Nyheter

KrFU vedtok å frede abortgrense

LANDSMØTE: KrFU går med klart flertall inn for å frede dagens grense for selvbestemt abort ved uke 12 – og støtte til norsk kompensasjon av kjernekraft.

Det ble klart på KrFU sitt landsmøte i Bærum lørdag formiddag. Til slutt var det bare få i salen som stemte nei.

5. september ble det kjent at KrFU-leder Hadle Rasmus Bjuland fremmet forslag til landsmøtet om å frede dagens grense for selvbestemt abort ved uke 12.

I forslaget, som landsmøtet vedtok lørdag, heter det at KrFU ikke ser et bedre alternativ enn dagens abortlov, men aktivt skal kjempe mot en utvidelse (se faktaboks). Det blir nå del av KrFUs program.

Stemning for endring i KrFU – 60 mot 19 stemmer

Det var stor spenning i salen og avstemningen ble derfor skriftlig etter krav fra delegater.

Først ble mer restriktive forslag om ikke å frede dagens abortgrense nedstemt med 60 mot 19 stemmer.

Flertallet var så stort at landsmøtet så bort fra at det var én stemme mer enn antall delegater i salen.

Deretter ble Hadle Bjuland sitt forslag vedtatt med overveldende flertall i en åpen avstemning.

Bjuland forsiktig om signaleffekt inn mot KrF

– Kampen for ufødt liv ligger fast og forener oss. Dette handler om hvilke verktøy den skal kjempes med, sier Hadle Bjuland til Vårt Land etter vedtaket.

At KrFU endrer abortpolitikken sin, er ikke nytt. I 2016 vedtok ungdomspartiet at kvinnen må ha siste ord om abort, for så å stramme inn igjen på et senere landsmøte.

Men i år har det vært knyttet ekstra spenning til om et abort-linjeskifte i KrFU kan få følger for moderpartiets politikk.

– Jeg håper at KrF lander på at vi aksepterer selvbestemmelse til uke 12, sa Hadle Bjuland til Vårt Land da forslaget hans ble kjent.

Etter lørdagens vedtak svarer han mer forsiktig om hvilket signal et så stort KrFU-flertall sender til moderpartiet:

– KrF må ta prosessen slik de ønsker selv. Så må vi finne ut hvordan dette eventuelt skal tas opp mot KrF.

Ystebø: – KrFUs stemme for det ufødte liv svekket

Avtroppende KrFU-nestleder Joel Ystebø kaller vedtaket «trist», men er ikke overrasket:

– KrFU sin stemme for det ufødte liv er betydelig svekket, sier han til Vårt Land etter avstemningen.

– Jeg tror og håper moderpartiet ikke følger etter. Det sitter i KrF-eres ryggmarg å kjempe for det ufødte liv, fortsetter Ystebø.

LANDSMØTE: Et stort flertall i salen vedtok til slutt KrFU.leder Hadle Rasmus Bjuland sitt forslag om å frede dagens grense for selvbestemt abort.

Ny ledertrio samstemt om abortgrense ved uke 12

På KrFus landsmøte ble Hadle Bjuland gjenvalgt som leder og Edvard Kunzendorf valgt til ny 1. nestleder.

Kunzendorf flagget støtte da Hadle Bjulands abortforslag ble kjent. Han etterfølger Joel Ystebø, som ønsker å bygge en ny kristenkonservativ aktør utenfor KrFU.

Det betyr at alle i KrFUs nye ledertrio støtter lørdagens abortvedtak. Den siste i trioen er 2. nestleder Hilde Alice Skåra Gunvaldsen, som ikke var på valg i år.

Slik var frontene i debatten

Det var klare fronter i lørdagens abortdebatt på Scandic Fornebu, men de harde utfallene uteble.

Tilhengere av forslaget om å frede dagens abortgrense vektla at den reelle kampen nå står om utvidelse av grensen for selvbestemmelse eller ei.

KrFUs restriktive standpunkt er uklart og fører til at partiet mistenkeliggjøres av meningsmotstandere. Det avskjærer KrFU fra å jobbe effektivt politisk for å forebygge aborter, påpekte flere.

– Jeg vil stemme for Hadle sitt forslag med god samvittighet. Da kan vi kjempe med større frimodighet for det ufødte liv, fordi vi ikke blir mistenkt for å ha andre motiver, sa sentralstyremedlem Thea Myhr fra Vestland.

Motstandere av å frede dagens abortgrense la vekt på å ikke fire på prinsipper i kampen for ufødt liv, samt at dette for mange er selve årsaken til at de engasjerte seg i KrF.

– Mange eldre stemmer på KrF for å stå opp for det ufødte liv. Hvis vi ikke vi kan stå ved dette prinsippet, kan vi da stå i det hele tatt? Vi kan ikke la oss presse av samfunnet, sa Agder-fylkesleder Georg Gulli.

Vedtok støtte til norsk produksjon av kjernekraft

Lørdag ettermiddag vedtok KrFU også en resolusjon med tittelen «Norsk vindkraft trenger kjernekraft!». Flere ungdomspartier har fattet positive vedtak om kjernekraft i senere tid.

KrFU går nå inn for følgende «støtte norsk produksjon av kjernekraft som et supplement til ikke-regulerbare energikildene i Norge.»

Thea Myhr KrFU landsmøte trainee stortinget

Vil gi penger til familier med små barn uten lønnsarbeid

KrFUs landsmøte gikk også inn for en kompensasjon til kvinner som har født barn, men som ikke har lønnsarbeid. Avstemningen var jevn.

Forslaget lød opprinnelig: «Tilby økonomisk kompensasjon for reproduksjonsarbeid til kvinner med små barn uten lønnsarbeid».

Ordet «reproduksjonsarbeid» vakte imidlertid reaksjoner og ble endret til «familier med små barn uten lønnsarbeid»

Forslaget kom i en resolusjon for å redusere aborttallene signert sentralstyremedlem Thea Myhr. Støtteordningen skal komme på toppen av andre ytelser, som dagens engangsstønad.

– Er dette offentlig støtte for at unge kvinner uten inntekt skal få barn?

– Statistikk viser at det skjer flest aborter blant kvinner i alder 29 år, oftest ved barn nummer tre eller fire. Grunnen de oppgir er oftest økonomi. Med flere barn går det ofte ikke å jobbe fullt, sier Myhr til Vårt Land.

Ønsker obligatorisk etikkdag om «livets verdi»

Resolusjonens forslag om en obligatorisk etikkdag for alle niendeklassinger ble også vedtatt. Dagen skal «stimulere til etisk refleksjon rundt livets verdi, dets start og dets slutt».

– Den bør være obligatorisk. Forslaget dreier seg om å tilrettelegge en arena for etisk refleksjon og der det ikke er føringer. Man skal kunne se begge sider av en sak, sier Myhr.

Flere delegater mente resolusjonen trengte mer arbeid, andre at den sender et viktig beroligende signal til KrFUs bakland etter vedtaket om å frede abortgrensen.

---

KrFU sitt abortvedtak

«Vi mener det er flere etiske dilemmaer med gjeldende abortlov, ikke minst gjelder det prinsippet om å anerkjenne fosterets egenverdi frem til uke 12 av svangerskapet. Samtidig erkjenner vi at det ikke i dag er et godt nok alternativ til dagens abortlov. Nå handler abortdebatten om hvorvidt abortloven skal utvides – til uke 18 eller frem til levedyktighet, når et barn er om lag 22 uker. En rekke partier i Stortinget kjemper for en utvidelse av abortloven. KrFU vil aktivt kjempe mot en utvidelse av abortloven».

---

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter