Nyheter

Olufsen-Mehus: – Vi må velje mellom innvandring og bistand

KRF: Han stiller spørsmål ved innvandringspolitikken, er for atomkraft, og meiner andre kriser er viktigare enn klimaendringane. Slik vil Truls Olufsen-Mehus endra KrF, om han får bestemme.

– KrF treng ein Ebba Busch-figur. Ho er ein politikar som stiller seg i angrepsposisjon, seier Truls Olufsen-Mehus.

Den kontroversielle leiaren i Troms og Finnmark KrF har markert seg med standpunkt og utsegn som har gjort han meir synleg enn dei fleste fylkesleiarane i partiet. Men dette har også skapt uro blant mange av partikollegaane hans, som Vårt Land tidlegare har skrive om.

I dette intervjuet spør vi han om kva han ønskjer for partiet og kva han meiner dei burde gjere annleis.

– KrF treng ein Ebba Busch

Spørsmålet om partileiar Ebba Busch i KrF sitt svenske systerparti Kristdemokraterna (KD) kjem naturleg opp fordi ho overtok eit parti i djup krise – og ho snudde krise til suksess gjennom å stramme til i innvandringspolitikken, gjennom å markere seg tydelegare i typiske verdispørsmål, og ved å trekke partiet mot høgre.

Klimakrisa er ikkje den største krisa vi står i

—  Truls Olufsen-Mehus

No står KrF sjølv i ei djup krise etter det dårlege valet i haust, og på det ekstraordinære landsmøtet etter at Kjell Ingolf Ropstad hadde gått av som partileiar, stilte Olufsen-Mehus som leiarkandidat – og presenterte seg sjølv som eit friskt pust som vil snu partiet frå krise til suksess med ei oppskrift som ikkje er heilt ulik den Busch hadde.

– Ser du på deg sjølv som ein som kan ta den rolla?

– Eg veit ikkje nødvendigvis om det er eg som er løysinga eller som har det endelege svaret. Men eg håpar at eg ved å stille opp og ved å vere tydeleg på det eg meiner, kan skape eit rom for å få fram slike typar i partiet.

Ebba Busch

Vil utfordre på klima og innvandring

Truls Olufsen-Mehus forsikrar om at han meiner KrF har den beste politikken på nesten alle område. Men på to saker vil han utfordre partiet: Klima og innvandring.

– Klimakrisa er ikkje den største krisa vi står i, seier han.

– Kva er den største krisa då?

– Det må vere naturkrisa. Forsøpling og miljøgifter. Det er ei hundre prosent menneskeskapt krise.

– Er ikkje klimakrisa hundre prosent menneskeskapt?

– Nei, det trur eg ikkje ho er. Eg trur mykje av endringane i klimaet er naturlege, men at menneskelege utslepp kanskje spelar inn. Men uansett meiner eg det er viktig at vi reinsar utsleppa våre, fordi det også festar seg miljøgifter ved utsleppa.

---

Truls Olufsen-Mehus

  • 40 år
  • Leiar i Troms og Finnmark KrF
  • Kommunestyrerepresentant for KrF i Hammerfest
  • Førstekandidat for KrF i valkrinsane Troms og Finnmark i Stortingsvalet 2021
  • Olufsen-Mehus dobla oppslutnaden til KrF i Hammerfest kommune då han stilte til val der i 2019
  • I Stortingsvalet gjekk den samla oppslutnaden til KrF i valkrinsane Troms og Finnmark tilbake frå 3216 røyster i 2017, til 2710 røyster i 2021.

---

Trur på atomkraft

Medan partiet hans har vedteke å auke avgiftene på bensin og diesel, meiner Olufsen-Mehus tvert imot at drivstoffet er blitt for dyrt. Han meiner belastninga av klimatiltak er blitt for høg for vanlege folk.

– Det er ikkje på slike tiltak det er mest å hente, hevdar han.

Det er eit heilt anna tiltak Olufsen-Mehus har tru på, og også der utfordrar han eige parti. Han er nemleg ein varm tilhengar av kjernekraft.

– Dersom vi faktisk vel å leggje til grunn at det er CO₂ som er opphavet til klimaendringar, så er det galskap å ikkje nytte seg av vitskapen som kan løyse dette, seier han.

– Skal vi ha ein klimapolitikk, så må vi gjere noko annleis enn dei andre partia.

Vi må stille spørsmålet: Er det mogleg å hamne i ein situasjon med for høg innvandring?

—  Truls Olufsen-Mehus

Må velje mellom bistand og innvandring

I VG sin valomat før valet i haust kommenterte Olufsen-Mehus at «vi kan ikkje både ha mykje innvandring og mykje bistand». Vi spør kva som ligg i dette.

– Vi må stille spørsmålet: Er det mogleg å hamne i ein situasjon med for høg innvandring, svarar han.

– Har vi hamna i den situasjonen no, meiner du?

– Det veit eg ikkje, men vi må ha ein debatt om kor grensa skal gå. I dei største byane er ikkje integreringa god nok.

Då Frp sat i regjering, var ei av hovudkonfliktane mellom dei og KrF kor mange flyktningar Noreg skal ta i mot, og dåverande KrF-leiar Knut Arild Hareide ytra seg kritisk til Frp sin argumentasjon om å «hjelpe flyktningane der dei er». Men Olufsen-Mehus går langt i å seie det same som Frp.

– Det er klart at vi kan hjelpe mange fleire med bistand enn gjennom innvandring, seier han.

– Så om eg forstår deg rett, så meiner du at vi må velje mellom å satse på innvandring eller satse på bistand, og i det valet så går du for bistand?

– Ja, det er riktig.

Eg trur ikkje den vestlege verda er tent med Joe Biden som president

—  Truls Olufsen-Mehus
Viktor Orbán håper å få besøk – og drahjelp – fra Donald Trump (bildet) i forkant av valget i Ungarn i april. Arkivfoto: Ross D. Franklin / AP / NTB

Verda ikkje tent med Biden

Då partikollega Simon Friis Larsen frå Rælingen KrF markerte støtte til Donald Trump i NRK Urix, gjekk Olufsen-Mehus ut med ei sterk støtteerklæring på Facebook til Friis Larsen.

– Støttar du Donald Trump?

– Det er vanskeleg å svare på, for om eg seier noko positivt om Donald Trump, så blir eg med ein gong stempla som Trump-supporter, seier Olufsen-Mehus.

Han meiner likevel at Trump fekk til mykje bra i si periode som president – blant anna forsøka på å lage ei løysing på konflikten mellom Israel og Palestina.

– Men kva tenkjer du om at Donald Trump tapte valet presidentvalet?

– For å seie det sånn, så trur eg ikkje den vestlege verda er tent med Joe Biden som president.Hans Andreas Starheim

Hans Andreas Starheim

Hans Andreas Starheim er journalist i nyhetsavdelingen. Han jobber særlig med politikk.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter