Nyheter

De er flyktningene ingen ville ha. Nå kan det komme en løsning

Oslo og flere storbyer skal utrede om kommunene kan bosette funksjons­hemmede flyktninger. Direktørene i UDI og IMDi ber regjeringen øke støtten til kommunene.

Bilde 1 av 2

Vårt Land fortalte i oktober om et paradoks:

Kommuner landet rundt ønsker å bosette flere flyktninger, særlig asylsøkere fra Moria-leiren i Hellas.

Kommuner sa samtidig nei til å bosette 16 funksjonshemmede flyktninger som har oppholdstillatelse i landet, men som i dag bor på mottak eller omsorgsinstitusjoner.

De skylder på at det koster dem dyrt å ta i mot funksjonshemmede, for statens tilskudd varer bare i fem år, mens omsorgsansvaret varer livet ut.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har regnet på det, og opplyser at statens tilbud til disse personene i dag, betalt av UDI, koster sannsynligvis mer enn tilsvarende botilbud og tjenester i regi av kommunene.

I fjor kom summen opp i nesten 50 millioner kroner.

Fatter vedtak i kommunestyrer

Saken fikk KrFs gruppeleder i Oslo bystyre, Espen Hasle, til å reagere. Han fikk med seg kollegaene i byene Stavanger, Trondheim, Tromsø og Kristiansand for å få dem til fremme forslag om å åpne dørene for de flyktningene som i dag bor på ulike institusjoner mens de venter på å bli bosatt.

Første vedtak ble fattet i Trondheim.

– Bystyret har sluttet seg til mitt forslag i tilknytning til interpellasjonen om funksjonshemmede flyktninger, forteller Geirmund Lykke til Vårt Land. Han er gruppeleder for KrF i bystyret og leder oppvekstkomiteen i Trondheim.

Vedtaket lyder: «Bystyret ber kommunedirektøren utrede muligheten for at Trondheim kommune tar imot to eller flere av de 16 flyktningene med nedsatt funksjonsevne som venter på å bli bosatt i en kommune, og legge dette fram for formannskapet.»

Nå har Oslo og Kristiansand fulgt etter, begge fattet vedtak torsdag kveld.

Minst to funksjonshemmede

Oslo bystyre har vedtatt å be byrådet kontakte myndighetene og KS for å finne en plan for bosetting og finansiering av personer med funksjonsnedsettelser, og Oslo kommune har signalisert en intensjon om å bosette minst to personer.

Kristiansand bystyre har vedtatt at administrasjonen skal utrede muligheten for å ta imot to eller flere.

Tromsø kommunestyre behandler spørsmålet 25. november, mens KrF i Stavanger melder at kommunen har tatt i mot seks familier med barn med funksjonsnedsettelse – og er klar til å ta imot flere om kommunen blir spurt.

Ikke selvhjulpne

Siden Vårt Land omtalte saken har også kunnskapsminister Guri Melby (V), som har ansvaret for integreringspolitikken til regjeringen, sendt et brev til Stortinget der hun opplyser at antallet som trenger bosetting har gått ned fra 16 til 12.

Men, legger Melby til: «IMDi løser noen saker og nye kommer til.»

IMDi står for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, og ledes av direktør Libe Rieber-Mohn. Sammen med Frode Forfang, direktør i UDI, går hun nå ut og ber Solberg-regjeringen endre dagens støtteregime slik at funksjonshemmede ikke må vente i årevis på å bli bosatt i en kommune:

– Dette er flyktninger som i de fleste tilfeller aldri vil bli selvhjulpne, og som mest sannsynlig vil ha behov for omfattende helsehjelp livet ut. Kommuner som bosetter disse, tar derfor på seg et stort ansvar. Så lenge det er frivillig for kommunene å bosette, er det krevende å finne noen som er villige til å gjøre dette, skriver de to på imdi.no.

Rieber-Mohn og Forfang legger et forslag på statsråd Melbys skrivebord:

– Staten bør kompensere for en større del av den økonomiske risikoen kommuner som bosetter denne gruppen tar, og kompensere for en større del av kommunens utgifter. Perioden hvor personen kan utløse tilskudd fra IMDi, bør utvides fra dagens fem til ti år etter bosetting.

Direktørene er bekymret for livssituasjonen til de som venter:

– Vi har også grunn til å tro at den midlertidige situasjonen disse flyktningene befinner seg i, gjør situasjonen deres verre enn den kunne vært hvis de hadde kommet inn i en mer stabil hjelpesituasjon i en kommune.

Melby om evne og vilje

I brevet til Stortinget varsler ikke Melby endringer i statsstøtten til kommunene, men skriver at hun er «glad for at kommunene har varslet regjeringen om at de har evne og vilje til å bosette flyktninger».

LES MER:

---

Tilskudd

  • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) yter i dag to typer tilskudd til kommuner som bosetter flyktninger med funksjonsnedsettelser, tilskuddene skal dekke ekstraordinære utgifter som følge av personens behov for hjelp.
  • 190.500 kroner i første ­eller andre bosettingsår.
  • Inntil 1,3 millioner kroner årlig i maksimum fem år.

---

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert

Per Åsmund Reymert er journalist i religionsavdelingen til Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter