Nyheter

Ung seksualitet: Helsearbeidere mest bekymret for porno

UNGDOM: En lege, en sosiolog, en helsesykepleier og en helserådgiver snakker om ungdom og sex: – Ungdom må lære at analsex og halsgrep ikke er noe man må gjøre for å ha sex.

Det blir fra Straffelovrådet foreslått å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år. KFUK-KFUM reagerte negativt til dette, og frykter at flere unge kan føle press på å debutere tidligere. Likevel viser forskning at ungdom faktisk debuterer seinere nå, enn for 20 år siden.

Lege Benedicte Severinsen og helsesykepleier Camilla Rørtveit er derimot mest bekymra for pornobruken blant ungdom.

– Overgrep på nett er ikke uvanlig, sier helserådsgiver Anne Holter Bentzrød.

Hvor sårbare er 15-åringer i sin seksualitet?

Møter overgrepsofre

LEGE: Benedicte Severinsen møter ofte overgrepsofre i sin jobb som leder for overgrepsmottaket i Kristiansand.

– Den forskjellen vi opplever mest er at ungdom eksponeres for pornografi i stadig større grad, sier Benedicte Severinsen.

Hun er lege og leder for overgrepsmottaket i Kristiansand. Hun er bekymra for at unges bruk av pornografi gjør at ungdom ender opp med å tro at det som faktisk er grov sex og også overgrep, er normal sex.

– Ungdom må lære at analsex og halsgrep ikke er noe man må gjøre for å ha sex.

Det er allerede fokus på «perfekt» kropp i media, og det forverres av porno. Sex blir nok en arena de skal prestere på

—  Camilla Rørtveit, helsesykepleier

Hun etterlyser en endring i skolens seksualundervisning. Hun tror de fleste unge som har sex har samtykkende sex. Likevel mener Severinsen at samtykke i større grad må på skolebenken. Hun har hatt flere møter med ofre der mangel på samtykke har vært et stort problem.

– Et av ofrene vi møtte var ei jente som ble gjengvoldtatt, hvor en av overgriperne var jomfru. Han mente at han ikke forgrep seg med viten og vilje. I flere av sakene hvor gjerningsmennene har vært unge, har det vist seg i at de ikke har forstått konsekvensen av sine handlinger.

---

Seksuell lavalder

  • Den seksuelle lavalderen i Norge er nå 16 år.
  • Det vil si at det er straffbart å ha sex med barn under 16 år.
  • Straffelovrådet anbefaler at «barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende».
  • Derfor anbefaler de 15 år som seksuell lavalder.
  • De foreslår også at seksuell omgang uten samtykke straffes.
  • Og at sexkjøp mellom voksne bør avkriminaliseres.

---

– Hva tenker du om forslaget om å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år?

– All seksuellt samvær skal være frivillig. Å senke lavalder fra 16 til 15 kan være riktig, og det er også i samsvar med reglementet i våre naboland.

Ungdom må lære at analsex og halsgrep ikke er noe man må gjøre for å ha sex

—  Benedicte Severinsen, lege

Møter elever på skolen

HELSESYKEPLEIER: Camilla Rørtveit er bekymra for unges pronobruk.

På St. Sunniva skole i Oslo møter Camilla Rørtveit unge som helsesykepleier. Hun understreker at elever på ungdomsskolen er veldig forskjellige i hvor bevisste de er til egen kropp og seksualitet. Økt pornobruk bekymrer Rørtveit. Hun møter ungdom som føler seg usikre, nettopp på grunn av dette.

– Det er allerede fokus på «perfekt» kropp i media, og det forverres av porno. Sex blir nok en arena de skal prestere på.

– Møter du mange ungdommer som debuterer på ungdomsskolen?

– Nei, ikke på skolen jeg jobber på. Men jeg jobbet på en videregående skole i Oslo før, og der var det mange jeg møtte som ikke hadde debutert.

– Hva tenker du om forslaget om å senke den seksuelle lavalderen fra 16 til 15 år?

– Jeg ser både fordeler og ulemper med det, og i Landsgruppen av helsesykepleiere har vi hatt en del diskusjoner rundt dette. Jeg er ikke redd for at det skal føre til at unge føler seg presset til å være seksuelt aktive tidligere.

Forsker på ungdom og seksualitet

SOSIOLOG: Rikke Tokle jobber på Oslo Met og forsker på ungdom og sex.

Samtidig som det ofte snakkes om en seksualisering av ungdomstiden, gjennom populærkultur og porno, viser forskning at debutalderen for sex har blitt høyere. Tilsynelatende er dette et paradoks, ifølge sosiolog ved NOVA, Rikke Tokle som sammen med kollegaer er i gang med et forskingsprosjekt om nettopp ungdommers seksualitet.

– Det er jo helt klart et komplisert landskap å navigere for unge mennesker. De vil naturlig nok ha begrenset erfaring, mye kan oppleves å stå på spill – både emosjonelt og sosialt.

En endring som Tokle har merka i forskningen sin er at ungdommene snakker om viktigheten av seksuelt samtykke, og en utvida forståelse av krenkelser og overgrep.

Overgrep på nett er ikke uvanlig

—  Anne Holter Bentzrød, helserådgiver

– Flere av guttene vi har snakket med har vist stor varhet og bevissthet om dette. Mange er redde for å tråkke feil.

Synet på seksualitet varier veldig fra miljø til miljø konstaterer forskeren.

– I et religiøst miljø ser man kanskje på seksualitet som noe man skal vente på til etter ekteskap. Mens i et miljø preget av liberal festkultur debuterer mange gjerne relativt tidlig. Noe som er sett på som stigma i noen miljø kan gi sosial «kred» i andre miljøer.

Svarer på spørsmål på nett

– Jeg opplever egentlig ikke noen ny utvikling blant unge i dag. De er som de alltid har vært, nysgjerrig på seg selv og andre, sier Anne Holter Bentzrød.

Hun jobber som helserådsgiver i Bufdirs ungdomsnettside Ung.no. Der har hun siden 2004 besvart spørsmålene til unge i alderen 13 til 20 år.

HELSERÅDGIVER: Anne Holter Bentzrød er bekymra for deling av bilder på nett:

Hun er mest bekymra for bildedeling på nett. Ung.no får stadig spørsmål fra unge som har delt nakenbilder, for så å angre.

– Overgrep på nett er ikke uvanlig.

Likevel sier Bentzrød at hun opplever at unge er bevisste på grensesetting og samtykke.

– Noen har i etterkant av hendelser stilt spørsmål om det de har gjort har vært overgrep, og noen spør om de har vært utsatt for overgrep.

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg er journalist tilknyttet Vårt Lands nyhetsavdeling.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter