Nyheter

Rapport: Stadig flere står uten fastlege

Kapasiteten i fastlegeordningen blir stadig dårligere, og i fjor ble det flere innbyggere som sto uten fastlege, viser årsrapporten for allmennlegetjenesten.

– Den lave rekrutteringsveksten og tiltakende reduksjon i totalkapasitet i fastlegeordningen understreker alvoret i situasjonen. Vi deler bekymringen til fastlegene om at ordningen er under et stort press. Når en pasient følges av en lege over tid, vet vi at kontinuiteten bidrar til god kvalitet på helsetjenestene. Dette sikres i dag gjennom fastlegeordningen, sier helsedirektør Bjørn Guldvog i en pressemelding.

Tilveksten i fastlegetjenesten har falt siden 2014 og nådde i fjor sitt laveste nivå. I mars i år sto nær 150.000 nordmenn uten fastlege. De to siste årene har det blitt over 130.000 færre ledige plasser på lister med fast lege.

Torsdagens rapport fastslår at de mest sårbare pasientene rammest mest av en svekket allmennlegetjeneste, og Helsedirektoratet er bekymret for utfordringene i fastlegeordningen.

Vil gjøre yrket mer attraktivt

Guldvog sier at det arbeides med å gjøre fastlegeyrket mer attraktivt for de unge. I tillegg er det viktig å beholde de allerede etablerte fastlegene, understreker han.

– Begge deler er like viktig. Kompetansen og kontinuiteten fra erfarne fastleger er viktig både for den enkelt pasient, men også for de ferskere legene som skal ha veiledning. Det er vist at det å ha en fast lege over tid reduserer sykehusinnleggelser, bruk av legevakt og død, sier Guldvog.

– Det gir bedre bærekraft og ressursbruk å løse helseproblemer i primærhelsetjenesten, i stedet for innen den mer spesialiserte delen av helsetjenesten, sier han.

For høy arbeidsbelastning

Oslo Economics og Universitetet i Oslo la torsdag fram en evaluering av dagens handlingsplan, og konklusjonene er i samsvar med Helsedirektoratets funn.

Det er for mye å gjøre for hver enkelt lege, og arbeidsbelastningen er for høy, kommer det fram i en spørreundersøkelse blant fastleger.

– Fastlegene opplever per i dag å ha for liten tid til pasientoppfølging og systematisk arbeid med kvalitetsforbedring. Evalueringen viser også at kunnskap om kvalitet i tjenesten fortsatt er mangelfull, ifølge evalueringen.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter