Nyheter

– Min generasjon er klare for klimatiltak. Alternativet er mye verre

FNS KLIMAPANEL: Lea Justine Nesheim i Natur og Ungdom ber politikere ta ansvar. – I tidligere år har klimakamp handlet mye om solidaritet. Nå ser vi at endringen rammer oss, ikke bare framtidas generasjoner, sier hun.

– Det er viktig å ikke miste motet, men dette er en utrolig dyster rapport som bekrefter alt vi har fryktet og kjempet imot. Hvis politikerne hadde kjent på halvparten av det vi kjenner på når vi hører hva klimaforskerne sier, hadde de gjort enormt mye mer, sier Lea Justine Nesheim, første nestleder i Natur og Ungdom.

Mandag kom FNs klimapanel med en ny rapport om status for klimaendringer. Ifølge rapporten skjer klimaendringene raskere enn tidligere anslått. En oppvarming på 1,5 grader kan være realiteten allerede i 2030-årene, rundt ti år tidligere. Denne gangen slår klimapanelet fast at at klimaendringene uten tvil skyldes økte mengder av klimagasser i atmosfæren som kommer fra bruk av fossil energi.

Bekymring

At tiltakene for å få ned utslipp vil merkes i dagliglivet, skremmer ikke Nesheim.

– Vår generasjon er veldig klare for klimatiltakene. Alternativet er så mye verre. Bare bekymringen vi har følt på lenge med rapporter som bare bekrefter de kjipeste scenariene, gjør at vi har kjent på de negative konsekvensene allerede. Vi ønsker at kuttene i klimagasser skal gjøres på en mest mulig skånsom og rettferdig måte for samfunnet. Det tror vi fortsatt at vi har tid til. Men tiden for å bare velge de mest kostnadseffektive løsningene, er forbi, sier Nesheim.

I Norge er personer i aldersgruppen mellom 18 og 30 år klart mer bekymret for klimaendringer, og mer positive til klimapolitikk og klimatiltak generelt enn de andre aldersgruppene, viser også en spørreundersøkelse som forskningssenteret Cicero gjorde i 2019. De har også en mer positiv innstilling til mindre populære tiltak som for avgifter.

Naja Møretø, leder for Changemaker

Naja Møretrø, leder for Changemaker, Kirkens Nødhjelps ungdomsorganisasjon, mener det er viktig å kommunisere at klimatiltak er et ansvar vi tar sammen.

– Om yngre føler at dette er andre aldersgruppers skyld, kan det være vanskeligere å bli med på en positiv bevegelse, og det vi er nødt til å gjøre. Det kommer til å bli endringer. Vi tror det går an å leve gode liv bærekraftig, sier Møretrø.

Hun mener den nye hovedrapporten fra FNs klimapanel er nedslående om hvor hardt klimaendringene treffer, og hvor alvorlig krimakrisen allerede er.

– Vi har sett det med ekstremvær og steder som har blitt ubeboelige. Det går an å gjøre noe med det, men da må vi gjøre det nå og og vi må gjøre det drastisk. Hvis ikke blir det en helt annen diskusjon vi må ta om hvem som har ansvar for endringene og ødeleggelsene.

---

FNs klimapanels sjette hovedrapport

234 eksperter står som forfattere av rapporten, og over 14.000 vitenskapelige arbeider er sitert. Rapporten på over 3.000 sider, viser blant annet:

  • Den globale overflatetemperaturen vil fortsette å stige minst til midten av århundret. Uten store kutt i utslippene av klimagasser de kommende tiårene vil både 1,5-gradersmålet og 2,0-gradersmålet ryke.
  • Temperaturen har allerede steget med 1,07 grader fra førindustriell tid og ligger an til å nå 1,5 grader i løpet av 10-20 år.
  • Hvis utslippene fortsetter å øke i tiårene som kommer, kan vi risikere en oppvarming på opp mot 5,7 grader mot slutten av århundret.
  • Noen klimaendringer er allerede irreversible, og vil fortsette i tusener av år framover.
  • Klimaendringene er menneskeskapte. Det finnes ikke lenger noen tvil.
  • Temperaturen øker raskere enn beregnet i tidligere rapporter.
  • Koblingen mellom klimagassutslipp og ekstremvær som nedbør, hetebølger, tørke og orkaner, er styrket siden forrige hovedrapport.
  • All ytterligere oppvarming vil føre til at ekstremvær blir kraftigere.
  • Havnivåstigningen øker nesten dobbelt så raskt som for tyve år siden.

---

Møretrø mener at Norge har et ekstra ansvar.

– Vi har tjent oss rike på olje og høye utslipp. Og vi har en enorm økonomisk kapasitet. Vi er nødt til å ha råd til det, ellers må vi betale for en masse ødeleggelser som kommer til å skje i fremtiden.

En gasspedal

Nesheim i Natur og ungdoms største appell til politikerne er å nå ta inn over seg alvoret.

– Vi så at den forrige hovedrapporten fra FNs klimapanel ble et stort vendepunkt, men det manglet på hastigheten i å gjøre noe likevel. Jeg håper at denne rapporten kan være en gasspedal, sammen med IEA-rapporten som kom før sommeren.

FNs generalsekretær António Guterres sier ifølge NTB at den nye rapporten fra FNs klimapanel må bli dødsstøtet for kull og fossile energikilder. Nesheim mener at det er nettopp der Norge må handle nå.

– Det absolutt viktigste bidraget fra Norge, er å slutte å lete etter mer olje, og omstille økonomien og arbeidsmarkedet bort fra det fossile. Selvsagt må det gjøres mye i transportsektoren og på flere områder, men norsk olje er den store, stygge ulven, og det vi eksporterer går ikke engang inn i vårt eget klimaregnskap, sier Nesheim.

Møretrø etterlyser også handling. Hun viser til at mange av Changemakers medlemmer for to år siden streiket for klima, og at politikere lovte å ta ansvar, men at klimastreikerne fortsatt venter. Møretrø mener at noe av det mange frykter, er at vi mister materielle goder og vekst.

– At vi hele tiden skal ha vekst og at det skal gå fremover er en grunntanke som er vanskelig å gi opp. Vi vet at det ikke er ting som gjør folk lykkelige. Det er relasjoner og opplevelser. Jeg har troen på at vi skal forbi den grunntanken, sier Møretrø.

Les mer om mer disse temaene:

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter