Nyheter

Har startet utredning om et tredje juridisk kjønn

KJØNNSMANGFOLD: – Regjeringen skal føre en offensiv likestillings- og mangfoldspolitikk, sier Anette Trettebergstuen (Ap). Utredningen vil danne grunnlag for et eventuelt lovforslag om et valgfritt juridisk tredje kjønn.

– Regjeringen skal føre en offensiv likestillings- og mangfoldspolitikk som gjør at alle blir inkludert i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet, sier likestillings- og kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap).

Regjeringen har nå satt i gang utredning av en tredje juridisk kjønnskategori. Det var Blikk som først omtalte saken.

Forslaget om en tredje juridisk kjønnskategori har ligget på bordet i Stortinget flere ganger. I februar fremmet SV forslaget, hvor de fikk liten støtte av sine komitéfeller og ble nedstemt. Da varslet MDG og Rødt at de ville støtte SV sitt forslag. Arbeiderpartiet meddelte at de ønsket å vurdere en tredje kjønnskategori, men at de ville at regjeringen skulle vurdere forslaget først. Derfor støttet ikke Ap forslalget fra SV. Med ny regjering på plass, er forslaget nå tatt videre i en utredning.

Stortinget. Debatt om regjeringens erklæring.

Konsekvenser og formaliteter

Utredningen vil se på konsekvenser av og formaliteter rundt en mulig innføring av det å kunne velge en tredje kjønnskategori i pass og andre identifikasjons-papirer. Minst 16 andre land har til nå åpnet for dette.

– En tredje kategori åpner for at mennesker som ikke definerer seg som mann eller kvinne, selv kan velge en kjønnskategori som samsvarer med deres identitet, i pass og andre identifikasjonspapirer. Det vil i så fall innebære en inkludering av kjønnsflytende mennesker, noe som har vært etterlyst lenge, sier hun.

På spørsmål om hvilke problemstillinger regjeringen ser ved en innføring av en tredje kjønnskategori, svarer kulturminister dette:

– Poenget med utredningen er nettopp å gå inn i alle relevante problemstillinger. Dette er ikke vi bare kan gjøre over natta, vi må for eksempel vite hvilke deler av lovverket vil som bli påvirket. Nå starter vi arbeidet ganske straks, og det er jo kjent hvor jeg står i saken, sier Trettebergstuen.

---

Tredje kjønn i andre land

  • Begrepet det tredje kjønn benyttes om mennesker som ikke anses eller anser seg for å være mann eller kvinne og om den sosiale kategorien som eksisterer i land som anerkjenner tre eller flere kjønn.
  • Nepal var det første landet i verden som anerkjente det tredje kjønn.[
  • Minst 16 land skriver ut pass til innbyggerne sine uten å kreve at de identifiserer seg som enten mann eller kvinne: Argentina, Østerrike, Australia, Canada, Colombia, Danmark, Tyskland, Island, Irland, Malta, Nederland, New Zealand, Pakistan, India, Nepal og USA.
  • I Østerrike, Colombia, Tyskland, India og Irland kan de som framviser medisinsk dokumentasjon få en X i feltet for kjønn i passet. Malta krever ingen medisinsk dokumentasjon, men krever at personen avlegger ed.
  • Nederlandske myndigheter har planlagt å slutte å markere kjønn i nasjonale identifikasjonsdokumenter i løpet av fem år.
  • I 2020 vedtok en britisk domstol at pass fra Storbritannia skal oppgi om passholderen er mann eller kvinne. (Kilde: Newsweek)

Kilde: Newsweek og Wikipedia

---

– Vil løse problemer

Grunde Kreken Almeland er stortingsrepresentant for Oslo, leder av Oslo Venstre, og leder av familie- og kulturkomiteen. Han stiller seg fullt bak utredningen.

– Venstre vil innføre en tredje kjønnskategori.

Oslo 20200710. 
Statssekretær Grunde Almeland Kreken (V)  i Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Inger Klippen i Helse- og omsorgsdepartementet ledet videomøtet med Virke, NHO Reiseliv og de største kommunene. Bakgrunnen er regjeringens bekymring for at smittevernreglene ikke overholdes på utesteder og restauranter. Oslo kommune har den siste tiden stengt sju utesteder med begrunnelse i brudd på smittevernreglene.
Foto: Geir Olsen / NTB

Lederen av familie- og kulturkomiteen tror og håper at innføringen av en tredje kjønnskategori vil løse problemer, snarere enn å skape dem.

– Mennesker som ikke identifiserer seg som mann eller kvinne kan få et bedre liv dersom pass og andre offentlige dokumenter i større grad gjenspeiler den de er. Dette har ingenting å si for resten av oss, men vil bety en stor forskjell for dem det gjelder. Venstre er et liberalt parti, og vil alltid sette enkeltmenneskers behov først – foran rigide systemer, sier han.

Når en utredning ligger til grunn, er Almeland også positiv til å stemme frem et lovforslag om en tredje kjønnskategori. Det har Venstre tidligere foreslått i dette Stortinget, forteller han.

– Åpenbart at det finnes utfordringer

Tage Pettersen fra Høyre er stortingsrepresentant for Østfold og første nestleder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

– Når det gjelder ønsket om å innføre en tredje kjønnskategori viser jeg til at Stortinget voterte så sent som i desember 2019 over om regjeringen skulle bes om å utrede spørsmålet, og at forslaget ikke fikk flertall.

Han understreker at saken i første omgang handler om å utrede spørsmålet. Sist forslaget var oppe stemte Høyre imot en utredning, forteller han.

– Både Unge Høyre og Åpne Høyre har løftet problemstillingen flere ganger og temaet er diskutert på flere landsmøter. Men vi har ingen vedtatt politikk på dette i dag, sier Pettersen.

Han ser det finnes problemstillinger ved innføring av en tredje kjønnskategori.

– Det er åpenbart at det er utfordringer knyttet til dette siden det er forholdsvis få land i verden som har tatt dette skrittet. Det er jo det en eventuell utredning vil kunne finne frem til, sier han.

Om det kan bli aktuelt å stemme for et lovforslag, mener Pettersen det er et hypotetisk spørsmål som han ikke vil eller kan svare på i dag.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Cathrine Northug er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter