Nyheter

Kringkastingsrådet vurderer torsdag bruken av Eyvind Skeie-salme

627 henvendelser venter nye Kringkastingsrådet når det torsdag har sitt første møte. På agendaen står blant annet Dagsrevyens CV-bruk i sentralbanksjef-saken og julekonserten i Nordstrand kirke.

Den mye omtalte julekonserten som Kringkastingsorkesteret hadde i Nordstrand kirke skal diskuteres. Her har NRK allerede beklaget og avpublisert, men saken kommer likevel opp torsdag.

Under konserten opptrådte bergensbandet 9 grader nord med adventssalmen Tenn lys, der teksten er skrevet av Eyvind Skeie. I sin versjon hadde gruppa gjort flere endringer og skrevet om siste vers. Både Skeie og to andre navn, Arultheepan Kanthasamy og Dipha Thiruchelvam, var oppført som låtskrivere, men Skeie var ikke spurt om dette, og sa i intervju med Vårt Land at han ville sagt at omskriving av Tenn lys ikke var aktuelt.

Supernytt om kongens nyttårstale

Av andre ting som skal opp til diskusjon i det nye Kringkastingsrådet, er innslag om Julian Assange i «Arena», vold i programmet «Barna som ble holdt fanget», Supernytt om kongens nyttårstale og innslag om slakting i programmet «Det gode bondeliv».

Også henvendelser om nyhetsdekning i Finnmark skal til behandling. 162 av klagene dreier seg om NRKs dekning av Acer-saken, EUs strømpakke. Dette har rådet diskutert tidligere, og Acer-saken kommer ikke opp i plenum torsdag.

Mange nye medlemmer

Hele 11 av 14 medlemmer av rådet er nye når de møtes torsdag. Snorre Valen har tatt over som leder av rådet, mens Vilde Schanke Sundet er ny nestleder.

Rådet uttaler seg om saker både på eget initiativ, etter klager fra publikum og i saker kringkastingssjefen legger fram for rådet.

NTB Nyheter

NTB nyheter

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter