Nyheter

Delte meninger etter klimatoppmøtet i Glasgow

COP26: Verden står fortsatt på randen av katastrofe, advarer FNs generalsekretær António Guterres etter klimatoppmøtet i Glasgow. Norges Kristne Råd mener slutterklæringen ikke er god nok.

Lørdag kveld ble verdens ledere enige om en slutterklæring i Glasgow, etter intens tautrekking der India helt på tampen krevde å få endre et avsnitt om kullkraft.

Indias klima- og miljøminister Bhupender Yadav gikk ikke med på at all kullkraft uten fangst og lagring av CO2 må «fases ut», men krevde å endre dette til «fases ned».

Ettersom slutterklæringen krever full enighet, gikk de øvrige landene motvillig med på dette.

Slutterklæringen oppfordrer også å fase ut subsidieringen av fossil energi, og oppfordrer alle land til å skjerpe sine nasjonale klimamål innen utgangen av neste år. Håpet er at dette skal holde liv i Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

På randen

FNs generalsekretær António Guterres mener at det ble tatt viktige skritt i Glasgow, men at verden fortsatt står på randen av en klimakatastrofe.

– Dessverre var den kollektive politiske viljen ikke stor nok til å løse noen dype motsetninger. Vår skjøre planet henger i en tynn tråd. Vi står fortsatt og banker på døren til en klimakatastrofe, konstaterte han da møtet var over.

USAs klimautsending John Kerry medga også at det er «noen få problemer» med slutterklæringen, men konkluderte likevel med at det var «en bra avtale for verden».

Stort steg

Det samme mener klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), som var lettet da slutterklæringen var vedtatt.

– Klimamøtet i Glasgow har tatt oss et stort steg i riktig retning. Verdens land er enige om at vi må forsterke innsatsen for å nå 1,5-gradersmålet. Vi trenger en enda raskere overgang til fornybar energi og teknologi for å bruke den på alle samfunnsområder, sa han.

Barth Eide var særlig fornøyd med at det i tillegg til slutterklæring ble oppnådd enighet om nye regler for handel med klimakvoter, der Norge sammen med Singapore spilte en viktig rolle under forhandlingene.

– Jeg må innrømme at det er fint å ha bidratt til det, konstaterte han.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (foran til venstre) og Peer Stiansen i det norske forhandlingsteamet under samtalene om kvotehandel på klimatoppmøtet torsdag. Bak står politisk rådgiver Maria Varteressian (t.v.) og Henrik Hallgrim Eriksen, den norske forhandlingslederen. Foto: Martin Lerberg Fossum / Klima- og miljødepartementet / NTB

– Ikke god nok

Kommunikasjonsrådgiver Gjermund Øystese har deltatt på COP26 på vegne av Norges Kristne Råd, som har vært særlig opptatt av klimarettferdighet for det globale sør.

– Med tanke på klimafinansiering og finansiering av tap og skade, svikter Norge og andre rike land igjen. Dessverre er ikke slutterklæringen god nok. Igjen ser vi at enkelte land torpederer prosessen som kunne satt oss på rett kurs i forhold til 1,5 gradersmålet, og at rike land som i stor grad er skyld i utslippene slipper unna gjennom smutthull i formuleringene, skriver Øystese i en e-post til Vårt Land.

Han minner om at selv ved 1,5 graders oppvarming, vil hverdagen til de aller fleste forverres drastisk.

– Selvfølgelig er det noen lyspunkt, spesielt at fossil energi er inkludert for første gang i teksten, og en har merket en mer seriøs tone om å ta klimaendringene på alvor blant store aktører som Verdensbanken, IMF og innen næringslivet. Men det som har blitt fremforhandlet sier lite om konkrete løsninger på klimakrisen. Uten detaljer og direkte handlinger er det bare tomme ord, sier representanten fra Norges Kristne Råd.

Dødsdom

Blant andre som er misfornøyde med utfallet, er mange utviklingsland som vil bli hardt rammet av klimaendringer og som hadde håpet på løfter om mer økonomisk støtte til tiltak for å motvirke ødeleggelser.

– Forskjellen mellom 1,5 og 2 grader er en dødsdom for oss, slo Maldivenes klima- og miljøminister Aminath Shauna fast.

– Resultatet av klimatoppmøtet i Glasgow er langt fra det verdens fattige land trenger for å stå imot klimakrisen, sier Utviklingsfondets leder Jan Thomas Odegard.

Johan Rockström, som er professor i miljøvitenskap og sjef for Potsdaminstituttet for klimaforskning i Berlin, har liten tro på at 1,5-gradersmålet vil bli nådd med slutterklæringen fra Glasgow som utgangspunkt.

– Den er et betydelig steg fram, men utilstrekkelig, sier han til TT.

Rockström tror at det går mot 1,8 til 1,9 graders oppvarming dersom alle til punkt og prikke følger opp det man har blitt enige om.

Delte meninger

Blant de ulike miljøorganisasjonene er det svært delte meninger etter klimatoppmøtet.

– Jeg er lettet og glad. Uten det som skjedde i dag, ville mye av Parisavtalen vært borte, sier Bellonas grunnlegger Frederic Hauge.

Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen er ikke like fornøyd og beskriver slutterklæringen som svak.

– At vedtak fra et klimatoppmøte ikke nevner utfasing av fossil energi, er som å snakke om smittevern uten å nevne koronaviruset, sier han.

Det er åpenbart at noen av verdens ledere tror at de ikke lever på samme planet som resten av oss

—  Gabriela Bucher, Oxfam

Musesteg

– Klimatoppmøtet innebærer dessverre bare musesteg i riktig retning når det vi trenger er sjumilssteg. 1,5-gradersmålet henger i en syltynn tråd, mener leder i Greenpeace Norge, Frode Pleym.

– Det er åpenbart at noen av verdens ledere tror at de ikke lever på samme planet som resten av oss, sier Gabriela Bucher i Oxfam.

– Det virker som ingen mengde branner, stigende havnivåer eller tørke er nok til å få dem til fornuft så de stanser de økende utslippene som skjer på menneskehetens bekostning, sier hun.

Mislyktes

– Slutterklæringen innebærer at verdens ledere mislyktes i å fase ut fossile drivstoff, og at de rikeste landene ikke vil betale sin historiske klimagjeld, konstaterer Rachel Kennerley i Friends of the Earth.

WWF er glad for at detaljene rundt handel med klimakvoter endelig er på plass, men etterlyser større vilje til utslippskutt og bistand til klimatiltak i utviklingsland.

Klimaaktivisten Greta Thunberg langer ut mot klimatoppmøtet COP26 og kaller det for en fiasko selv om møtet bare er halvveis. Foto: AP / NTB

Bla, bla, bla

– Vi beveger oss litt i riktig retning, men det går altfor sakte, sier WWFs generalsekretær Karoline Andaur.

Klimaaktivisten Greta Thunberg oppsummerer klimatoppmøtet slik:

– Her er en kort oppsummering: Bla, bla, bla. Men det reelle arbeidet fortsetter utenfor disse salene, og vi kommer aldri til å gi opp, noensinne, skriver hun på Twitter.

Les mer om mer disse temaene:

Elisabeth Bergskaug

Elisabeth Bergskaug

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter