Nyheter

Nakstad ber folk over 40 år unngå å kjøpe jodtabletter – beredskapen gjennomgås

Kommunene får beskjed om å gjennomgå jodberedskapen for barn under 18 år, gravide og ammende. Men det er usannsynlig at det må tas i bruk.

Tilgangen til jodtabletter er god for de aktuelle målgruppene, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Personer mellom 18 og 40 år anbefales å kjøpe jodtabletter på apotek som egenberedskap.

Flere apotek har vært utsolgt for slike tabletter, og Nakstad har en klar oppfordring om at folk ikke bør hamstre.

– Personer over 40 år bør ikke kjøpe jodtabletter fordi de ikke vil ha behov for dette ved en atomhendelse, sier Nakstad til NTB.

Lav, men økt fare

Jodtabletter er siden 2017 blitt anbefalt som et beredskapstiltak av Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) og Helsedirektoratet.

Nå får kommunene beskjed om å gå gjennom beredskapen som følge av krigen i Ukraina.

– Vi er først og fremst opptatt av at kommunene går gjennom sine systemer og kan benytte de tablettene de allerede har på lager dersom det skulle bli aktuelt i framtiden, sier Nakstad.

– Selv om sannsynligheten for en atomulykke i Europa fortsatt er veldig lav, så er den noe økt på grunn av krigshandlingene i Ukraina, sier han.

Rent beredskapstiltak

Natt til fredag ble det aktualisert da det brøt ut kamper ved Europas største kjernekraftverk, som ble påført skader i kampene.

– Dette er et rent beredskapstiltak, som det er lite sannsynlig at vi vil få behov for, men som vi likevel ønsker å ha på plass i Norge, påpeker Nakstad.

Han sier at kommunenes tilgang på jodtabletter for de aktuelle målgruppene er god, samt at det er noe mange nordmenn har i sine beredskapslagre.

– Det kan selvsagt være at flere nå ønsker å kjøpe dette på apotek og opplever at det kan være vanskelig å få tak i, men for aldersgruppene over 18 år er det lite sannsynlig at man vil bli anbefalt at man skal bruke slike tabletter, sier Nakstad.

Han sier at folk mellom 18 og 40 år i helt spesielle situasjoner kan bli anbefalt å bruke jod.

Flere beredskapsplaner

Helsedirektoratet har ansvar for å sikre jodtabletter til kommunene, samt til helsepersonell som kan bli spesielt eksponert ved atomhendelser.

Helsemyndighetene arbeider tett med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Norge har beredskapsplaner for matsikkerhet og andre tiltak ved en atomhendelse.

DSA har opplyst til NTB at blant beredskapstiltakene er å sikre næringsmidler mot nedfall, be folk holde seg inne og eventuelt ta jodtabletter, men at det er usannsynlig at det vil skje.

– Det er ingenting i dag som tyder på at det vil bli behov for jodtabletter eller andre tiltak for å beskytte seg mot radioaktivt nedfall i Norge. Direktoratene følger situasjonen i Ukraina svært nøye og informerer oss og andre dersom ting skulle endre seg, sier Nakstad.

Inntak av jodtabletter vil kunne hindre opptak av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen som gir kreftrisiko hos unge mennesker.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter