Religion

Jubler over presisering om forkynnelsesforbud

OPPLÆRINGSLOV: Tre nye paragrafer i nytt lovforslag presiserer forbudet mot forkynnelse i skoleundervisningen og utvider fritaksretten til videregående skole. Mens Human-Etisk Forbund jubler, stiller andre spørsmål ved hva lovforslaget betyr i praksis.

?

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion