Nyheter

– Verden er full av kristne TV-gründere som ser seg selv som den viktigste personen i ruten

LØRDAGSINTERVJUET: Fredag går Vårt Lands nye TV-kanal, TVL, på lufta. Sjefredaktør Alf Gjøsund lover en bred kvalitetskanal med sunn teologi. Og at det ikke skal bli kleint.

SENDESTART: Her kan du følge sendingene på TVL, Vårt Lands nye tv-kanal .

– Jo lenger ut i prosjektet vi har kommet, jo mer har jeg skjønt hvor gale vi var som begynte på det.

– Du angrer ikke?

– Det er for sent å angre. Men å love en kanal av NRK-kvalitet med en startkapital på bare seks millioner kroner, det var dristig.

– Nå kommer endelig TVL på lufta – hva kan seerne forvente fremover?

– De som venter seg en kanal med masse Kanaan-språk, kristne gloser og forkynnelse, blir skuffet. Dette blir en kanal for tenkende, reflekterte kristne, men også for kristne som vil ha god underholdning.

– Hvor tette er båndene mellom Vårt Land og TVL?

– TVL har egen ansvarlig redaktør, men vi baserer oss på de samme grunnreglene. Vårt Lands sjefredaktør er styreleder i kanalen, og kan dermed ikke gå inn med redaksjonell påvirkning.

Alf Gjøsund. TVL. TVLs nye TV-studio i Pilestredet, Oslo.

– På nettsiden står det at dere ikke skal være «smal og klein». Hvor kom den fra?

– Jeg skal ikke… altså… kristen-TV har et kleint rykte. Ikke bare i Norge, i hele verden. Det forbindes med hjemmelaget innhold og en kultur som folk flest er fremmed for. I virkeligheten så identifiserer svært mange nordmenn seg som troende. Vi ser det når Stjernekamp på NRK har salmer, da sitter hele Norge og tørker tårer. Kristendom trenger ikke å være smalt, det kan være veldig bredt.

– Det står også at dere skal ha «sunn teologi og forkynnelse», og ikke «dårlig». Kan du utdype det?

– Majoriteten av Kirke-Norge står for en sunn teologi. Vi hører mye om de marginale miljøene som står for ting vi reagerer på, mens alt det sunne kristne arbeidet som drives rundt i Kirke-Norge, det hører vi for sjelden om.

– Er det et mål å kuppe seere bort fra kanaler som Visjon Norge, Kanal 10 og Bedehuskanalen?

– Jeg tror ikke på en kanal som kritiserer andre. Jeg tror på en kanal som er så god at folk har lyst til å se på innholdet.

Verden er full av kristne TV-gründere som ser seg selv som den viktigste personen i ruten.

– Hvordan skal dere finansiere kanalen?

– Vi har våre seks millioner som startkapital, men inntektene fremover kommer hovedsakelig fra annonser.

– Apropos finanser og andre kristne kanaler, skal dere be seerne om penger?

– Det blir en av forskjellene på oss og de andre. Vi skal ikke det. Vi har som mål å få på plass faste innsamlingsaksjoner à la TV-aksjonen til inntekt for andre organisasjoner. Kanskje kommer den én gang i året til å være for TVL.

---

Alf Gjøsund (f. 1970)

  • Administrerende direktør, ansvarlig redaktør og foreløpig eneste fulltidsansatte i TVL, den nye TV-kanalen eid av Vårt Land. Kanalen vil være tilgjengelig på kabel/satellitt og på TVL.no.
  • Religionsredaktør i Vårt Land 2017-2021 og konstituert sjefredaktør 2018-2019.
  • Fra Bergen, utdannet ved Det teologiske menighetsfakultet og forfatter av boken Seier likevel – Min vei ut av trossamfunnet Smiths venner.

---

– Hva slags programmer har dere ellers planlagt?

– Det blir fast show på onsdager med organisten Leif Ingvald Skau, og debattprogram med Dana Wanounou, som er debattleder i Vårt Land. «Filosofi på Fagerborg» med Henrik Syse og Sunniva Gylver produseres i mai. Vi jobber også med et helge-talkshow der prester hjelper oss til å oppsummere uken, og et program à la Norge rundt som skal ta for seg alt det fantastiske arbeidet som gjøres av ildsjeler, organisasjoner og menigheter.

– I hvilken grad blir det nyheter og egen journalistikk?

– I den grad vi greier å få opp en bærekraftig økonomi. Det er ikke alt vi får til med en gang, men vi håper på stadig flere egenproduksjoner.

De som venter seg en kanal med masse Kanaan-språk, kristne gloser og forkynnelse, blir skuffet.

– Du har fartstid som religionsredaktør og sjefredaktør i Vårt Land, men TV er noe annet. Hvordan skal det gå?

– Det er veldig annerledes, mye mer enn jeg trodde. Særlig de siste månedene, når vi kom inn i de tekniske detaljene, da har det virkelig blitt bratt. Men noen av de samme prinsippene ligger i bunn likevel. For meg er journalistikk ikke bare å vise frem det kritikkverdige, men også å hjelpe folk til å forstå, og å bygge broer.

– Skal du være på skjermen selv, da?

– Det blir lite. Verden er full av kristne TV-gründere som ser på seg selv som den viktigste personen i ruten. Jeg er mer enn fornøyd med å trekke i trådene.

– Så du skal ikke bli en kristen-karismatisk TV-personlighet?

– Nei.

– Skal dere ha forbønn og helbredelsesmøter?

– Vi skal ha et program som heter «Ditt mirakel». Det er en britisk serie om mennesker som opplever medisinske mirakler, med vitenskapens hjelp. En gutt som aldri har kunnet gå før, får hjelp av ny medisinsk teknologi. Å se den utrolige gleden han opplever ved å kunne sparke fotball – hvem kan si at det er et dårligere mirakel enn overnaturlige ting som skjer ved håndspåleggelse?

– Det blir ingen håndspåleggelse på TVL?

– Det blir lite.

– Lite?

– Jeg kan ikke love at det aldri skjer, for eksempel i en reportasje, men dette blir ikke kanalen som promoterer lettvinte helbredelser.

Alf Gjøsund

– Dere har invitert kristne organisasjoner til å samarbeide om å lage innhold. Hvordan har det gått?

– I starten var det mange som veide for eller mot. Nå møter vi velvilje overalt. Så er nok flere fortsatt avventende til hvor mye penger de vil bruke. Mange starter med å kjøpe annonser, men jeg håper at de ser hvilke fantastiske muligheter som ligger i TV-mediet.

– Hva slags innhold vil du at organisasjonene skal bidra med?

– I starten, gudstjenester. Etter hvert serier, dokumentarer, talkshow. Ta et program som «Brille», som både er populærvitenskapelig formidling, underholdning og humor. Tenk hva man kunne gjort med et lignende konsept for kirke- eller bibelhistorie.

Vi har ikke tro på demonisering eller latterliggjøring, vi er opptatt av å forstå

– Det kom et par avslag på invitasjonen til samarbeid som må ha vært litt vanskeligere å få enn andre. Den norske kirke, for eksempel?

– Vi samarbeider jo med bispedømmer og menigheter. På søndag skal vi sende vigslingsgudstjenesten fra Borg.

– Men det hadde betydd noe å få en samarbeidsavtale og velsignelse fra sentralt hold?

– Kirkerådet er kjempepositive. På siste kirkerådsmøte ble det sagt at man ønsket å finne måter å samarbeide med TVL. Det omtalte avslaget handlet om et konkret konsept.

– Du hadde også en utveksling med Tro & Medier da de takket nei. Hva handlet det om?

– Det handlet nok litt om uttrykket «samarbeid». Tro & Medier vil begrense samarbeid til aktører som har formell basis i en bestemt teologi. Vi ønsker å være åpen for bredden: katolikker, Den norske kirke, de lavkirkelige, pinsebevegelsen. Vi var nok litt bredere enn det Tro & Medier så for seg.

Alf Gjøsund Egil Svartdahl

– Dere skriver at organisasjonenes innhold ikke skal bidra til «uro og splittelse». Hva mener dere med det?

– Det kan godt bidra til litt uro, men splittelse, nei. Det er en del veldig små aktører i Kirke-Norge som bygger opp tilhengerskarene sine ved å angripe andres ståsted. Det kommer ikke til å bli TVLs linje.

– Er det et poeng å bidra til forsoning?

– Jeg vil ikke late som at uenighetene i Kirke-Norge er bagatellmessige – vi anerkjenner at noen av uenighetene stikker dypt. Men vi har ikke tro på demonisering eller latterliggjøring, vi er opptatt av å forstå. Det kommer vi nok til å bli kritisert for, for det er skarpe fronter i noen spørsmål.

– Hvilke spørsmål?

– Det handler om homofili, samlivsetikk, men også politiske spørsmål. Høyresiden mot venstresiden. Folk melder seg ut av Den norske kirke fordi de mener den er for venstrevridd. Abort er et spørsmål som kan skape mye temperatur. Man overser at selv om man har ulikt syn på abortpraksis, så er kirken samlet i synet på menneskeverdet.

Les mer om mer disse temaene:

Tori Aarseth

Tori Aarseth

Tori Aarseth er tilknyttet Vårt Lands nyhetsavdeling som journalist.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter