefylkene på Sør-Vestlandet var det store mindretall i fylkesstyrene da forslagene til valgkomiteen ble vedtatt. Det gir en overraskelsesmulighet dersom nestlederkampen avgjøres i åpen landsmøtesal.

Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Ole Eide

Ole Kåre Eide

Ole Kåre Eide er vaktsjef i Vårt Land. Han har i en årrekke vært redaksjonell leder i Forsvarets Forum, der han har jobbet med undersøkende journalistikk og digital utvikling.

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter