Nyheter

Aktor: Må være helt trygge på at 22. juli ikke skjer igjen

Statsadvokat Hulda Karlsdottir innledet prosedyren med å si at samfunnsvernet er det viktigste i spørsmålet om Anders Behring Breivik skal løslates fra fengsel.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Påtalemyndighetens klare syn er at Anders Behring Breiviks begjæring om prøveløslatelse ikke tas til følge, sa aktor Hulda Karlsdottir i sin prosedyre.

– Grusomheten i tiltaltes handlinger savner sidestykke i norsk historie. Det kan dermed ikke stilles konkrete krav til risiko. Vi må være realistiske. Retten må forholde seg til at det ikke finnes noen gjerningsmann i Norge som har gjennomført like alvorlige handlinger som Breivik, sa Karlsdottir i sin prosedyre.

Breivik selv ristet på hodet under Karlsdottirs uttalelser.

– Denne saken er etter min vurdering ikke vanskelig, sa aktor videre.

– Breivik har formidlet til retten at det har skjedd en endring med ham som retten må tro på. Etter påtalemyndighetens syn, har det ikke inntrådt noen endring i hans atferd eller sosiale funksjonsevne som innebærer at retten kan ha en annen oppfatning av gjentakelsesfare i forhold til det som ble vurdert i forvaringsdommen i 2012, slo hun fast.

Hun sa også at hun kommer tilbake til Breiviks forklaring i retten. Karlsdottir innledet sin avslutningsprosedyre med å nevne for dommerne at flere land i Europa faktisk opererer med livstidsstraff for de mest alvorlige lovbruddene.

Hun nevnte Breiviks soningsforhold og andre tema rundt forvaringsstraffen han fikk etter terrorangrepene han begikk i 2011, men understreket at hensynet til det norske samfunnet er viktigere enn hensynet til Breivik selv.

– Tragedien som rammet enkeltpersoner, statsforvaltningen og samfunnet vårt ved Anders Behring Breiviks handlinger er blitt nøye gransket. Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne terrorangrepet ramme Norge, sa statsadvokaten, og fortsatte:

– Vi må sørge for at det ikke skjer igjen. Jeg har behov for å si at denne ordningen med forvaringsdom er for å verne samfunnet – vi må være helt trygge på at 22. juli ikke skjer igjen i regi av Breivik, sa Karlsdottir.


Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter