Livssyn og ideologi

Reagerer på Melbys uttalingar om forkynningsforbod: – Er dei kristne dei einaste som ikkje skal få lov å meine noko?

OPPLÆRINGSLOV: Generalsekretær Karl Johan Kjøde i Laget er kritisk til kunnskapsministeren sine uttalingar om forkynningsforbodet i skulen. Han meiner religiøse blir forskjellsbehandla.

NEGATIVE ASSOSIASJONAR: Karl-Johan Kjøde, generalsekretær i Laget meiner fokuset på ordet forkynning ikkje er tilfeldig, då han trur det for mange vekkjer negative kjensler og assosiasjonar. – Det verkar som eit semantisk grep der ein vil redusere det religiøse si rolle til fordel for ein sekulær forkynning
Annonse
Annonse

Mer fra: Livssyn og ideologi