Nyheter

Savnet flere spørsmål i diskusjonen rundt religion på NRK

KRITISK: Etter denne ukens Kringkastingsrådsmøte om religion, etterlyser lederen i Human-Etisk Forbund, en større prinsipiell diskusjon om NRKs TV-gudstjenester.

Torsdag 22. september møttes Kringkastingsrådet for å diskutere religion og livssyn på NRK. Et av diskusjonspunktene der var de TV-sendte gudstjenestene som NRK har begynt å sende hver søndag i år.

– Det oppleves ikke som de tok tak i de prinsipielle diskusjonene i noe nevneverdig grad, sier leder i Human-Etisk Forbund, Christian Lomsdalen, til Vårt Land.

Dette tar han opp i et nytt debattinnlegg på Nettavisen, hvor han mener at et av møtets sentrale spørsmål forble ubesvart:

«Jeg vil berømme der Snorre Valen tydelig stiller spørsmål om forkynnelsesprogrammer er noe man bør fortsette med», skriver Lomsdalen.

I debattinnlegget formulerer han tre spørsmål til NRK som han mener ikke ble tatt opp eller besvart ordentlig:

  • Bør NRK sende religiøs forkynnelse?
  • Er det greit at NRK utelukkende sender kristne gudstjenester og andakter?
  • Hvordan harmonerer det med NRKs idealer å forkynne én utvalgt religion på denne måten? Er dette noe man bør slutte med?

– Gammeldags tolkning

Sentralt for debatten i kringkastingsrådet er NRKs paragraf 18. Den sier at NRKs tilbud skal «gjenspeile Norges religiøse arv og mangfold av livssyn og religion i det norske samfunnet.»

Lomsdalen sier at sending av gudstjenester kommer fra en eldre tolkning av denne paragrafen.

– Det har fremstått tidligere fra NRK at man fortsatt tolker paragraf 18 på denne måten av gammel vane, og fram til nå har ingen andre gitt noen annen beskjed.

Nå etterlyser Lomsdalen at NRK tar en real intern debatt rundt nettopp dette.

– De må finne ut om tolkningen av paragraf 18 fortsatt står seg når samfunnet skal være livssynsåpent.

---

Kringkastingsrådet

  • Kringkastingsrådet er et rådgivende organ for Norsk rikskringkasting (NRK).
  • Rådet har 14 medlemmer med personlige vararepresentanter. Ti medlemmer oppnevnes av Stortinget, én av disse er leder av Samisk Programråd. Fire medlemmer (inkludert leder og nestleder) oppnevnes av Kongen i statsråd etter forslag fra Kulturdepartementet.
  • Rådet skal drøfte og uttale seg om hovedlinjene for programvirksomheten i NRK
  • Kilde: Store Norske Leksikon

---

En levende debatt

Bjørn Tore Grøtte, kanalsjef for NRK radio, var en representant for NRK på Kringkastingsrådets møte denne uka. På slutten av møtet fikk han et spørsmål fra Valen som han ikke klarte å besvare.

Valen spurte Grøtte om følgende:

«Hvordan reflekterer du rundt risikoen for at kristendommen særstilling i NRK sin tradisjon og formidling fører til en annen tilnærming til kirka enn til andre trossamfunn, i den øvrige virksomheten?»

«Oi... Det er ikke noe enkelt svart-hvitt svar på det. Noe enkelt svar helt på tampen tror jeg ikke at jeg får til», svarte Grøtte.

«Da forblir spørsmålet svevende, og der kan det være en stund», svarte Valen før møtet ble avsluttet.

Grøtte har fått høre Lomsdalens kritikk.

– Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen, direktør Lillelien og jeg er alle åpne på at dette er en komplisert debatt, som også er svært levende internt i NRK. Den debatten kommer til å fortsette, helt sikkert.

Grøtte sier at han opplevde at flere av medlemmene i rådet var fornøyde med redegjørelsene og svarene NRK ga i møtet.

Enten alle eller ingen

NRK sender per i dag ingen forkynnende programmer som dekker en annen religion enn kristendommen.

Under denne ukens møte i Kringkastingsrådet var kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen krystallklar på at det ikke forelå noen planer om å slutte å sende TV-gudstjenestene.

Lomsdalen er kritisk til mangelen på likebehandling.

– Vi i Hef anser nok at ingen forkynnende programmer hører hjemme på statskanalen. Men det er likebehandling som må være det viktigste i et livssynsåpent samfunn. Enten skal alle med, eller ingen.

– Det er ingen tvil på at et finnes to svar på likebehandlingsproblemet. Mange av mine kolleger som leder andre tros- og livssynsamfunn ønsker seg nok denne muligheten.

Kanalsjef Bjørn Tore Grøtte svarer at NRK foreløpig ikke har opplevd særlig stor etterspørsel fra publikum på forkynnende programmer som dekker andre religioner.

Før Kringkastingsrådets møte, meldte Vårt Land at de kun har mottatt én klage i forbindelse med at NRK sender søndagsgudstjeneste på fjernsyn.

Les mer om mer disse temaene:

Johannes Nyborg

Johannes Nyborg

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter