Nyheter

USAs justisdepartement får bruke beslaglagte dokumenter i Trump-etterforskning

USA: En føderal ankedomstol har tilsidesatt en kjennelse som hindret USAs justisdepartement i å undersøke graderte dokumenter som ble beslaglagt på Trumps eiendom.

Avgjørelsen fra ankedomstolen betyr at justisdepartementet nå kan fortsette å gjennomgå dokumentene som ble beslaglagt på tidligere president Donald Trumps eiendom i Florida.

Etterforskerne fra justisdepartementet ble hindret i å gjennomgå dokumentene av en rettsordre som påla dem å vente på at en uavhengig etterforsker først skulle gjennomgå dem, slik Trump ville.

I sin avgjørelse viser ankedomstolen blant annet til at Trump ikke la fram bevis for at han har avgradert de rundt 100 dokumentene som ble funnet på eiendommen, slik han selv har hevdet.

Totalt ble 33 kasser med dokumenter beslaglagt hjemme hos Trump. Noen av dokumentene var stemplet som topphemmelige, ifølge justisdepartementet.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter