Nyheter

Forsker: Beijing kommer best ut av Taiwan-krisen

Kina og Taiwan har nå store militærøvelser tett inntil hverandre og risikoen for en krig er til stede. Beijing kommer styrket ut av krisen, mener forsker.

Professor Øystein Tunsjø ved Institutt for forsvarsstudier sier at den siste ukas eskaleringer gjør at det er svært vanskelig å finne en løsning på Taiwan-spørsmålet gjennom forhandlinger. Øystaten har selvstyre, men Kina vil innlemme den i det kinesiske riket.

– Dette betyr at for Beijing må trolig Taiwan-spørsmålet før eller siden løses med bruk av militærmakt. Sett på denne måten er det Beijing som har kommet best ut av krisen, sier Tunsjø til NTB.

Etter at USAs kongressleder Nancy Pelosi besøkte Taiwan forrige uke og erklærte at USA står bak demokratibevegelsen der, har Beijing raslet med sablene. Kina har iverksatt enorme militærøvelser, mens Taiwan har startet egne øvelser der de trener på å forsvare seg mot en invasjon.

– Overreaksjon

Kina forbereder en invasjon og vil endre maktforholdet i hele regionen, sier Taiwan. Tunsjø sier at den kinesiske øvelsen er en overreaksjon, og påpeker at USAs senatsleder Newt Gingrich besøkte Taiwan i 1997. Reaksjonene nå viser at Kina føler seg mektigere, mener Tunsjø.

– Kina har trolig ventet på muligheten for en styrkedemonstrasjon og etablere en ny normalsituasjon i Taiwanstredet. I tillegg gir en slik omfattende militærøvelse hæren verdifull fellesoperativ erfaring og øvelse i å blokkere og invadere Taiwan, sier Tunsjø til NTB.

Han sier det er problematisk at de to øvelsene skjer samtidig.

– Det er naturlig at Taiwan øver på å forsvare seg. Det er nødvendig. Samtidig er det problematisk at øvelsene går samtidig, men hvis Kina nå etablerer mer permanent militær tilstedeværelse i Taiwanstredet er det uunngåelig at ikke Kina og Taiwan opererer der samtidig og dette øker risikoen for ulykker og uintenderte hendelser, sier Tunsjø.

Fare for krig

USA har lovet å stille opp for øystaten dersom Kina invaderer dem, men ikke dersom Taiwan selv fremprovoserer dette.

– Hvor stor er faren for at det skjer noe som utløser en krig nå?

– Risikoen for ulykker og hendelser øker når begge parter gjennomfører militærøvelser. Dette kan utnyttes fra Beijing til å eskalere en konflikt. Derfor øker risikoen for krig når begge parter gjennomfører militærøvelser samtidig, sier Tunsjø.

– Allikevel tror jeg ikke det er en ulykke eller utilsiktet hendelse som starter en krig. En krig vil oppstå når Kina mener det er nødvendig for å ta kontroll med Taiwan, sier Tunsjø.

Vanskelig å finne fredelig løsning

Han sier at det er mer sannsynlig at Kina vil legge mer press på Taiwan militært, økonomisk og diplomatisk i noen år framover.

– Men skulle det oppstå konfrontasjoner i forbindelse med militærøvelser eller andre hendelser, som at vi får en ny president på Taiwan i 2024 som er mer pro-selvstendighet, kan det utløse en krig, sier han.

Tunsjø sier at den siste ukas krise føyer seg inn i rekken av hendelser som gjør det vanskelig å finne en diplomatisk løsning på Taiwan-spørsmålet. Han viser til de strenge sikkerhetslovene som ble innført da Kina strammet grepet om Hongkong.

– Hongkong-overtakelsen knakk troen på «en stat, to systemer»-modellen og en sterkere taiwansk identitet knyttet til demokrati og menneskerettigheter viser at svært få taiwanere ønsker å bli underlagt kommunistpartiet i Beijing. Hvis dette var utviklingen før krisen, så var det vanskelig å se for seg en fredelig løsning, sier Tunsjø.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter