Verdidebatt

Derfor takket Tro & Medier nei til TVL

TV-SATSNING: Intensjonen om å samle kristen-Norge under en TV-satsing, er svært god. Men jeg mener at prosjektet vi inviteres inn i har en for bred og uklar basis.

12. mars har Dagen et intervju med Alf Gjøsund om Vårt Lands TV-satsing, TVL. Gjøsund er redaktør for prosjektet og ber i saken om at kristen-Norge står sammen om denne kanalen.

Som det fremgår i saken, har Tro & Medier takket nei til invitasjonen. Det kan virke som en underlig beslutning, all den tid vi – med våre 29 medlemsorganisasjoner i ryggen – ønsker å være et knutepunkt for kristne medieaktører og vil bidra til enhet i Kristus på mediefronten.

Dermed skulle jo denne satsingen bli møtt med åpne armer fra oss. Når vi likevel takker nei, er det på sin plass med en forklaring.

Jarle Haugland, Tro og medier

Årsaken til at jeg ikke anbefalte at Tro & Medier skulle bli med i TVL, er primært teologisk.

—  Jarle Haugland

Tro og Medier i det konservative landskapet

Så er det viktig å understreke at følgende vurderinger står for min regning, da styret i Tro & Medier ikke har gitt en begrunnelse for sitt vedtak om å takke nei til TVL.

Årsaken til at jeg ikke anbefalte at Tro & Medier skulle bli med i TVL, er primært teologisk. Tro & Mediers vedtekter sier at organisasjonen har sin «basis i Bibelen og de oldkirkelige bekjennelser, samt Lausannepakten og Cape Town-erklæringen».

Dette er en basis som er tydelig på spørsmål om Bibelens autoritet, Jesus som eneste vei til frelse, misjonens nødvendighet og også sentrale etiske tema. Tro & Medier er med det plassert teologisk i det noen vil kalle «evangelikal» eller «konservativ».

Udefinert teologisk plattform i TVL

TVL har ikke en definert teologisk plattform, men ønsker å romme hele spekteret fra liberal til konservativ. Er det et problem? Kan vi ikke fokusere på det vi er enige om, og ikke det som skiller oss?

Gjøsund sier jo at dette skal være en «kanal som forteller om Jesus som døde for våre synder og stod opp til vår rettferdiggjørelse. En kanal som forkynner livet i samfunnet med Kristus». Det er vanskelig å være imot dette, tvert om – dette er svært bra.

Samtidig, om vi tar den dype, teologiske uenigheten i kirke-Norge på alvor, er bildet mer komplisert. For hvordan definerer man synd? Og hva er rettferdiggjørelse? Hva innebærer «livet i samfunnet med Kristus»? Alle med kjennskap til hvor dypt den teologiske uenigheten stikker, vet at det ikke er mulig å bare konsentrere seg om det vi er enige om.

Så respekterer jeg at andre velger å se på TVL som en hensiktsmessig plattform der man har mulighet til å få ut sitt budskap.

—  Jarle Haugland

For bredt for Tro og Medier

Intensjonen om å samle kristen-Norge under en TV-satsing, er svært god. Jeg mener, som Gjøsund, at vi bør unngå fragmenteringen på denne arenaen. Men jeg mener at prosjektet vi inviteres inn i, har en for bred og uklar basis.

Så respekterer jeg at andre velger å se på TVL som en hensiktsmessig plattform der man har mulighet til å få ut sitt budskap. Men slik jeg ser det, er dette tenkt å være én kanal med en helhetlig profil. Da mener jeg at prosjektet må ha mindre strekk i lagdelene. For nå står man i fare for at det laget man setter sammen, til syvende og sist ikke er enige om hvilket mål man ønsker å treffe.

Tro & Medier har i stedet valgt å takke ja til invitasjonen fra TBN Nordic, som har Lausannepakten som sin teologiske basis. Deres visjon er å være som Paulus i Athen på vår tids livssynstorg – og vårt håp er at de kan være den samlende, seriøse, sunne og søkervennlige kristne tv-kanalen mennesker trenger.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Verdidebatt