Nyheter

Frykter at Russland har planlagt vold, drap og internering

DØDSLISTER: Russland planlegger omfattende menneskerettsbrudd etter å ha okkupert Ukraina, ifølge USAs FN-ambassadør. Erfaring viser at russiske intervensjoner har blitt fulgt av alvorlige overgrep, sier Aage Borchgrevink i Helsingforskomiteen.

Søndag skrev New York Times og Washington Post at russiske styrker allerede har lister over navngitte ukrainere som skal drepes eller sendes i leire etter at landet er okkupert. Kilden er et brev fra USAs FN-ambassadør Batsheba Nell Crocker.

Crocker skriver at USA har fått tak i «skremmende informasjon» om det alt er planlagt alvorlige menneskerettsbrudd. Hun viser også til Russlands adferd under tidligere operasjoner, inkludert i de delene av Ukraina som har vært okkupert siden 2014.

Frykter vold mot fredelig motstand

Ifølge ambassadøren vil dette trolig bli mangedoblet under en okkupasjon av resten av landet. I tillegg til drap og internering av navngitte ukrainere, vil man trolig bruke dødelig vold for å spre fredelige demonstrasjoner eller mot fredelig motstand fra ukrainske sivile.

«I tidligere russiske operasjoner har denne typen handlinger inkludert målrettede drap, kidnappinger og forsvinninger, urettmessig internering og bruk av tortur», skriver ambassadøren.

Blant sannsynlige ofre nevner hun russiske og hviterussiske dissidenter som i dag er i eksil i Ukraina, journalister og antikorrupsjonsaktivister, sårbare grupper som religiøse og etniske minoriteter og LHBT-personer, og andre som motsetter seg okkupantene.

– Dette har fulgt alle tidligere intervensjoner

Også Aage Borchgrevink i Den Norske Helsingforskomiteen peker på at tidligere russiske intervensjoner har blitt fulgt av alvorlige menneskerettsbrudd.

– Vi kan selvsagt ikke mene noe konkret om dette, men erfaringsmessig vet vi at dette har fulgt alle russiske intervensjoner og okkupasjoner. Vi kan starte med Tsjetsjenia i 1999, der Russland har stått bak over 6000 forsvinninger. Dette er et såpass stort omfang at det kvalifiserer som forbrytelser mot menneskeheten, sier Borchgrevink til Vårt Land.

Han leder avdeling for dokumentasjon i Helsingforskomiteen.

Dette er et såpass stort omfang at det kvalifiserer som forbrytelser mot menneskeheten

—  Aage Borchgrevink, Helsingforskomiteen
Ukraina

– Raserte landsbyer med bulldosere

Russiske soldater rykket inn i den autonome russiske republikken i oktober 1999 for å bringe den tilbake under føderal kontroll. Det tok ti år å nedkjempe separatistbevegelsene i Tsjetsjenia og andre steder i Kaukasus.

Noe tilsvarende skjedde i Georgia i 2008, da Russland angrep for å støtte to opprørsrepublikker i Abkhasia og Sør-Ossetia.

– De begikk store overgrep mot sivile, og brente og raserte landsbyene deres til grunnen med bulldosere. De har også begått store overgrep i Donbass og på Krym. Så det er ingen grunn til å tro at det vil bli annerledes i Ukraina. Trolig vil det snarere bli verre, siden Ukraina er et såpass stort land og et etablert demokrati. Det er noe helt annet enn å okkupere Sør-Ossetia og Abkhasia, eller en liten bit av Donbass, sier Borchgrevink til Vårt Land.

Forfølgelser på Krim og i Øst-Ukraina

På den okkuperte Krym-halvøya har særlig de islamske krimtatarene blitt stemplet som ekstremister og terrorister, og blitt utsatt for vilkårlige arrestasjoner, tortur og mishandling. Mange har også blitt dømt til lange fengselsstraffer på det Human Rights Watch kaller falske anklager.

I 2014 ble den ukrainske filmregissøren Oleg Sentsov dømt av en russisk domstol for å ha planlagt terrorhandlinger på Krym og for å ha forbindelser til ukrainske nasjonalistorganisasjoner. Ifølge Amnesty International ble Sentsov torturert for at han skulle tilstå.

Vilkårlige arrestasjoner og tortur

Det har også blitt rapportert om vilkårlige arrestasjoner og tortur i de to russiskkontrollerte opprørsrepublikkene Donetsk og Luhansk. Protestanter og tilhengere av den ukrainsk-ortodokse kirken blir forfulgt i de to republikkene, der den russisk-ortodokse kirken har tilnærmet religiøst monopol.

– Man trenger ikke sitte på oppsiktsvekkende etterretning for å forstå at russisk okkupasjon av Kyiv vil bli ledsaget av vold og brutalitet, sier Ivar Dale.

Russisk okkupasjon av Kyiv vil bli ledsaget av vold og brutalitet

—  Ivar Dale, Helsingforskomiteen

Han er senior fagrådgiver i Den Norske Helsingforskomiteen og har bodd halvannet år i Kyiv:

– Vi vet i dag at amerikanernes informasjon om en forestående invasjon var helt riktig. Innholdet i FN-ambassadørens brev kan selvsagt være basert på troverdige kilder, og det gjør situasjonen desto mer skremmende, sier han.

John Færseth

John Færseth

John Berge Færseth er tilknyttet Vårt Land som frilanser, researcher og oversetter.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter