Nyheter

Kirkenes Verdensråd kaller krigen ulovlig: Ukrainere og russere sa ja til dialog

I TYSKLAND: – Hva de vil gjøre for å følge opp, er nok mer åpent, sier preses Olav Fykse Tveit etter den 11. generalforsamlingen til Kirkenes Verdensråd.

Generalforsamlingen i Kirkenes Verdensråd finner sted bare hvert åttende år. Nå er den ellevte konferansen nettopp fullført. Omkring 4.000 deltakere fra over 340 kirkesamfunn var samlet i Karlsruhe i Tyskland forrige uke.

I forkant av samlingen sa generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, til Vårt Land at han forventet at situasjonen i Ukraina og Den russisk-ortodokse kirkes holdning til krigen ville prege dagene.

Kirkenes Verdensråd har blitt oppfordret til å stenge Den russisk-ortodokse kirke ute fra Kirkenes Verdensråd. Sentralkomiteen bestemte på sitt møte i sommer at dette ikke er aktuelt.

Kaller krigen ulovlig og utilbørlig

Da generalforsamlingen åpnet, var en delegasjon fra Den russisk-ortodokse kirke på plass i Karlsruhe. Her møtte den blant annet representanter for ukrainske kirker. Fra generalforsamlingens møter kom en uttalelse om krigen i Ukraina.

I uttalelsen skriver Kirkenes Verdensråd at generalforsamlingen bekrefter, og stiller seg bak, sentralkomiteens uttalelse i juni, som beskrev krigen i Ukraina som «ulovlig og utilbørlig».

Videre ber de begge sider i konflikten om å forholde seg til internasjonal humanitær rett, særlig med tanke på beskyttelse av sivile, sivil infrastruktur, samt human behandling av krigsfanger.

I uttalelsen skriver Kirkenes Verdensråd generalforsamling at ukrainsk og russisk deltagelse på møtet gir en mulighet til å holde frem viktigheten av å jobbe for samhold, og å tjene verden sammen. De skriver videre at Kirkenes Verdensråd forplikter seg på å intensivere dialogen.

Mer åpent hva de vil gjøre

Olav Fykse Tveit var på generalforsamlingen. Han bekrefter at uttalelsen gir inntrykk av at partene har sagt ja til dialog.

– Teksten understreker behovet for reell dialog, skriver han i en e-post til Vårt Land.

– De protesterte ikke mot slike formuleringer, men hva de vil gjøre for å følge opp dette, er nok mer åpent.

– Er det en plan for dialogen?

– Nei, dette er nok mer for å gi Kirkenes Verdensråd et mandat til å arbeide videre og ta nye initiativ.

Ber kirka gjøre det den kan

KK 2021-  Olav Fykse Tveit

Han forteller at de ukrainske og russiske deltakerne møttes i flere underkomiteer. I tillegg regner han med at det var noe kontakt utenom fellessamlingene.

– Det var ganske klare og skarpe uttalelser fra ukrainske deltakere om den brutale og urettferdige angrepskrigen som rammer så mange, ikke minst sivile, og kritiske utsagn om at Den russisk-ortodokse kirkas ledelse støttet krigen.

– Tok du selv kontakt med representanter for Den russisk-ortodokse kirke?

– Jeg tok litt kontakt, med noen korte samtaler i pausene. Jeg ga uttrykk for at vi fordømmer krigen, og at vi håper og ber om at kirka gjør det den kan for å få slutt på den. De ga uttrykk for at de synes krigen er forferdelig, også fordi den rammer så mange av medlemmene deres i både Russland og Ukraina.

I uttalelsen oppfordrer Kirkenes Verdensråd kirker i både Russland og Ukraina til å heve stemmen «i protest mot de pågående krenkelser som begås mot det ukrainske folk». Generalforsamlingen anmoder alle kirkene tilknyttet Kirkenes Verdensråd om å komme på banen med diakonal omsorg.

---

Kirkenes Verdensråd

  • Tverrkirkelig organisasjon som samler kirkesamfunn fra hele verden.
  • Har en medlemsmasse på omtrent en halv milliard mennesker.
  • Jobber for å fremme og koordinere økumenisk arbeid innenfor teologi og sosialetikk.
  • Var samlet til generalforsamling i tyske Karlsruhe 31. august - 8. september.

---

Lena Stordalen

Lena Caroline Stordalen

Lena Caroline Stordalen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter