Nyheter

Raudt og Frp vil stanse utsending av norske soldatar til Mali

I juli vedtok Noreg å sende soldatar til Mali på hemmelegstempla grunnlag. Raudt og Frp vil stille oppdraget til sides fram til grunnlaget er debattert.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Dei norske soldatane skal etter planen innlemmast i Takuba-styrken for å hjelpe maliske regjeringsstyrkar i kampen mot ytterleggåande islamistgrupper i landet.

Vedtaket skjedde sjølv om dei militære i landet få veker tidlegare hadde teke makta.

– Kravet vårt er no at det ikkje blir sendt ein einaste norsk soldat før regjeringa har gjort greie for kaoset som har oppstått, og at avgjerda om norsk deltaking i militæroperasjonen blir offentleggjord og blir debattert i full openheit, seier Raudts Seher Aydar.

Grunnlaget for vedtaket om å sende soldatar til Mali er gradert «avgrensa». Det er dette grunnlaget Raudt og Frp vil få offentleggjort. Innstillinga skal behandlast i Stortinget tysdag.

Raudt har tidlegare krevd at statsrådsprotokollen om kvifor Norge deltek i den franskleia, militære Mali-styrken blir offentleg.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter