Nyheter

Aktor: Må være helt trygge på at 22. juli ikke skjer igjen

Statsadvokat Hulda Karlsdottir innledet prosedyren med å si at samfunnsvernet er det viktigste i spørsmålet om Anders Behring Breivik skal løslates fra fengsel.

Statsadvokat Hulda Karlsdottir gikk torsdag gjennom alle som ble skutt og skadd av Anders Behring Breivik på Utøya.
Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Påtalemyndighetens klare syn er at Anders Behring Breiviks begjæring om prøveløslatelse ikke tas til følge, sa aktor Hulda Karlsdottir i sin prosedyre.

– Grusomheten i tiltaltes handlinger savner sidestykke i norsk historie. Det kan dermed ikke stilles konkrete krav til risiko. Vi må være realistiske. Retten må forholde seg til at det ikke finnes noen gjerningsmann i Norge som har gjennomført like alvorlige handlinger som Breivik, sa Karlsdottir i sin prosedyre.

Breivik selv ristet på hodet under Karlsdottirs uttalelser.

– Denne saken er etter min vurdering ikke vanskelig, sa aktor videre.

– Breivik har formidlet til retten at det har skjedd en endring med ham som retten må tro på. Etter påtalemyndighetens syn, har det ikke inntrådt noen endring i hans atferd eller sosiale funksjonsevne som innebærer at retten kan ha en annen oppfatning av gjentakelsesfare i forhold til det som ble vurdert i forvaringsdommen i 2012, slo hun fast.

Hun sa også at hun kommer tilbake til Breiviks forklaring i retten. Karlsdottir innledet sin avslutningsprosedyre med å nevne for dommerne at flere land i Europa faktisk opererer med livstidsstraff for de mest alvorlige lovbruddene.

Hun nevnte Breiviks soningsforhold og andre tema rundt forvaringsstraffen han fikk etter terrorangrepene han begikk i 2011, men understreket at hensynet til det norske samfunnet er viktigere enn hensynet til Breivik selv.

– Tragedien som rammet enkeltpersoner, statsforvaltningen og samfunnet vårt ved Anders Behring Breiviks handlinger er blitt nøye gransket. Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne terrorangrepet ramme Norge, sa statsadvokaten, og fortsatte:

– Vi må sørge for at det ikke skjer igjen. Jeg har behov for å si at denne ordningen med forvaringsdom er for å verne samfunnet – vi må være helt trygge på at 22. juli ikke skjer igjen i regi av Breivik, sa Karlsdottir.


Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter