Nyheter

Hvorfor er jeg så glad i jul?

SAMLIVSPANELET: Jeg har ikke et problem, men er nysgjerrig: Hvorfor er jeg en person som gleder seg mer til jul enn mange andre? skriver innsender.

Jeg håper dere vil ta dere tid til å svare på mitt spørsmål til tross for at det ikke gjelder et problem, men heller nysgjerrighet! Jeg har stor forståelse for at noen ikke gleder seg like mye til jul som andre, og at det kan være mange gode grunner til nettopp det. Men likevel har jeg lagt merke til at jeg er en slik person som gleder meg mer enn hva mange andre gjør.

Jeg ser frem til de mange gleder julen bringer, både i form av mer tid med familie, god mat og drikke og alt annet av hygge. Jeg ser imidlertid at en del mennesker har et mer lunkent forhold til jul uten at det er helt opplagt for meg hvorfor det er slik.

Så det jeg lurer på er hvorfor gleder jeg meg sånn? Jeg har jo søsken som jeg har delt mange gode julefeiringer med opp igjennom barndommen, men som likevel ikke gleder seg like mye som meg. Jeg må nok innrømme at jeg generelt er en optimist (og da mer enn mine to brødre), så det kan nok forklare noe av det, men det er vel ikke hele svaret?

God jul fra

Julestjernen76

Kjære Julestjernen76

Takk for et artig og annerledes spørsmål! Ja, hvorfor gleder man seg egentlig til jul? Svaret kan jo være av den banale typen, for eksempel: «Hvem gleder seg vel ikke til pakker og julemat». Det høres ut som at du har mange gode juleminner og det kan jo selvfølgelig være en stor del av hvorfor nettopp du gleder deg til jul, men jeg leser spørsmålet dit hen at du lurer på hvorfor noen mennesker gleder seg mer enn andre.

Som du skriver så vet du at det kan være gode grunner til at noen gruer seg til jul. For eksempel: «Julen minner meg om den grufulle julen jeg opplevde som barn». Det er ikke unormalt at spalter som denne, i disse juletider, svarer på innlegg om nettopp slikt.

Mennesket er en kompleks skapning

La oss begynne med å reflektere litt over hva som gjør at folk har ulike innstillinger til livet. Kunnskapen om at gener har stor påvirkning på hvordan ens personlighet utvikler seg, har i stor grad blitt allemannseie, men denne genetiske påvirkningen er i flere tilfeller indirekte. Dette betyr at ulike trekk ved en person, som for eksempel intelligens eller et mildt temperament, kan påvirke individets omgivelser som igjen påvirker personen.

Om man selv har en tendens til å tenke negativt om seg selv og sine omstendigheter, så finnes det likevel håp!

—  Kristoffer Whittaker

Det kan forstås som en slags vekselvirkning. For eksempel vil individets milde temperament føre til økt omgjengelighet som fører til at denne personen er lett likt av de rundt seg – som igjen fører til jevnlig støtte og oppmuntring. Om slik positiv oppmerksomhet er til stede opp igjennom barndommen, vil det kunne være med å legge et solid grunnlag for en optimistisk holdning til livet. Dette er selvfølgelig en forenkling av noe meget komplekst, men er ment for å skissere hvordan forskjeller kan oppstå.

Gitt det du skriver om din egen optimisme, får jeg inntrykk av at du fikk en god start på livet.

Så lenge jeg lever

Det er verdt å nevne at det er en lang rekke helsemessige gevinster forbundet med det å være optimist. Noen av disse er større sjanse for å overleve alvorlig sykdom, generelt bedre fysisk og mental helse og økt levealder. I tillegg er det støtte for at optimister opplever mer suksess på arbeidsplassen, og da særlig i yrker hvor man ofte møter på nederlag, for eksempel salg. Det er til og med forskning som viser at optimister er bedre likt enn pessimister!

Den mer pessimistisk anlagte leser vil kanskje tenke at dette blir for mye av det gode: «Kan man ikke være for optimistisk?». Inntil videre tyder forskningen på at så lenge ens optimisme bidrar til å gjøre verden til et bedre sted, vil det sjeldent ha negative følger.

Det er ikkje sant at kjærleik gjer blind. Kjærleik gjer klok

—  Halldis Moren Vesaas

Men hva med oss andre?

Den optimistisk anlagte leseren vil kanskje stoppe opp og tenke; «Men hva med mine venner og kjære som ikke har et like positivt syn på livet som meg?». Om man selv har en tendens til å tenke negativt om seg selv og sine omstendigheter, så finnes det likevel håp. Man kan begynne med å utfordre sine pessimistiske antakelser. For eksempel i situasjoner hvor ting ikke går som man ønsker, og hvor man er rask til å tenke at det er ens egen skyld. Da kan det hjelpe å lete etter alternative grunner til at det gikk som det gikk.

Ta på deg detektivhatten og undersøk åstedet! Kanskje det kan være andre grunner til at det ble slik? Kanskje du ikke gjorde det dårlig på eksamen fordi du er dum? Du hadde jo tross alt sovet veldig lite i det siste.

Forbli positive

Kanskje den viktigste påvirkningen på folks holdninger, kommer av hvilke relasjoner man inngår i. Gode relasjoner er av stor betydning for en positiv holdning til livet og der kan nettopp optimisten være betydningsfull.

Du, optimisten, kan spre glede og skape god stemning hvor enn du er. Ditt positive syn kan være med på å løfte andres humør! Tenk på det – optimisme er smittsomt! Med disse ordene håper jeg du fortsetter å glede deg til jul, og alt den har å by på av samvær med familie, pakker, god mat og drikke.

Gledelig jul!

Mvh

Kristoffer Whittaker

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter