Nyheter

Bollestad fokuserer på kamp mot ny abortlov

ABORTLOV: KrF vil ikke svare på hvorvidt partiet i framtiden vil ta til orde for en innskrenking av dagens abortlov. «Innsatsen må legges der kampen står», er partileder Olaug Bollestads svar på kritikk fra Menneskeverd.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Nylig kritiserte generalsekretæren i organisasjonen Menneskeverd, Morten Dahle Stærk, KrF for utydelig kommunikasjon i spørsmålet om selvbestemt abort. Han advarer partiet mot å tone ned sin prinsipielle motstand mot dagens abortlov, og frykter at standpunktet ikke vil komme med i stortingsprogrammet for 2025.

Vårt Land har spurt flere KrF-representanter om å kommentere utspillet. Partileder Olaug Bollestad har ikke hatt anledning til å stille til intervju om saken og svarer på e-post.

Kan stå igjen uten rettsvern

Til Vårt Land sa Stærk at det kan virke som om KrF har tatt et aktivt valg om bare å snakke mot en utvidelse av abortgrensen, og ikke lengre vil løfte fram programformuleringene partiet faktisk står for. Bollestad svarer verken bekreftende eller avkreftende på spørsmål om hvorvidt partiet faktisk har vedtatt en slik strategi.

Hun skriver at partiprogrammet er tydelig på at KrF skal bruke sin posisjon til løfte frem rettsvernet for det ufødte liv og dets ukrenkelige menneskeverd. Det hevder hun at partiet også gjør, både i arbeidet med å redusere antall uønskede svangerskap og ved å stanse utvidelsen av abortgrensen til uke 18.

Stærk er også kritisk til hvordan KrF kommuniserte sitt standpunkt under fjorårets valgkamp, og mener partiet var vinglete. Han refererer blant annet til at daværende partileder Kjell Ingolf Ropstad ikke ville svare, da han på den avsluttende partilederdebatten til TV2 fikk spørsmål om hva som er partiets primærstandpunkt.

Vårt Land har spurt Bollestad om hva hun ville svart, dersom hun fikk den samme utfordringen i dag. Heller ikke her velger Bollestad å gi et tydelig svar, men skriver:

«I valgkampen løftet KrF vårt program som peker på en lov som styrker rettsvern for det ufødte liv, men at det må bli til på en måte der det er oppslutning i det politiske Norge. […] Innsatsen må legges der kampen står, som er å stanse utvidelsen av abortloven».

Bekymret for nytt program

Våren 2025 skal partiet vedta nytt stortingsprogram, og Stærk uttrykker også en bekymring for at KrFs prinsipielle primærstandpunkt ikke vil komme til uttrykk i det nye programmet for 2025. Bollestad svarer at dagens partiprogram er tydelig på at det må være bred forståelse og tilslutning i befolkningen til en ny og oppdatert lov.

Både tidligere og nåværende KrF-politikere har tatt til orde for at KrF bør vrake motstanden mot dagens abortlov. Tidligere barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse har flere ganger uttalt at hun støtter dagens lov, og i sitt avskjedsintervju til Vårt Land var Knut Arild Hareide tydelig på at han mener det samme.

Vedtatt uten debatt

Til Klassekampen i fjor uttalte daværende nestleder Ingelin Noresjø at dette kunne være «et tegn på at det er noe undertrykt i partiet og at vi er nødt til å snakke enda mer om dette».

Da landsmøtet vedtok stortingsprogram i fjor ble imidlertid abortformuleringene vedtatt uten debatt. På spørsmål om Bollestad er enig med Noresjø i at spørsmålet er «undertrykt i partiet» viser hun til at vedtakene er et grundige høringer og debatter i KrFs partiorganer.

«De etiske spørsmålene rundt menneskeverd er saker KrF-ere har et sterkt engasjement for og KrF vil fortsette med å løfte viktige livsvern-spørsmål i den offentlige debatten. KrF er et parti som ikke er redd for å ta noen av de vanskelige debattene, noe annet skulle bare mangle».

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt

Jor Hjulstad Tvedt er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter