Nyheter

Forsker: – Umulig å forutsi jordskjelv

EKSPONERT: De siste hundre årene har jordskjelv krevd titusener av menneskeliv i Tyrkia. Seismolog Mathilde Bøttger Sørensen forteller at Tyrkias geografiske plassering gjør landet særlig utsatt.

– Det er umulig å si når et jordskjelv vil inntreffe. Vi kan anslå hvor ofte et jordskjelv av en gitt størrelse statistisk vil inntreffe i løpet av en periode på for eksempel hundre år. Men det er umulig å si om det vil skje med to dagers eller to hundre års mellomrom.

Det sier seismolog Mathilde Bøttger Sørensen, som er professor på Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen.

Jordskjelvene som mandag ramma Sør-Tyrkia og Nord-Syria er de største som har ramma landet siden 1939, men jordskjelv i landet har med jevne mellomrom kostet tusener av mennesker livet.

Sørensen forteller at det er Tyrkias spesielle, geografiske plassering som gjør landet særlig utsatt for de dødelige katastrofene.

Mathilde B. Sørensen, Professor ved Universitetet i Bergen

Ligger i skvis

Hvorfor oppstår jordskjelv, og hva er det som gjør Tyrkia så utsatt?

– Jordskjelv oppstår på grunn av spenninger i jordskorpa. Disse oppstår hovedsakelig langs grensene til såkalte tektoniske plater, fordi det er her det bygges opp størst spenning, sier Sørensen.

Hun forklarer at den asiatiske delen av Tyrkia utgjør sin egen «mikroplate». Den ligger svært utsatt til, da den er skvist mellom tre større plater.

I vest grenser den til den euroasiatiske plata, og det var langs denne grensa jordskjelvet som krevde 17.000 menneskeliv i 1999 oppsto. I sør grenser Anatoliaplata mot den afrikanske plata, og i øst mot den arabiske plata – hvor det nylige jordskjelvet har gått på grensa til Syria.

– Går ikke an

Kan man forutsi jordskjelv?

– Nei. Over lengre tid holder antallet jordskjelv seg noenlunde konstant, men det er umulig å si når et jordskjelv vil inntreffe, svarer Sørensen.

Flere ganger har forskjellige miljøer hevda at de har funnet måter å forutsi jordskjelv på. I 2008 meldte for eksempel Forskning.no at forskere ved amerikanske Carnegie Institution for Science hadde utvikla en metode som kan melde skjelv opptil ti timer før de inntreffer.

Sørensen har derimot liten tro på at en slik varslingsmetode kan utvikles.

– Jeg vil heller kalle det forsøk enn seriøs forskning. Det er noen som, ved hjelp av ulike eksotiske parametere har hevda at det kan forutsees, men det går ikke an. Vi kan bare si noen om potensiale, hvilket kan brukes til å foreta skadebegrensende tiltak – som for eksempel sikring av bygninger.

Gå i dekning

Hva bør man gjøre dersom man skulle være så uheldig å selv bli ramma av et jordskjelv?

– I USA så lærer befolkninga å «duck, cover and hold on». Altså å dukke ned på gulvet, finne noe som kan skjerme enn for løse gjenstander og deretter holde seg fast.

Sørensen sier at hvordan man bør reagere også avhenger av hva slags bygning man befinner seg i. Men dersom man befinner seg i ei bygning som tåler jordskjelv bør man i utgangspunktet holde seg inne.

– Faren ved å bare storme ut er at man da utsetter seg for andre farer, som for eksempel knust glass eller løse strømledninger. Men selvfølgelig, dersom man er i en bygning som er i ferd med å rase må man bare komme seg ut.


Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

Mer fra: Nyheter