Nyheter

Menneskerettsdomstolen avslo Arne Vistes sak

PAPIRLØSE: Arne Viste har ikke selv blitt tilstrekkelig utsatt for menneskerettsbrudd. Derfor ville Den europeiske menneskerettsdomstolen ikke behandle klagen. Avgjørelsen kan ikke overprøves.

Arne Viste klaget i november sin sak inn for Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg, EMD. Det skjedde etter at Høyesterett hadde avvist å behandle hans anke, etter at også lagmannsretten avviste Vistes anke.

Viste ble i tingretten i oktober 2019 dømt til ett års betinget fengsel. Vikarselskapet hans Plog AS fikk en bot på 1,5 millioner kroner og fikk 1,4 millioner kroner inndratt.

Ikke rammet selv

Vistes advokat Ørjan Salvesen Haukaas opplyser nå til Vårt Land at EMD i en avgjørelse 18. februar i år avslo å behandle Vistes sak mot den norske staten.

I avgjørelsen skriver EMD at domstolen finner at klageren ikke selv var tilstrekkelig rammet av de påståtte bruddene på menneskerettskonvensjonen. Dermed er han ikke et offer for menneskerettsbrudd slik det formuleres i artikkel 34 i konvensjonen (se ordlyd i faktaboks).

EMD fastslår at avgjørelsen ikke kan påklages.

---

Menneskerettighetene

Bestemmelsene som EMD henviser til i avslaget til Arne Viste:

  • Artikkel 34: «Domstolen kan motta klager fra enhver person, ikke-statlig organisasjon eller gruppe av enkeltpersoner som hevder å ha vært utsatt for en overtredelse av de rettigheter som er fastsatt i Konvensjonen og dens protokoller fra en av de høye Kontraherende Parters side. De høye Kontraherende Parter forplikter seg til ikke på noen måte å hindre utøvelsen av denne rettighet».
  • Artikkel 35 § 3 a: «Domstolen skal avvise en individklage fremsatt i samsvar med artikkel 34 dersom den finner at klagen (...) innebærer et misbruk av retten til å fremsette individklage».

Kilde: Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen

---

Ureturnerbares sak

Advokat Haukås sier at det at Viste selv ikke var mest direkte rammet, var en problemstilling de tenkte på i forkant.

– Det er de ureturnerbares stilling Arne har vært opptatt av. Det er de som er offer for de mest umiddelbare virkningene. Men vi argumenterer for at det er vanskelig for de ureturnerbare å få prøvd dette. Da må de først uttømme nasjonal rett først. Det er det ikke så lett å ha midler og mulighet til, sier Haukås.

Overfor EMD argumenterte Viste for at han er straffet for sitt arbeid for at ureturnerbare skal få mulighet til å jobbe, og dermed rammet selv også.

At punktum nå er satt for Vistes sak for EMD, betyr ikke at Viste har gitt opp kampen.

Ny sak i Gulating

– Jeg ble skuffet over avgjørelsen i EMD, men vi sitter igjen med en rekke muligheter, sier Arne Viste.

Da han fremmet klagen for EMD i november, sa hans daværende advokat Christian Reusch at Viste mener det er viktig å få avklart noen prinsipielle spørsmål. Viste har tilbudt arbeid til personer som oppholder seg i Norge uten å ha oppholds- og arbeidstillatelse. Hans oppfatning er at de skulle hatt anledning til å få arbeid her, for å kunne skaffe seg inntekt og ha et anstendig liv.

Viste mener at Norge på denne måten driver ulovlig diskriminering av personer uten opphold.

Han viser til at påtalemyndigheten reiser flere straffesaker mot ureturnerbare. 3. september kommer en ny slik sak opp for Gulating lagmannsrett. Viste håper at nye saker kan få belyst og avklart viktige spørsmål.

I tillegg vil Viste lage en klagesak til FN.

– Denne klagen vil ikke komme for noen domstol, men kan føre til at FN gir en anbefaling til norske myndigheter. Det vil ikke være like sterkt som en rettskraftig dom som kunne medført at Norge må endre rettspraksis, sier Viste.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhendeavdelinga i Vårt Land. Han har arbeidd i Vårt Land sidan 1992 og har tidlegare vore deskjournalist, vaktsjef, nyhendeleiar og samfunnsredaktør (nyhenderedaktør) i avisa. Han skriv særleg om asyl-, flyktning- og integreringspolitikk, oppvekst og utanriks – og konsekvensar av vedtak i regjeringa og Stortinget. Tips gjerne på: bjbj@vl.no

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter