Nyheter

SSB: Folketallet vil krympe i 40 prosent av kommunene fram mot 2050

BEFOLKNING: Byene og områdene rundt fortsetter å vokse, mens svært mange kommuner i distriktene vil få færre innbyggere fram mot 2025.

Veksten i befolkningen de neste tiårene blir ujevnt fordelt utover landet. I 40 prosent av kommunene vil befolkningstallet gå ned. Her et bilde fra Vik i Sogn. Illustrasjonsfoto: Berit Keilen / Scanpix

Statistisk sentralbyrås nye befolkningsframskrivninger viser at befolkningen i Norge vil vokse fra dagens 5,4 millioner mennesker til 6 millioner i 2050 og 6,2 millioner i 2100.

– Veksten i befolkningen de neste tiårene blir ujevnt fordelt utover landet. Viken fylke er ventet å vokse med 19 prosent fram mot 2050, mens Nordland ventes å krympe med 2 prosent, sier SSB-forsker Sturla Løkken i en pressemelding.

Befolkningen totalt er ventet å vokse med 11 prosent fram mot 2050, men det er 40 prosent av kommunene som ikke tar del i veksten, ifølge SSB. Det er i hovedsak snakk om distriktskommuner.

Sentraliseringen vil øke

– Mange av dem finner vi i Innlandet, Trøndelag og i Nord-Norge, da særlig i Nordland, sier Løkken.

Det er Oslo av bykommunene som har størst framskrevet vekst til 2050 med 109.000 personer (16 prosent). Oslo er forventet å passere 800.000 innbyggere i 2045. Bergen og Stavanger er forventet å nå henholdsvis 300.000 og 150.000 innbyggere rundt 2030. Ifølge SSB er trenden som var med å flytte ut av byene i forbindelse med pandemien, av midlertidig varighet.

– I beregningene våre er det ingenting som tyder på at sentraliseringen vil stoppe opp i kjølvannet av pandemien. Trenden med at befolkningen bor stadig mer sentralt fortsetter, sier han.

I dag bor 68 prosent av befolkningen i sentrale strøk. I 2050 vil denne andelen være 73 prosent, ifølge SSB.

Flere gamle i distriktene

Noen distriktskommuner kan også oppleve at over en tredjedel av befolkningen er over 70 år i 2050.

I dag er andelen av befolkningen som er 70 år eller eldre nå 9 prosent i Oslo, mens den for de minst sentrale kommunene i landet er 19 prosent.

I 2050 ventes det at disse andelene blir henholdsvis 16 prosent for Oslo og 26 prosent for de minst sentrale kommunene.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter