Nyheter

Nå kan flyktninger med funksjonshemming bli bosatt fortere

STATSBUDSJETTET: Kommuner kan få mer penger til å bosette flyktninger med nedsatt funksjonsevne. Da kan det være at færre sitter på mottak og venter på nytt bosted i Norge

For enkelte flyktninger med funksjonshemning har ventetiden blitt lang før de har fått starte et nytt liv i Norge. «De er flyktningene ingen vil ha» var overskriften da Vårt Land skrev om dem for knapt et år siden.

Kommuner har vegret seg for å ta imot slike. Grunnen er denne: Tilskuddene som følger med disse flyktningene varer bare fem år.

Fra fem til 10 år

Nå foreslår tilskuddene utvidet til ti år. Dermed kan denne gruppen flyktninger bosettes raskere, håper regjeringen Solberg.

Utvidelsen betyr at det foreslås å bevilge 6,7 millioner kroner mer til særskilt tilskudd ved bosetting av personer med alvorlig, kjente funksjonsnedsettelser og/eller atferdsvansker i 2022.

15 personer

Det siste året har det til enhver tid oppholdt seg rundt 15 personer som venter på bosetting i denne kategorien i mottakssystemet. Flere av disse blir bosatt, men det kommer også nye til, slik at antallet er mer eller mindre stabilt, melder regjeringen på sine nettsider.

KrF i byene tok saken

KrFs gruppeleder i Oslo bystyre, Espen Hasle, reagerte i fjor da det ble kjent at en gruppe flyktninger må vente lenge før de blir bosatt i Norge. Han fikk med seg partikollegaene i byene Stavanger, Trondheim, Tromsø og Kristiansand for å få dem til fremme forslag om å åpne dørene for de flyktningene som i dag bor på ulike institusjoner.

Første vedtak ble fattet i Trondheim, og Oslo og Kristiansand fulgte etter.

En bønn fra direktørene

– Staten bør kompensere for en større del av den økonomiske risikoen kommuner som bosetter denne gruppen tar, og kompensere for en større del av kommunens utgifter, foreslo direktør Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDI, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Sammen med Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) ba hun Solberg-regjeringen gi mer støtte slik at denne flyktninggruppen skal slippe å vente så lenge på bolig.

---

Flyktninger

  • Det sitter til enhver tid rundt 15 flyktninger på mottak i Norge. De venter vanligvis lenge på å bli bosatt i en norsk kommune.
  • Disse har funksjonshemminger eller atferdsvansker.
  • I fem år har staten gitt ekstra støtte for at kommuner som tar imot disse flyktningene kan tilrettelegge.
  • Kommuner har vegret seg for å ta imot denne gruppen fordi støtten tar slutt etter fem år.
  • Nå foreslås det i statsbudsjettet for 2020 at statstøtten skal gis i 10 år.

Kilde: Statsbudsjettet 2022

---

Ministerbrev til Stortinget

Etter at Vårt Land omtalte saken i fjor sendte integreringsminister Guri Melby (V) et brev til Stortinget der hun pekte på de funksjonshemmede flyktningenes situasjon.

Nå følger regjeringen opp med mer penger.

Statstilskudd i ti år er likevel for lite, sa ordføreren i Senja kommune, Tom-Rune Eliseussen, da Vårt Land snakket med ham i fjor. Kommunen sa nei til å bosette en familie der flere hadde funksjonshemminger. Det ville ikke kommunen ha råd til, mente han.

– Det årlige, statlige tilskuddet må følge den funksjonshemmede livet ut, sa Eliseussen.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme

Kjell Kvamme er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter