Nyheter

Ny abortstrid i KrFU: Foreslår å frede abortgrense

KRFU: Hadle Bjuland foreslår å frede dagens grense for selvbestemt abort og håper KrF følger etter. Forslaget splitter nestlederne, som er i åpen strid om forslaget.

Et flertall i landsstyret støtter KrFU-leder Hadle Bjuland sitt forslag og anbefaler landsmøtet å vedta det.

I forslaget heter det at KrFU ikke ser et bedre alternativ enn dagens abortlov, men aktivt skal kjempe mot en utvidelse.

Det går fram av sakspapirene til KrFUs landsmøte 23. til 25. september.

– Den vanskeligste politiske beslutningen jeg har tatt i mitt liv, sier Hadle Bjuland selv i et intervju med VG mandag ettermiddag, kort tid før sakspapirene ble offentliggjort.

Dette er Bjulands abort-forslag

Det skal i praksis være fem konkurrerende forslag om abortpolitikk, som havner på bordet på KrFU-landsmøtet senere denne måneden.

Slik lyder Hadle Bjulands forslag:

«Vi mener det er flere etiske dilemmaer med gjeldende abortlov, ikke minst gjelder det prinsippet om å anerkjenne fosterets egenverdi frem til uke 12 av svangerskapet. Samtidig erkjenner vi at det ikke i dag er et godt nok alternativ til dagens abortlov. Nå handler abortdebatten om hvorvidt abortloven skal utvides – til uke 18 eller frem til levedyktighet, når et barn er om lag 22 uker. En rekke partier i Stortinget kjemper for en utvidelse av abortloven. KrFU vil aktivt kjempe mot en utvidelse av abortloven».

Ekstraordinært landsmøte i KrF.

Nestleder Joel Ystebø: – Veldig urolig

– Hvis det siste ungdomspartiet som står på det ufødte barns side går bort derfra, så er det et tap både for KrFU og norsk politikk. Jeg er veldig urolig for det, sier Joel Ystebø til Vårt Land.

KrFUs avtroppende 1. nestleder varsler kamp for dagens formulering på landsmøtet senere denne måneden.

– Jeg er uenig med Hadle i hans forslag. Jeg mener det er problematisk om KrFU kun skal jobbe mot en utvidelse, fordi jeg prinsipielt mener det ufødte barn har like stor verdi fra uke 1 til 12, som senere, sier han.

Ystebø kaller det «uklokt» å gå bort fra dagens politikk om å «sikre rettsvern for det ufødte liv også før uke 12».

– Å gå bort fra vårt ståsted mener jeg tar partiet i feil retning. Det er både feil politikk ut fra vårt verdigrunnlag og det er feil strategisk, sier han.

Nestleder toner støtte til selvbestemt abort

2. nestleder i KrFU, Hilde A.S. Gunvaldsen, toner derimot støtte til selvbestemt abort fram til uke 12.

– Jeg støtter selvbestemt abort fram til uke 12, det håper jeg at et flertall på KrFU sitt landsmøte også vil gjøre, skriver hun i en SMS til Vårt Land.

Gunvaldsen understreker at «menneskets ukrenkelige verdi fra begynnelsen til slutt» er grunnlaget for hennes politiske engasjement.

– Likevel står kampen på et annet sted nå enn på 70-tallet, og derfor må også KrFU sin politikk også utvikle seg. Nå handler det om å motvirke en utvidelse til uke 18 eller 22, skriver hun.

I fjorårets valgdebatter ble KrF tidvis presset hardt om å oppklare hva programmets formuleringer om abort innebærer i praksis.

– Derfor er det viktig at vi får på plass en tydelig politikk som ikke rokker ved selvbestemmelsen, sier Gunvaldsen.

Hadle Rasmus Bjuland. KrFU.

Bjuland: – Håper også KrF aksepterer dagens abortgrense

Hovedpersonen selv håper at også moderpartiet, KrF, «tar debatten og lander et klarere standpunkt enn nå».

I dag er vi utydelige og lar meningsmotstandere definere hva primærpolitikken vår er. Da blir vi feilaktig beskyldt for å ønske forbud. Det må ikke være tvil om hvor vi står, sier Hadle Bjuland til Vårt Land.

– Hva konkret ønsker du at KrF skal gjøre?

– Først og fremst handler dette om at landsmøtet i KrFU skal ta stilling til abortsaken. Det håper jeg også at KrF skal gjøre, selv om jeg ikke har tatt stilling til hvordan. Det handler eventuelt om å endre handlingsprogrammet, om vi skal endre strategi der, sier Bjuland.

– Håper du KrF endrer handlingsprogram?

– Jeg håper at KrF lander på det jeg har landet på nå, at vi aksepterer selvbestemmelse til uke 12.

Skeptisk til å justere prinsipp-formulering

For tiden arbeider en komité med forslag til justeringer i KrFs prinsipprogram, som blant annet inneholder ord om ufødt liv. Det er feil sted å gjøre eventuelle endringer, tror Bjuland.

– Jeg tror ikke det bør være i prinsipprogrammet. Alle i partiet er enige om at vi er mot abort, så det kan gjerne stå der, sier han.

KrFU-lederen forteller om delte reaksjoner etter intervjuet med VG, og mener det gjenspeiler at partiet er delt i spørsmålet.

– Det er som ventet. KrF har et felles engasjement for fosterets rettsvern, men er delt om hvilke virkemidler vi vil bruke for å nå målet. Vi vektlegger ulikt, sier han.

Edvard Kunzendorf

KrFU kan få ledertrio der alle støtter Bjulands linje

I april meldte Vårt Land at KrFU-nestleder Joel Ystebø vraker vervene sine i KrF for å bygge en ny kristenkonservativ aktør i norsk samfunnsdebatt.

Som ny 1. nestleder innstiller landsstyret på Edvard Kunzendorf, som i dag er internasjonalt ansvarlig i ungdomspartiet.

I en uttalelse til Vårt Land flagger han støtte til Hadle Bjulands forslag:

– Tilgang på selvbestemt abort er en nødvendighet og alternativet er mye verre Jeg vil at programmet skal være tydelig på at vi går inn for selvbestemt abort til uke 12, skriver han.

Slik er de fem abort-forslagene i KrFU

KrFU-landsmøtet får fem ulike abort-formuleringer på bordet. Tre av dem er fra programkomiteen og er kjent fra tidligere landsmøter i ungdomspartiet. Dette er hovedtrekkene i dem:

  • Beholde formuleringen i dagens KrFU-program om å «sikre rettsvern for det ufødte liv også̊ før uke 12».
  • Abort kan bare tillates «når det er fare for mors eller barns liv».
  • Kvinnen må ha siste ordet fram til uke 12.

Foruten Hadle Bjuland sitt forslag, har også Oslo KrFU et eget forslag. Der heter det blant annet: «KrFU ønsker å verne dagens abortlov, og å holde abortgrensen til uke 12».

Konservativ kritikk: «En branntomt»

Det var Dagen som først erfarte fra anonyme kilder at KrFU-lederen ville anbefale ungdomspartiet å myke opp sin abortpolitikk.

Siden har kritikken haglet fra abort-restriktive røster i og rundt KrF, deriblant fra Agder-fylkesleder Jorunn Gleditsch Lossius.

Dagens sjefredaktør, Vebjørn Selbekk, bruker ordet «branntomt» om KrF etter å ha lest VGs intervju med Hadle Bjuland.

Også generalsekretær i Menneskeverd, Morten Dahle Stærk, er kritisk:

– Det er oppsiktsvekkende at begrunnelsen for snuoperasjonen er så pragmatisk. Den største motivasjonen synes å være at KrF kom under sperregrensen og at Bjuland ønsker fokus på andre saker, sier han til Vårt Land.

– Jeg skjønner at det er smertefull for Bjuland, for prinsipielt mener han det samme som før. Men han trekker ikke den naturlige konsekvensen, som er at fosteret må ha rettsvern fra starten av, fortsetter Dahle Stærk.

KrFU landsmøte 2016 abort

KrFU har endret abort-kurs før

At KrFU endrer abortpolitikken sin etter heftig debatt, er ikke nytt. I 2016 vedtok ungdomspartiet at kvinnen må ha siste ord om abort, for så å stramme inn igjen på et senere landsmøte.

Men nå er det et bakteppe av skjebnetid for KrF, som havnet under sperregrensen ved stortingsvalget før Kjell Ingolf Ropstad trakk seg som partileder få uker senere.

Nå skal ny kurs stakes ut av Olaug Bollestad før avgjørende valg de kommende fire årene. Hun har signalisert at hun ønsker å bredde ut KrF. Bollestad er i ferd med å sette sammen sitt lederlag etter at sentrale folk fra Ropstads ledertid har sluttet.

Les mer om mer disse temaene:

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter