Nyheter

Er ennå ikke klare for å gjenoppta dialog med Den norske kirke

JØDEDOM: Den norske kirke gransker egen relasjon til jøder og jødedom. Rabbiner Joav Melchior i Det mosaiske trossamfunn håper de i framtiden kan gjenoppta den formelle dialogen med kirken, etter at den stanset i 2016.

– Vi er ikke der ennå at vi kan ønske en formell dialog med Den norske kirke velkommen på nytt, men vi håper og ønsker å komme dit, sier Joav Melchior, rabbiner i Det mosaiske trossamfunn i Oslo.

For 25 år siden ble det opprettet en formell dialoggruppe mellom trossamfunnet og Den norske kirke, der sistnevnte ble representert ved Mellomkirkelig råd. Dialogen stanset i 2016, da uenigheten mellom partene ble for stor.

Nå sier Melchior at Det mosaiske trossamfunn står ved det de tidligere har uttalt om bakgrunnen for dialogbruddet med Den norske kirke. I et debattinnlegg i Vårt Land i fjor nevner Melchior blant annet at konflikten mellom israelere og palestinere i Midtøsten ofte blir ensidig fremstilt.

Gransker forhold til jødedom

Forrige uke skrev Vårt Land at et faglig utvalg i Den norske kirke (DNK) jobber med å granske kirkens relasjoner til jøder og jødedom i dag. Mandag forrige uke ble det avholdt et offentlig møte på HL-senteret, der både kristen barnelitteratur og gudstjenestens liturgi var under lupen i innleggene fra talerstolen.

Ingunn Aadland, førsteamanuensis i Det gamle testamente ved MF vitenskapelig høyskole, viste blant annet hvordan de kristne barnebiblene har endret seg over tid. Også liturgien har endret seg, sa Merete Thomassen, førsteamanuensis ved Det teologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo.

Aadland mente Den norske kirke i for liten grad har debattert antijødiske holdninger.

Melchior var selv ikke til stede under mandagens møte, men forteller at Det mosaiske trossamfunn ble representert ved Michael Gritzman og Anne Sender.

– Utvalget inviterte Det mosaiske trossamfunn til å bli med i panelsamtalen, og det takket vi ja til.

Melchior forteller at han også tidligere har møtt utvalget som gransker relasjonen Den norske kirke har til jøder og jødedom. Det har vært interessant, mener rabbineren.

– Viktige spørsmål

Han er ikke veldig overrasket over resultatene utvalget presenterte, og sier samtidig at han er svært positiv til at Den norske kirke har nedsatt et utvalg for å se nærmere på tematikken.

– Utvalget har lagt mange viktige spørsmål på bordet. Vi er spent på å se hva resultatet blir.

Dette er Den norske kirkes prosess, presiserer Melchior, og sier videre at Det mosaiske trossamfunn ikke vil blande seg i dette. Samtidig er han tydelig på at de gjerne stiller opp i prosessen dersom det er ønskelig.

Utvalget har lagt mange viktige spørsmål på bordet

—  Joav Melchior

Håper dialog kan gjenopptas

Rabbineren forteller at de setter stor pris på jobben Den norske kirkes utvalg gjør for å granske kirkens relasjoner til jøder.

– Så må vi se hvor det ender før vi kan uttale oss mer. Hvis resultatene er problematiske så må vi si noe om det, men vi håper ikke og tror ikke at det blir slik, sier Melchior.


Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter