Religion

Skeptisk til forslag om å senke den seksuelle lavalderen

SEKSUALLOVBRUDD: Seksuallovbruddsutvalget foreslår å senke den seksuelle lavalderen til 15 år. De anbefaler også å avkriminalisere sexkjøp. KFUK-KFUM er skeptiske.

Mandag 19. desember leverte Straffelovrådet – også kalt Seksuallovbruddsutvalget – sin utredning til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. De foreslår å senke den seksuelle lavalder fra 16 til 15 år og å gjøre det lovlig å kjøpe sex.

Rådets leder, jussprofessor Linda Gröning, sier til NRK at terskelen for å straffe seksuell omgang uten samtykke også skal senkes.

– De foreslåtte endringene vil styrke vernet av den seksuelle selvbestemmelsesretten, både for voksne og barn, sier Gröning til NRK:

– Vi vet allerede at det er en del press rundt det å debutere. Ytre samfunnsrammer kan bidra til å gi den nødvendige ro for unge til å finne ut hva de ønsker selv. Som en konsekvens av dette foreslår rådet å avkriminalisere sexkjøp mellom voksne som ikke innebærer seksuelle krenkelser.

KFUK-KFUM er skeptiske

I barne- og ungdomsorganisasjonen KFUK-KFUM er assisterende generalsekretær Marianne Brekken umiddelbart skeptisk til å senke den seksuelle lavalderen med ett år.

– Seksualitet er en viktig del av livene våre. Som organisasjon ønsker vi å bidra til at unge mennesker får redskaper til å reflektere over hvem man ønsker å dele seksualiteten med, samt hjelpe dem med å utvikle kompetanse om samtykke. Men også samfunnet bør gi unge rom til å utvikle denne modenheten, og av den grunn er vi skeptiske til forslaget.

SKEPTISK: Marianne Brekken i KFUK-KFUM er skeptisk til å senke den seksuelle lavalderen. Hun er redd det kan føre til økt press på å debutere tidlig blant unge.

– Kan en senking av seksualalderen føre til press om å debutere tidligere?

– Vi vet allerede at det er en del press på det å debutere. Ytre samfunnsrammer kan bidra til å gi den nødvendige ro for unge til å finne ut hva de ønsker selv.

– Vil det være lettere å utnytte unge seksuelt ved å senke seksualalderen?

– Det har jeg ikke et klart svar på. Jeg har skjønt at utvalget også vil opprettholde en særlig beskyttelse mot seksuell utnyttelse, men å utvikle samtykkekompetanse og sette grenser for egen kropp og seksualitet, er altså en øvelse som må gjøres over tid.

Regjeringen ønsker ny samtykkelov

Da forslaget ble lagt fram sa Mehl at utredningen kom etter at regjeringen har ønsket å legge frem forslag til en ny samtykkelov.

– Det er viktig at vi har et lovverk som treffer etter intensjonen, og at straffenivået speiler den store integritetskrenkelsen seksuallovbrudd er for de fornærmede, uttaler justisministeren i en pressemelding.

---

Forslag rundt seksuallovbrudd

Blant forslagene fra Straffelovrådet:

  • Ny bestemmelse som rammer seksuell omgang uten samtykke, og som innebærer en prinsipiell utvidelse av straffeansvaret.
  • Rådet anbefaler at den seksuelle lavalder settes ned til 15 år, og at barn som nærmer seg seksuell lavalder gis større rom for å utforske egen seksualitet i samhandling med jevnaldrende.
  • Rådet foreslår å fjerne minstestraffene i seksuallovbruddskapitlet.
  • Rådet foreslår å avkriminalisere kjøp av seksuelle tjenester.
  • Rådet foreslår også å utvide vernet mot seksuell utnyttelse av barn i en særlig sårbar situasjon
  • Alle rådenes forslag og anbefalinger var enstemmig vedtatt av rådet.

---

Sex og samfunn har ikke sett behovet

Sex og samfunn har ikke tidligere sett behov for å senke den seksuelle lavalderen, forteller daglig leder Maria Røsok til Vårt Land.

Organisasjonen har ennå ikke satt seg godt nok i forslaget, og ønsker ikke kommentere spesifikt på det.

– Vi jobber for at alle individer skal ha frihet over egen kropp og seksuelt. Samtidig er det veldig viktig for oss at unge har et godt rettsvern og beskyttes mot maktmisbruk.


Artikkelen er oppdatert 22. desember kl. 11.13 med presisering om at Straffelovrådet er det samme som Seksuallovbruddsutvalget.


Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion