Nyheter

Regjeringen setter 10 milliarder i nytt klimafond: – Milepæl i norsk bistandshistorie

NORGE I UTVIKLINGSLAND: Nytt klimainvesteringsfond skal bidra til reduserte klimagassutslipp i utviklingsland. Nestleder i miljøorganisasjonen Zero kaller det for Norges kanskje viktigste miljøgrep.

Regjeringen setter av 10 milliarder kroner over fem år til et nytt fond som skal investere i fornybar energi i utviklingsland med mål om å bidra til reduserte klimagassutslipp.

– Det at vi nå etablerer Klimainvesteringsfondet er en milepæl i norsk bistandshistorie. Dette er en del av fremtidens løsning på de store utfordringene som spesielt rammer verdens fattige, sa utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) under lanseringen av fondet onsdag.

Statsminister Erna Solberg (H) sa at hun vil presentere fondet under FNs klimatoppmøte i Glasgow senere i år. Hun understreket at det er svært viktig at de rike landene framover øker sin klimafinansiering.

– Klimainvesteringsfondet er et betydelig bidrag til å nå Paris-avtalen og de globale bærekraftsmålene.

– Noe av det viktigste Norge kan gjøre

Dagfrid Forberg er nestleder i miljøorganisasjonen Zero og mener det nye fondet er et stort gjennomslag i klimakampen.

– Det å etablere et investeringsfond i utviklingsland med mye kullkraft og forurensning er et av de viktigste tiltakene Norge kan gjøre, sier hun.

Miljøstiftelsen Zero mener dette begynner å ligne løftebrudd, med mindre regjeringen reparerer i budsjettet for 2021, som den nå er i innspurten med å lage.

– I statsbudsjettet for 2021 har regjeringen mulighet til å vise at de mener alvor med satsingen, sier Dagfrid Forberg, fagansvarlig for finans i Zero og også nestleder.

Fra kull til fornybar energi

FNs generalsekretær har gjentatte ganger sagt at «å fase ut kull er det viktigste enkeltskrittet for å nå 1,5-gradersmålet».

– Det er et massivt behov for investeringer i fornybar energi for å stanse utbyggingen av mer kullkraft, sier Forberg i Zero.

?

30 prosent av de globale utslippene kommer fra kullkraft, og fortsatt bygges kullkraft ut i mange utviklingsland. Derfor er Norges rolle helt avgjørende for andre lands klimapolitikk, i tillegg til å være avgjørende for å nå Paris-målene, forteller Forberg.

– Det handler om å gå inn med risikovilje og kapital, som vil fremskynde utviklingen av fornybar energi. Det vil være med på å tippe vektskålen over til fornybar energi raskere.

Norfund med ansvaret

Det er Norfund som får ansvaret for det nye klimainvesteringsfondet.

– Det er en tillitserklæring at regjeringen gir Norfund ansvaret for å forvalte det nye klimainvesteringsfondet, sier Tellef Thorleifsson, administrerende direktør i Norfund.

---

Norfund

  • Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland.
  • Formål om å skape jobber og forbedre levekår ved å investere i virksomheter som fremmer bærekraftig utvikling.
  • Energiinvesteringene over de siste 20 årene har vært rettet mot å bekjempe fattigdom, men har samtidig gitt bidrag til å unngå utslipp av klimagasser.
  • Eies og finansieres av den norske stat.

---

Det skal årlig settes av en milliard fra Norfunds kapital og en milliard fra statsbudsjettet i det nye klimainvesteringsfondet.

– Nå får vi et nytt, tydelig mandat til å satse sterkere i markedene der klimaeffekten vil være størst, sier Thorleifsson.

Utviklingsland vokser

Energibehovet i utviklingslandene med sterk vekst er enormt. India alene planlegger å bygge ut ny energi på størrelse med hele dagens forbruk i EU bare de neste 20 årene.

– Vi har kjennskap til de mest aktuelle markedene og et nettverk av partnere som gjør at kapitalen hurtig kan settes i arbeid i samsvar med nasjonale myndigheters energiplaner, sier Thorleifsson.

Nestlederen i Zero, Forberg, forteller at de norske investeringene vil ha stor effekt i utviklingslandene.

– De vil raskere komme i gang med flere fornybare prosjekter. Det at man har dyktige statlige investorer med lang erfaring - det er verdifullt, og vil blant annet bety at flere får ren strøm raskere, sier hun.

Kirkens nødhjelp: – En vinn-vinn-situasjon

Generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, Dagfinn Høybråten, hilser en økt norsk klimasatsing velkommen.

?

– Dette er et viktig bidrag til bærekraftig vekst og oppfyllelse av Norges forpliktelser i Paris-avtalen. Det er viktig at dette kommer i tillegg til økt innsats for klimatilpasning i de samme landene som rammes hardt av klimaendringer de selv i liten grad har bidratt til.

Kirkens nødhjelp jobber med fornybar energi i tilknytning til en rekke vannprosjekter. Høybråten ser til daglig effekten av klimaendringer på den ene siden og gode bærekraftige energiløsninger på den andre siden.

– Bruken av Norfunds kompetanse og finansielle styrke i denne sammenheng er positivt. Dette kan bli vinn-vinn for klima så vel som utvikling.

?

Offentlige penger utløser privat kapital

IEA slo i juni fast at de årlige investeringene i fornybar energi i utviklingsland må syvdobles, fra dagens nivå på 150 milliarder dollar per år til over 1000 milliarder per år i perioden 2026 til 2030, dersom vi skal stanse oppvarmingen av kloden på 1,5 grader.

– Om verden skal lykkes med det, må offentlige penger brukes på en måte som utløser privat kapital. Vi opplever økende interesse blant private og institusjonelle investorer til å kunne bli med på slike investeringer i fornybar energi, sier Thorleifsson.

Pengene vil prioriteres i land som India, Vietnam, Indonesia og andre land i Sør- og Sørøst-Asia hvor det i dag bygges ut ny kullkraft. Det vil i hovedsak være solenergi og vindkraft, både knyttet opp mot nasjonale nett og basert på lokale løsninger, men også med batteriløsninger som muliggjør stabil kraftforsyning.

– Tilgang til energi er en forutsetning for jobbskaping, økonomisk vekst og forbedret levestandard i utviklingsland. For å begrense klimaendringene, som rammer de fattigste hardest, er vi nødt til å bidra til at de kan basere seg på fornybar energi, sier Thorleifsson.

Cathrine Northug

Cathrine Northug

Cathrine Northug er tilknyttet Vårt Land som journalist i religionsavdelingen.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter