Nyheter

Arne Viste har sendt klage til menneskerettsdomstol

– Nå begynner en lang prosess, sier hans advokat Christian Reusch til Vårt Land.

I fjor høst ble Arne Viste dømt til ett års betinget fengsel for å ha ansatt asylsøkere uten lovlig opphold i Norge. Anken ble avvist av lagmannsretten og den videre anken til Høyesterett ble også avvist.

Nå har han tatt saken videre til Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD). Det bekrefter hans advokat Christian Reusch overfor Vårt Land.

– Det er riktig at Viste har klaget til EMD, sier han.

– En lang prosess

Men å sende en klage til EMD, betyr ikke nødvendigvis at Viste får saken behandlet i domstolen.

– Nå begynner en lang prosess. Når de nå mottar klagen i Strasbourg gjøres det en innledende vurdering, ved at klagen forlegges for en dommer. Dommeren avgjør om klagen blir forkastet eller kommunisert til staten. Om klagen blir kommunisert til staten, vil staten få en relativ lang svarfrist. Så begynner en eventuell behandling i EMD, forklarer Reusch.

Med staten menes norske myndigheter, i siste instans regjeringen.

– Ulovlig diskriminering

Han ønsker ikke å utlevere dokumentene i saken på et så tidlig punkt i prosessen, men understreker at det er noen prinsipielle spørsmål Viste mener det er viktig at man får avklart.

– Det grunnleggende for Viste er at han mener at personene han har tilbudt arbeid, som oppholder seg i Norge uten å ha oppholds- og arbeidstillatelse, skulle hatt anledning til å ta arbeid her. Det handler om disse menneskene skal kunne skaffe seg inntekt og ha et anstendig liv.

Advokaten er også klar på at Viste mener behandlingen personer uten oppholds- og arbeidstillatelse i Norge er ulovlig.

– Han mener også at dette er ulovlig diskriminering av denne gruppen. Mange av dem oppholder seg i landet over lang til, noen av dem uten muligheter til å forlate Norge. De får ikke noe anstendig liv, de får ikke etablert seg med hjem og familie.

Når det gjelder mulighetene til å vinne fram er advokaten opptatt av at man ikke må ha for høye forhåpninger.

– Vi er realistiske. EMD får mange klager og det er en liten andel som slipper gjennom til full behandling.

Dømt til bot og fengsel

I fem år betalte Vistes vikarfirma Plog AS ut over 10 millioner kroner i lønn til omkring 75 ureturnerbare asylsøkere. I rettssaken erkjente Viste de faktiske forhold, men ikke straffeskyld.

«Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring», heter det i Grunnlovens paragraf 110.

Viste argumenterte for at Grunnloven faktisk gir de ureturnerbare gyldig arbeidstillatelse, men argumentasjonen hans ble i fjor høst avvist av tingretten.

I tillegg til fengselsstraffen ble vikarfirmaet hans dømt til å betale en bot på 1,5 millioner kroner og får 1,4 millioner kroner inndratt. Viste selv ble frifunnet for det personlige inndragningskravet.

I slutten av oktober ble det kjent at Plog AS nå er konkurs.

– Konkursen betyr at det er mange som har mistet jobben denne uken, og er dypt fortvilet. Jeg vet at de har det vondt, men de gjør sitt beste for å være tapre og sterke, sa Viste til Vårt Land.

Vårt Land har vært i kontakt med kommunikasjonsavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet. De ønsker ikke å kommentere saken.

Les også:

Arne Viste: – Gud har bedt meg om å bryte loven

Arne Viste melder seg inn i Sentrum

Viste: Det ultimate kontrolltapet, altså døden, ryster meg

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Eira Lie Jor

Eira Lie Jor

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter