Nyheter

KrFU-innlegg vekker reaksjoner: – Det blir for drøyt

POLITIKK: Vi må styre unna den retorikken, mener Kristin Schultz i Unge Venstre. Ufarlig spissing av politikken, kontrer KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland.

Under Venstres landsmøte sist helg ble det – ikke uten debatt – vedtatt at partiet vil teste ut cannabis-salg i kommunene.

Unge Venstre har vært en pådriver for testprosjektet, og i etterkant av landsmøtet lovet leder Ane Breivik at ungdomspartiet vil gå inn for nasjonal legalisering av lettere rusmidler før stortingsvalget i 2025.

Det er ikke alle som er like begeistret for landsmøtevedtaket. «Vi må styrke helsehjelpen til rusavhengige, men legalisering gir ikke bedre helsehjelp», sa KrF-leder Olaug Bollestad til NTB. KrFU følger moderpartiet – men anlegger en ganske annen tone.

I et innlegg i sosiale medier forsøker nemlig ungdomspartiet å kritisere vedtaket. «Kommune søker gartner til å dyrke cannabis» er tittelen på den fiktive jobb-annonsen – som kanskje er noe for den som vil «være med å distribuere fremtidens samfunnsproblem» og «ødelegge flere liv gjennom økt forbruk og tilgjengelighet av narkotika».

Kritikken maskert som humor imponerer ikke Kristin Schultz, 1. nestleder i Unge Venstre.

– I seg selv er det kanskje en morsom fremstilling av en politisk sak, men når de vrir tvers om på våre argumenter, blir det for drøyt. Vi mener ungdomspartiene må være forbilder i disse debattene, sier hun.

Vil redde, ikke ødelegge

Kristin Schultz minner om at Venstres intensjon aldri har vært at rusbruken skal øke, men å strengt kontrollere salget. Ved å åpne for salg i kommunene, ønsker partiet å motvirke selvmedisinering og få bukt med det illegale markedet. Folkehelseinstituttet publiserte i februar i år en rapport der mer enn en av tre videregående-elever oppga at de lett kunne skaffe seg cannabis.

– For oss handler ruspolitikken om å redde liv. Vi har et illegalt marked som gjør at unge kjøper stoff de ikke vet hvor kommer fra og som kan være skadelig. KrFU har ofte dratt frem at cannabis kan ha negativ innvirkning på hjerner som er i utvikling. Det er bare én måte å fikse det på. I dag er det et ukontrollert og fritt markedet – vi kan ikke trygge rusbruken uten å ta grep, sier 1. nestlederen.

Tidligere i høst skrev Vårt Land om et knippe politikere – alle fra partier som i 2021 stemte mot rusreformen – som opplevde et hardt klima i rusdebatten. «Den som mener noe annet enn ‘det rette’, har blitt overøst med negative karakteristikker av alle slag», skrev Dag Engdal, redaktør for narkotikapolitikk.no, i en kronikk som ble publisert samme dag.

For oss handler ruspolitikken om å redde liv

—  Kristin Schultz, 1. nestleder i Unge Venstre

– Rusdebatten har alltid vært krass. Det er fordi dette, i likhet med abortspørsmålet, er et politisk tema preget av moralske oppfatninger. Folk har sine moralske overbevisninger om hvordan de vil at noe skal være. Når de ser at samfunnet går i en annen retning, kan ordbruken bli krass, sier Schultz, som samtidig bemerker at politikere og ungdomspolitikere har et ekstra ansvar.

– Vi har et ansvar for å styre unna den retorikken. Vi skal legge frem argumenter og ta den saklige debatten. Det har også KrFU vært flinke til tidligere, men her bikker det over til det usaklige.

Unge Venstre mener den mest effektive måten å slå beina under det illegale markedet er kontrollert salg.

– De aller flest er villige til å betale litt ekstra for å vite at det er god kvalitet og for å unngå å utsette seg selv for unødvendig risiko. Det illegale markedet rundt alkohol er lite – folk vil heller handle fra Vinmonopolet enn å kjøpe hjemmebrent fra kjelleren til en man ikke kjenner.

«Glimt i øyet»

KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland bemerker at «det ikke er noen hemmelighet» at Venstre og KrF står på hver sin side i rusdebatten, og forteller at hensikten med innlegget var å tydeliggjøre KrFU sin politikk på rusfeltet.

– Jeg er uenig i at innlegget sier at Venstre har en intensjon om å ødelegge liv. Men konsekvensen av politikk de vil innføre vil ødelegge flere liv, og det må de ta innover seg.

– Er ikke det bare en annen måte å si det på?

– Ingen i KrFU har tatt til orde for at Venstre har et formål med å ødelegge livet til folk, det er bare sprøyt. Men å legalisere narkotika er å gjøre tilgangen lettere og vil sende helt feil signaler. Og så er dette skrevet med et glimt i øye med humor som virkemiddel, og politikken her står seg fint. Kristin får oppfatte det slik hun vil, men jeg leser posten helt annerledes enn henne.

– Hvilket ansvar mener du ungdomspartiene har i det offentlige ordskiftet?

– Jeg deler hennes poeng om at ungdomspartiene har en viktig rolle og må føre en anstendig debatt. Samtidig opplever jeg at det er takhøyde for at vi skal være tydelig mot hverandre. Det ville vært noe helt annet om dette var angrep på person, men det er politikken vi er uenige om. Dette er spissing av politikken som skaper engasjement. Det bør være ufarlig.

Mens Schultz og Unge Venstre argumenterer for at kontrollert salg vil svekke det illegale markedet, er Bjuland og KrFU av en helt annen oppfatning.

– Erfaring fra to stater i USA viser at når du har legalisert cannabis, har det illegale markedet bare økt. Dette markedet må vi bekjempe gjennom å la politiet kunne ta kriminelle bakmenn – ikke ved å normalisere bruken.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter