Nyheter

Stort forslag om ny sosialpolitikk: Ap-profiler vil øke barnetrygden

SOSIALPOLITIKK: Tungvekteren Akershus Arbeiderparti utfordrer eget parti om barnetrygd og nivå på trygd før vårens landsmøte. Initiativtakerne Ina Libak og Tuva Moflag vil øke barnetrygden.

– Jeg tror vi lander på en ny retning for sosialpolitikken på landsmøtet denne våren, sier Ina Libak.

Vårt Land treffer den tidligere AUF-lederen sammen med partifelle Tuva Moflag på Østbanehallen i Oslo for en prat om den sosialpolitiske debatten som har blusset opp i Arbeiderpartiet.

Siste omdreining kom i Vårt Land, der Oslo-byråd Rina Mariann Hansen tok et oppgjør med arbeidslinja om at det alltid skal alltid lønne seg med arbeid framfor trygd.

Tegnene er flere på at det kan komme en kursjustering av sosialpolitikken på Aps landsmøte i begynnelsen av mai:

 • Før jul varslet lokale Ap-topper i Oslo, Viken, Bergen og Tromsø i Dagsavisen at trygdene ikke strekker til og at minstesatsene bør økes.
 • I høst vedtok styret i Rogaland Ap en uttalelse om å øke barnetrygden og skattlegge den så de med minst får mest. Tidligere arbeidsminister og Ap-nestleder, Hadia Tajik, sa da til VG at Ap «trenger en ny sosialpolitikk».

– Det var et voldsomt trykk i debatten før jul. Jeg tror det vil bygge seg opp igjen nå. Januar er jo tøff for folk og prisene på mat skal øke videre, sier Tuva Moflag til Vårt Land.

Hun er 2. nestleder i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget og Arbeiderpartiets talsperson på feltet.

Akershus åpner for linjeskifte: Vil «vurdere økt barnetrygd»

Nå røper Tuva Moflag og Ina Libak at fylkeslaget deres, Akershus Arbeiderparti, har vedtatt og sendt inn et stort landsmøteforslag om «Sosialpolitikk for en ny tid».

To av de 15 tiltakene i uttalelsen staker ut en mulig ny kurs for partiet:

 • «Vurdere å øke barnetrygden».
 • «Gjennomgå stønader og ytelser for å sikre at de er på et nivå man kan leve av».

Slik utfordrer fylkeslaget i Akershus gjeldende Ap-politikk: Ap har nemlig programfestet å «opprettholde barnetrygden på dagens nivå».

Å øke barnetrygden vil dessuten bryte med partiets tradisjonelle linje om å prioritere velferdstjenester foran kontantytelser. Arbeidslinja (se faktaboks) har vært en begrunnelse for dette.

Ina Libak og Tuva Moflag

Selv ønsker Moflag og Libak å øke barnetrygden

Hensikten med tiltakene er både å hjelpe mennesker i krise nå og å tilpasse sosialpolitikken til en endret virkelighet på sikt, forteller Ina Libak og Tuva Moflag.

De to politikerne er uenig i at økt barnetrygd vil bryte med Aps linje om å styrke tjenester fremfor ytelser.

Nå er det dyrtid. Folk med barn skal ikke måtte kutte et måltid og ha kalde hus. Da må vi se på summen av virkemidlene og hva vi kan gjøre politisk for at fattigdommen ikke skal bite seg fast, sier Libak, som er styremedlem i Akershus Ap.

Når selv en alenemor med fulltidsjobb som Nav-rådgiver må søke om sosialhjelp, slik Fri Fagbevegelse har omtalt, må man tørre å tenke nytt, mener Moflag.

– En tjeneste som gratis SFO til de yngste skolebarna er viktig på sikt, men treffer ikke de eldre barna som er mest utsatt for å kjenne på ulikhet i klær, utstyr og fritidsaktiviteter. Barnetrygd vil kunne hjelpe den typen familier, sier hun.

– Mener dere personlig at man bør øke barnetrygden?

– Ja, for ungene som vokser opp i fattige familier nå har bare én barndom, sier Libak.

– Ja, nikker Moflag.

---

Veien fram til Ap-landsmøtet

 • Akershus Ap sitt forslag til uttalelse om «Sosialpolitikk for en ny tid» ble vedtatt av fylkeslagets representantskap i fjor høst.
 • Flere X-faktorer vil avgjøre om, og eventuelt hvordan, forslaget behandles og vedtas på landsmøtet i mai.
 • Først skal sentralstyret og deretter landsstyret i Ap sile og avgi sin innstilling om innkomne forslag.
 • Fylkeslagenes årsmøter i vår vil også legge føringer for hva delegatene stemmer og bruker taletid på.

---

Ap kan få første debatt om trygdenivå på mange år

Også forslaget om å gjennomgå nivået på «stønader og ytelser for å sikre at de er på et nivå man kan leve av» markerer noe nytt i Arbeiderpartiet.

Aps landsmøte har ikke debattert trygdenivå på en årrekke, ifølge partifolk Vårt Land har snakket med.

Faktisk sier partiprogrammet til Ap ingenting om hva nivået uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP) og sosialhjelp bør være.

Men verken Ina Libak eller Tuva Moflag vil si om de personlig ønsker å øke minstesatsene på stønader og ytelser nå.

– Var minstesatsene for lave allerede i en normal situasjon?

– Vi kan ikke konkludere med at nivået er for lavt, for det er ulike ytelser. Vi vil ha en gjennomgang. Du skal kunne leve et verdig liv på ytelser, men diskusjonen må handle om mer enn nivået. For eksempel hvorfor andelen unge uføre doblet seg under Solberg-regjeringen, svarer Moflag.

Ina Libak og Tuva Moflag

Vil totalforby reklame for forbrukslån

Tuva Moflag mener Ap har en «formidabel oppgave» med å rette opp i «målrettede angrep på ytelsene» under Solberg-regjeringen.

– Karensår på arbeidsavklaringspenger (AAP) var det groveste. Da havnet folk på bar bakke og pådro seg kredittkortgjeld, sier hun.

Akershus Ap foreslår nå ny og hardere lut mot «gjeldsfella» som truer folk som sliter med å betale regningene sine:

 • «Arbeide for å forby reklame for forbrukslån [ …]».
 • «Se på om flere kommuner og fylker kan overta innkreving selv heller enn å bruke inkassobyråer».

Forslaget om totalforbud vil være ny Ap-politikk og går lenger enn det avgrensede forbudet mot «aggressiv reklame for forbrukslån», som et samlet storting gikk inn for i 2018.

---

Arbeidslinja

 • Prinsippet om at det alltid skal lønne seg å arbeide framfor å motta trygd er sentralt i norsk sosialpolitikk.
 • Arbeidslinja, slik vi kjenner den i dag, ble formulert av Brundtland-regjeringen på 1990-tallet i Attføringsmeldingen og Velferdsmeldingen.
 • De sier at sosiale ytelser ikke bare skal være sikkerhetsnett, men også må motivere til arbeid.
 • Ifølge Velferdsmeldingen handler også arbeidslinja om at virkemidler og velferdsordninger, enkeltvis og samlet‚ skal støtte opp under målet om arbeid til alle.
 • Kilde: Wikipedia

---

Presser på for Nav-oppmykning

Viften med tiltak som Akershus Ap vil ha landsmøtet med på, inkluderer flere som legger press på egen regjering om Navs tilgjengelighet for sårbare grupper og mulighet til å utøve skjønn.

To av tiltakene er ny politikk for Ap og regjeringen, etter det Vårt Land kan se:

 • Gjennomgå kriterier for sosialhjelp «for å sørge for at de ikke er for rigide til å gi helhetlig hjelp.»
 • Utvide Navs mulighet til å «gi folk gjeldsfrihet i en periode til økonomien er bedre for familien.»

– Nav skal hjelpe deg over kneiken, ikke dytte deg ned. Men det vil være situasjoner der det er rimelig at folk gjør endringer i utgiftene sine. Man kan ikke leve over evne, sier Tuva Moflag.

---

Sagt om arbeidslinja

---

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter