Nyheter

Duket for stortingsdrama om et tredje kjønn

FREMSTØT: Stortinget vil trolig mangle bare et fåtall representanter på å klubbe igjennom en lovendring som åpner for et tredje juridisk kjønn.

Senerpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, gjør det klart at partiet ikke vil motsette seg utredningen av en tredje juridisk kjønnskategori, som kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) startet onsdag.

– Sp har ingenting imot at det gjennomføres en utredning om et tredje kjønn, men vi har ikke tatt stilling til selve spørsmålet, skriver Arnstad i en SMS til Vårt Land.

Det betyr at en sak om lovendringer kan komme på Stortingets bord. Et slikt grep er ikke omtalt i Hurdalsplattformen.

I Stortinget kan en rekke mindre partier og fristilte representanter sikre lovendringer flertall.

En tredje mulighet – i pass og ID-papirer

Det var Blikk som først omtalte Trettebergstuens utredning. Den skal i første omgang gjennomgå konsekvenser av og formaliteter rundt en mulig innføring av det å kunne velge en tredje kjønnskategori i pass og andre identifikasjonspapirer.

Trettebergstuens utredning innebærer ikke at lovendring er like om hjørnet. En slik sak vil ventelig kreve vanlig prosess med høringer og påfølgende stortingsbehandling.

Stortinget. Debatt om regjeringens erklæring.

Sp-Arnstad: Kan fristille representantene våre

Senterpartiet har i en rekke verdispørsmål vært vokter av konservative tradisjoner. Partiet kjempet mot en liberal bioteknologilov og står fortsatt ved dagens 12-ukersgrense i abortsaken.

Men om bioteknologi i Stortinget og abortpolitikk i Hurdalserklæringen er partiets stortingsrepresentanter stilt fritt. Det varsler Arnstad nå kan bli aktuelt når Stortinget senere får en sak om et tredje juridisk kjønn til behandling.

– Dette kan være et spørsmål av verdimessig karakter der våre representanter i tråd med vår tradisjon vil bli stilt fritt, bekrefter Arnstad.

Ap og Sp sa ingenting om tredje kjønn

Hverken Ap eller Sp omtalte av et tredje juridisk kjønn i programmene partiene gikk til valg på. Men Ap programfestet utredning av et tredje kjønn i forrige periode. Før valget ble det uttalt til Vårt Land at saken var «gjeldende politikk».

Det var bare Venstre, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne som i høst gikk til valg på en tredje kjønnskategori.

I Stortinget kan de Ap sammen med dem mønstre 80 mandater. Dermed mangler de bare fem for å få flertall.

Listhaug har varslet «konservativ familiepolitikk»

Ikke bare Sp, men også Frp har tradisjon for å fristille representantene sine i samvittighetsspørsmål. Dermed kan representanter fra de to partiene tenkes å bli tungen på vektskålen i en fremtidig lovbehandling i Stortinget om en tredje kjønnskategori i ID-papirer.

Frp-leder Sylvi Listhaug erklærte imidlertid i et sommerintervju med Vårt Land at hun fremover ville være talskvinne for «konservativ familiepolitikk».

Listhaug har tidligere – blant annet under Oslo Symposium – tatt oppgjør med innføring av et tredje kjønn. Før valget var meldingen denne i VG: «Folk må få identifisere seg som de selv måtte ønske, men offentlige myndigheter bør holde seg til dagens definisjon av juridiske kjønn»

Et fritt Høyre kan velge friere

I Høyre forholder man seg foreløpig avventende til regjeringens utredning og et eventuelt lovforslag om et tredje, juridisk kjønn i kjølvannet av den.

– Vi må ta en diskusjon når konklusjonen i utredningen blir kjent. I Høyre er det også diskusjon om dette temaet og standpunkt på begge sider, sier Tage Pettersen til Vårt Land.

Både Unge Høyre og Åpne Høyre har løftet problemstillingen flere ganger og temaet er diskutert på flere landsmøter. Men partiet har ingen vedtatt politikk på dette i dag, påpeker nestlederen i Familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

– Kan Høyres representanter tenkes å bli fristilt i en avstemning?

… Det kan være et mulig utfall, fordi vi i saker som ligger i grenseland til dette også har blitt fristilt. Men det er for tidlig å konkludere, svarer Pettersen.

---

Bortenfor plattformen

  • Utredning av et tredje juridisk kjønn var ikke omtalt i Hurdalsplattformen, regjeringens handlingsprogram for de kommende fire årene.
  • Plattformen stilte Aps og Sps representanter fritt i spørsmål om abort.
  • Stortinget vraket i februar et SV-forslag om grep for et tredje kjønn. Ap stemte mot, fordi partiet ville utrede først.

---

KrF: Heller andre tiltak enn tredje kjønn

Fra KrF vanker derimot ingen hjelp i Stortinget i spørsmålet om en tredje, juridisk kjønnskategori, varsler partileder Olaug Bollestad overfor Vårt Land:

– KrF vil ikke støtte en innføring av et valgfritt tredje kjønn. Kjønnskategoriene mann og kvinne er grunnleggende for familie og samfunn. Det er viktig å fastholde de to kjønnene som likeverdige og likestilte, men like fullt forskjellige, skriver hun i en e-post.

– De som opplever utfordringer rundt sin kjønnsidentitet skal bli ivaretatt på en god måte, men da med andre tiltak enn et tredje kjønn, utdyper Bollestad.

Les mer om mer disse temaene:

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg

Andreas W. H. Lindvåg er politisk reporter i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter